facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
22 maja 2019 r.


Od pojedynczych gatunków po całe ekosystemy – różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi. Jakość wody, którą pijemy, żywności, którą spożywamy i powietrze, którym oddychamy, zależy od utrzymania dobrego stanu otaczającej nas przyrody. Potrzebujemy zdrowych ekosystemów, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. To właśnie ekosystemy mogą w 37% przyczynić się do złagodzenia skutków rosnącej temperatury na świecie i skutecznie ograniczać jej dalszy wzrost. 
 
Jednak światowe ekosystemy stoją w obliczu bezprecedensowych zagrożeń. Rzetelny i zatrważający nowy raport Międzynarodowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu ujawnia, że tempo degradacji środowiska naturalnego osiągnęło niespotykaną dotąd prędkość w całej historii ludzkości. Od 1990 r. wylesienie spowodowało utratę 290 miliona hektarów lasów, które pełnią istotną rolę w absorpcji szkodliwych emisji dwutlenku węgla z atmosfery. Milion gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem, a ponad 90% morskich zasobów rybnych ulega gwałtownemu zmniejszeniu lub jest przełowionych.
 
Wpływ tego zjawiska na ludzi na całym świecie będzie dramatyczny. Przewiduje się, że obecna utrata różnorodności biologicznej i ekosystemów zdecydowanie osłabi postęp działań, dążących do realizacji 80% zadań związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Po prostu, nie możemy do tego dopuścić.
 
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej poświęcony jest zaniedbaniom środowiskowym, które wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie publiczne. Światowy system żywnościowy stale pogarsza się. Miliony ludzi nie ma dostępu do pożywnej żywności. Tracimy lub marnujemy około jednej trzeciej wytworzonych produktów. Sposób uprawy, przetwarzanie, transport, konsumpcja i marnowanie żywności to główne przyczyny utraty różnorodności biologicznej, które jednocześnie wpływają na zmiany klimatyczne.
 
Musimy działać szybko, aby odwrócić te tendencje i wspierać zmiany przekształcające świat. Mamy przecież rozwiązania w zasięgu ręki. Powstrzymajmy szkodliwe dla środowiska praktyki, dywersyfikujmy nasze systemy żywnościowe i promujmy bardziej zrównoważone modele produkcji i konsumpcji – w ten sposób poprawimy sytuację zdrowotną na świecie, zwiększymy bezpieczeństwo żywnościowe i wzmocnimy odporność na zmiany klimatu.
 
W tym Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej wzywam wszystkie strony – rządy, biznes i społeczeństwo obywatelskie – do podjęcia pilnych działań, by chronić i zarządzać w sposób zrównoważony delikatną i żywotną siecią życia na naszej jedynej planecie.

2019-05-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×