facebook facebook instagram youtube

Obchody Międzynarodowych Dni ONZ

Międzynarodowe Dni, Tygodnie, Lata i Dekady proklamowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych zwracają uwagę na wydarzenia i zagadnienia o ogromnym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety. Zwiększają naszą świadomość o zagrożeniach i problemach, które należy rozwiązać, by każdemu człowiekowi  żyło się lepiej.   
 
Obchody Międzynarodowych Dni są okazją do podejmowania działań przez organizacje międzynarodowe (w tym należące do systemu Narodów Zjednoczonych), rządy państw, organizacje pozarządowe, biznes, studentów i uczniów oraz pojedyncze osoby. Mają one nagłośnić problem i podnieść świadomość społeczeństwa na temat, któremu poświęcony jest tegoroczny Dzień.
 
Zazwyczaj to państwo członkowskie ONZ, czy też kilka państw członkowskich, proponuje ustanowienie obchodów, a Zgromadzenie Ogólne proklamuje je poprzez stosowną rezolucję. Zdarza się również, że agendy Narodów Zjednoczonych, takie jak UNESCO, UNICEF, FAO, WHO etc., ustanawiają swoje własne obchody. Niektóre z tych obchodów mogą zostać przyjęte również przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

STYCZEŃ

4 stycznia
Światowy Dzień Braille'a
World Braille DayRezolucja A/RES/73/161

24 stycznia
Międzynarodowy Dzień Edukacji
International Day of Education, Rezolucja A/RES/73/25 

27 stycznia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the HolocaustRezolucja A/RES/60/7

 

LUTY

4 lutego
Światowy Dzień Walki z Rakiem   
World Cancer Day

4 lutego
Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego 
International Day of Human Fraternity, Rezolucja A/RES/75/200
 
6 lutego
Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania
Żeńskich Narządów Płciowych
International Day of Zero Tolerance for Female Genital MutilationRezolucja A/RES/67/146

10 lutego
Światowy Dzień Nasion Roślin  Strączkowych
World Pulses Day, Rezolucja A/RES/73/251

11 lutego
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
International Day of Women and Girls in ScienceRezolucja A/RES/70/212

13 lutego
Światowy Dzień Radia
World Radio Day [UNESCO],  Rezolucja A/RES/67/124 

20 lutego
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

21 lutego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
International Mother Language DayRezolucja A/RES/56/262 
 

MARZEC

1 marca
Dzień Zero Dyskryminacji
Zero Discrimination Day  [UNAIDS]   

3 marca
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
World Wildlife Day, Rezolucja A/RES/68/205   
 
8 marca
Międzynarodowy Dzień Kobiet
International Women's Day

20 marca
Międzynarodowy Dzień Szczęścia
International Day of Happiness, Rezolucja A/RES/66/281 

20 marca
Dzień Języka Francuskiego
French Language Day(w języku fracuskim)

21 marca
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
International Day for the Elimination of Racial Discrimination, Rezolucja A/RES/2142 (XXI)
 
21 marca
Światowy Dzień Poezji
 World Poetry Day, Rezolucja UNESCO 30 C/Resolution 29

21 marca
Międzynarodowy Dzień Nowruz
International Day of Nowruz, Rezolucja A/RES/64/253

21 marca
Światowy Dzień Zespołu Downa
World Down Syndrome Day, Rezolucja A/RES/66/149
 
21 marca
Międzynarodowy Dzień Lasów
International Day of Forests, Rezolucja A/RES/67/200

22 marca
Światowy Dzień Wody

23 marca
Światowy Dzień Meteorologii
World Meteorological Day [WMO], (WMO/EC-XII/Res.6)

24 marca
Światowy Dzień Gruźlicy
World Tuberculosis Day [WHO]

24 marca
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims,
Rezolucja A/RES/65/196

25 marca
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade,
Rezolucja A/RES/62/122

25 marca
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members
 

KWIECIEŃ

2 kwietnia
Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie
World Autism Awareness Day, Rezolucja A/RES/62/139 

4 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

6 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju
International Day of Sport for Development and Peace, Rezolucja A/RES/67/296

7 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r.                                                                                 
Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide, Rezolucja A/RES/58/234

7 kwietnia
Światowy Dzień Zdrowia
World Health Day [WHO],  Rezolucja WHA/A.2/Res.35
 
12 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych
International Day of Human Space Flight, Rezolucja A/RES/65/271

20 kwietnia
Dzień Języka Chińskiego
Chinese Language Day  (w języku chińskim)
 
21 kwietnia
Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji
22 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

23 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
World Book and Copyright Day, Rezolucja UNESCO 28 C/Resolution 3.18
 
23 kwietnia
Dzień Języka Angielskiego
English Language Day

23 kwietnia
Dzień Języka Hiszpańskiego
Spanish Language Day  (w języku hiszpańskim)

23 kwietnia (czwarty czwartek kwietnia)
Dzień Dziewcząt i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
International Girls in ICT 
[ITU]

24 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Multilateralizmu i Dyplomacji dla Pokoju
International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace, Rezolucja A/RES/73/127

25 kwietnia
Światowy Dzień Malarii
World Malaria Day [WHO]

26 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu
International Chernobyl Disaster Remembrance DayRezolucja A/RES/71/125

26 kwietnia
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
World Intellectual Property Day [WIPO]

28 kwietnia
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
World Day for Safety and Health at Work [ILO]

30 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Jazzu
International Jazz Day [UNESCO], Rezolucja UNESCO 36 C/Resolution 39
 

MAJ

2 maja
Światowy Dzień Tuńczyka
World Tuna Day, Rezolucja A/RES/71/124 
 
3 maja
Światowy Dzień Wolności Prasy
World Press Freedom Day, Rezolucja UNESCO 26 C/Resolution 4.3

8-9 maja
Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej
Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
 Rezolucja A/RES/59/26 
 
11 maja (druga sobota maja)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
World Migratory Bird Day [UNEP]
 
15 maja
Międzynarodowy Dzień Rodzin
International Day of Families, Rezolucja A/RES/47/237

16 May
Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia
International Day of Living Together in Peace
Rezolucja A/RES/72/130
 
16 maja
Międzynarodowy Dzień Światła
17 maja
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
World Telecommunication and Information Society Day [ITU]
Rezolucja A/RES/60/252, Rezolucja ITU 68/2006

17 maja
Wesak, Dzień Pełni Księżyca
 "Vesak", the Day of the Full Moon, Rezolucja A/RES/54/115

20 maja
Światowy Dzień Pszczoły
World Bee DayRezolucja A/RES/72/211

21 maja
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and DevelopmentRezolucja A/RES/57/249

22 maja
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
International Day for Biological Diversity,   Rezolucja A/RES/55/201
 
23 maja
Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej
International Day to End Obstetric Fistula,   Rezolucja A/RES/67/147

29 maja
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
International Day of UN Peacekeepers, Rezolucja A/RES/57/129
 
31 maja
Światowy Dzień Bez Tytoniu
World No-Tobacco Day [WHO],  Rezolucja WHA 42.19
 

CZERWIEC

1 czerwca
Globalny Dzień Rodziców
Global Day of Parents, Rezolucja A/RES/66/292
 
3 czerwca
Światowy Dzień Roweru
World Bicycle Day, Rezolucja A/RES/72/272
 
4 czerwca
Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci Będących Ofiarami Agresji
International Day of Innocent Children Victims of AggressionRezolucja A/RES/ES-7/8

5 czerwca
Światowy Dzień Środowiska
World Environment Day, Rezolucja A/RES/2994(XXVII)

5 czerwca
Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowom Ryb
International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Rezolucja A/RES/72/72

6 czerwca
Dzień Języka Rosyjskiego
Russian Language Day (w jęz. rosyjskim)

7 czerwca
Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego
World Food Safety Day, Rezolucja A/RES/73/250
 
8 czerwca
Światowy Dzień Oceanów
World Oceans Day,  Rezolucja A/RES/63/111

12 czerwca
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci
World Day Against Child Labour

13 czerwca
Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Albinizmu
International Albinism Awareness Day, Rezolucja A/RES/69/170

14 czerwca
Światowy Dzień Krwiodawcy
World Blood Donor Day [WHO], Rezolucja WHA 58.13

15 czerwca
Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych  
World Elder Abuse Awareness Day, Rezolucja A/RES/66/127  

16 czerwca
Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych
International Day of Family RemittancesRezolucja A/RES/72/281

17 czerwca
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
World Day to Combat Desertification and Drought, Rezolucja A/RES/49/115

18 czerwca
Dzień Zrównoważonej Gastronomii
Sustainable Gastronomy DayRezolucja A/RES/71/246

19 czerwca
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych
International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, Rezolucja A/RES/69/293

20 czerwca
Światowy Dzień Uchodźcy
World Refugee Day, Rezolucja A/RES/55/76

21 czerwca
Międzynarodowy Dzień Jogi
International Day of YogaRezolucja A/RES/69/131

23 czerwca
Dzień Służby Publicznej
United Nations Public Service Day, Rezolucja A/RES/57/277

23 czerwca
Międzynarodowy Dzień Wdów
International Widows’ Day, Rezolucja A/RES/65/189

25 czerwca
Dzień Żeglarza
Day of the Seafarer [IMO], Rezolucja STCW/CONF.2/DC.4

26 czerwca
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi

26 czerwca
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
International Day in Support of Victims of Torture, Rezolucja A/RES/52/149

27 czerwca
Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Micro-, Small and Medium-sized Enterprises DayRezolucja A/RES/71/279

29 czerwca
Międzynarodowy Dzień Tropików
International Day of the TropicsRezolucja A/RES/70/267

30 czerwca
Międzynarodowy Dzień Asteroidy
International Asteroid DayRezolucja A/RES/71/90

30 czerwca
Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu
International Day of ParliamentarismRezolucja A/RES/72/278
 

LIPIEC

6 lipca (pierwsza sobota lipca)
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
International Day of CooperativesRezolucja A/RES/47/90
 
11 lipca
Światowy Dzień Ludności
World Population Day,  Decyzja UNDP 89/46 15, Rezolucja A/RES/45/216

15 lipca
Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży
World Youth Skills Day, Rezolucja A/RES/69/145

18 lipca
Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
Nelson Mandela International DayRezolucja A/RES/64/13

25 lipca
Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom
World Drowning Prevention Day, Rezolucja A/RES/75/273

28 lipca
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby
World Hepatitis Day [WHO]

30 lipca
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
International Day of Friendship, Rezolucja A/RES/65/275

30 lipca
Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
World Day against Trafficking in Persons, Rezolucja A/RES/68/192 
 

SIERPIEŃ

9 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie
International Day of the World's Indigenous People, Rezolucja A/RES/49/214

12 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
International Youth DayRezolucja A/RES/54/120

19 sierpnia
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
World Humanitarian DayRezolucja A/RES/63/139

21 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci i Hołdu dla Ofiar Terroryzmu
International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of TerrorismRezolucja A/RES/72/165

22 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze Względu na Religię lub Wyznanie
International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion and Belief
Rezolucja A/RES/73/296

23 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i Abolicji
International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition [UNESCO],  Rezolucja 29 C/Resolution 20

29 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
International Day against Nuclear TestsRezolucja A/RES/64/35

30 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć
International Day of the Victims of Enforced DisappearancesRezolucja A/RES/65/209

31 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Osób Pochodzenia Afrykańskiego
International Day for People of African DescentRezolucja A/RES/75/170 
 

WRZESIEŃ

5 września
Międzynarodowy Dzień Dobroczynności
International Day of Charity, Rezolucja A/RES/67/105

7 września
Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba
International Day of Clean Air for Blue Skies, Rezolucja A/RES/74/212
 
8 września
Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
International Literacy Day [UNESCO],  Rezolucja 14 C/Resolution 1.441

10 września
Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
 
12 września
Dzień na rzecz Współpracy Południe – Południe
16 sierpnia
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
International Day for the Preservation of the Ozone LayerRezolucja A/RES/49/114 

21 września
Międzynarodowy Dzień Pokoju
International Day of Peace,Rezolucja A/RES/36/67Rezolucja A/RES/55/282

23 września
Międzynarodowy Dzień Języków Migowych
International Day of Sign LanguagesRezolucja A/RES/72/161
 
26 września
Międzynarodowy Dzień Całkowitej Likwidacji Broni Jądrowej
International Day for the Total Elimination of Nuclear WeaponsRezolucja A/RES/68/32

26 września (ostatni czwartek września)
Światowy Dzień Morza
World Maritime Day [IMO],  Rezolucja IMCO/C XXXVIII/21
 
27 września
Światowy Dzień Turystki
World Tourism Day [UNWTO]

28 września
Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji
International Day for Universal Access to Information [UNESCO],  Rezolucja 38 C/70

28 września
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
World Rabies Day [WHO]

29 września
Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnotrawstwa Żywności
International Day of Awareness of Food Loss and Waste, Rezolucja A/RES/74/209

30 września
Międzynarodowy Dzień Tłumaczeń
International Translation Day, Rezolucja A/RES/71/288
 

PAŹDZIERNIK

1 października
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
International Day of Older PersonsRezolucja A/RES/45/106

2 października
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
International Day of Non-ViolenceRezolucja A/RES/61/271

5 października
Światowy Dzień Nauczyciela
World Teachers’ Day [UNESCO],  Rezolucja 27 C/INF. 7

7 października (pierwszy poniedziałek października)
Światowy Dzień Habitatu
World Habitat DayRezolucja A/RES/40/202 A

9 października
Światowy Dzień Poczty
World Post Day [UPU],  Rezolucja UPU/1969/Res.C.11

10 października
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
World Mental Health Day [WHO]

11 października
Międzynarodowy Dzień Dziewcząt
International Day of the Girl Child, Rezolucja A/RES/66/170

12 października (druga sobota października)
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
World Migratory Bird Day [UNEP]

13 października
Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych
International Day for Disaster ReductionRezolucja A/RES/64/200
 
15 października
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
International Day of Rural WomenRezolucja A/RES/62/136

16 października
Światowy Dzień Żywności
World Food Day [FAO],  Rezolucja A/RES/35/70

17 października
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
International Day for the Eradication of PovertyRezolucja A/RES/47/196

20 października (co 5 lat począwszy od 2010)
Światowy Dzień Statystyki
World Statistics DayRezolucja A/RES/69/282

24 października
Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
United Nations Day,  Rezolucja A/RES/168 (II), Rezolucja A/RES/2782 (XXVI)
 
24 października
Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju
World Development Information DayRezolucja A/RES/3038 (XXVII)

27 października
Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
World Day for Audiovisual HeritageRezolucja UNESCO 33/C/Resolution 53

31 października
Światowy Dzień Miast
World Cities Day, Rezolucja A/RES/68/239 
 

LISTOPAD

2 listopada
Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy
International Day to End Impunity for Crimes against Journalists,   Rezolucja A/RES/68/163
 
5 listopada
Światowy Dzień Świadomości nt. Tsunami
World Tsunami Awareness Day, Rezolucja A/RES/70/203

6 listopada
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego Podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict, Rezolucja A/RES/56/4

10 listopada
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
World Science Day for Peace and Development [UNESCO],  Rezolucja UNESCO 31 C/Resolution 20

14 listopada
Światowy Dzień Cukrzycy
World Diabetes Day, Rezolucja A/RES/61/225

15 listopada (trzecia niedziela listopada)
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych 
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims,  Rezolucja A/RES/60/5 

16 listopada
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
International Day for Tolerance, Rezolucja UNESCO 28 C/Resolution 5.61, Rezolucja A/RES/51/95 
 
19 listopada
Światowy Dzień Toalet
World Toilet DayRezolucja A/RES/67/291

20 listopada
Dzień Uprzemysłowienia Afryki
Africa Industrialization DayRezolucja A/RES/44/237

20 listopada
Powszechny Dzień Dziecka

Universal Children’s DayRezolucja A/RES/836(IX)
21 listopada
Światowy Dzień Telewizji
World Television Day,   Rezolucja A/RES/51/205

21 listopada (trzeci czwartek listopada)
Światowy Dzień Filozofii
World Philosophy Day [UNESCO],  Rezolucja 33 C/Resolution 37
 
25 listopada
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
International Day for the Elimination of Violence against WomenRezolucja A/RES/54/134

29 listopada
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
International Day of Solidarity with the Palestinian PeopleRezolucja A/RES/32/40B

30 listopada
Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych
Day of Remembrance for all Victims of Chemical WarfareRezolucja OPCW C-10/5


 

GRUDZIEŃ

1 grudnia
Światowy Dzień AIDS
World Aids Day

2 grudnia
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
International Day for Abolition of SlaveryRezolucja A/RES/317(IV)

3 grudnia
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
International Day of Persons with DisabilitiesRezolucja A/RES/47/3

5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju
International Volunteer Day for Economic and Social DevelopmentRezolucja A/RES/40/212

5 grudnia
Światowy Dzień Gleby
World Soil DayRezolucja A/RES/68/232
 
7 grudnia
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
International Civil Aviation DayRezolucja A/RES/51/33

9 grudnia
Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni
International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime
Rezolucja A/RES/69/323

9 grudnia
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
International Anti-Corruption DayRezolucja A/RES/58/4

10 grudnia
Dzień Praw Człowieka
Human Rights DayRezolucja A/RES/423(V)

11 grudnia
Międzynarodowy Dzień Gór
International Mountain DayRezolucja A/RES/57/245

12 grudnia
Międzynarodowy Dzień Neutralności
International Day of NeutralityRezolucja A/RES/71/275

12 grudnia
Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego
International Universal Health Coverage DayRezolucja A/RES/72/138

18 grudnia
Międzynarodowy Dzień Migrantów

18 grudnia
Dzień Języka Arabskiego
Arabic Language Day (w języku arabskim)
 
20 grudnia
Międzynarodowy Dzień Solidarności
International Human Solidarity Day,   Rezolucja A/RES/71/288
 

Zobacz:  UN International Days and Weeks
 

2019-02-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×