facebook facebook instagram youtube

Komitet Praw Dziecka ONZ
na temat Polski

30 września 2021 r. - Komitet Praw Dziecka ONZ (The UN Child Rights Committee - CRC) opublikował wyniki swoich badań na temat Polski, Republiki Czeskiej, Eswatini i Szwajcarii - państw będących sygnatariuszami Konwencji o Prawach Dziecka -  które zostały poddane przeglądowi podczas ostatniej sesji.

Ustalenia zawierają pozytywne aspekty wdrażania przez każdy z krajów - sygnatariuszy Konwencji o Prawach Dziecka i jej protokołów fakultatywnych, jak również główne obawy i zalecenia Komitetu.

Polska

Komitet wyraził zaniepokojenie utrzymującą się praktyką stosowania kar cielesnych i przemocy domowej wobec dzieci. Komitet zalecił, aby państwo będące stroną Konwencji wzmocniło środki mające na celu wyeliminowanie kar cielesnych, w szczególności tych stosowanych w domu, oraz nałożyło na placówki opiekuńcze i edukacyjne prawny obowiązek ochrony dzieci przed przemocą. Wezwano również do ustanowienia poufnego i przyjaznego dzieciom mechanizmu zgłaszania przez dzieci przemocy i nadużyć odpowiednim władzom.

Komitet wyraził ubolewanie, że informacje na temat dochodzenia, ścigania i karania przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchownych były ograniczone. Zalecił, aby państwo będące stroną Konwencji kontynuowało wysiłki na rzecz zapewnienia zgłaszania i badania wszystkich przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym w rodzinie i w Kościele katolickim. Zalecono również, aby wszyscy sprawcy byli rzetelnie ścigani i aby uniemożliwiono im kontakt z dziećmi w ramach ich działalności zawodowej.

Powyższe ustalenia, oficjalnie nazwane Uwagami Końcowymi, są już dostępne online na stronie internetowej sesji

W celu uzyskania dalszych informacji oraz zapytania mediów prosimy o kontakt z Genewą:
Vivian Kwok: tel: +41 (0) 22 917 9362, e-mail: vivian.kwok@un.org 
lub
UN Human Rights Office Media Section, tel: +41 (0) 22 928 9855, e-mail: ohchr-media@un.org

2021-09-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×