facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
17 października 2019 r.

Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa leży w sercu światowych działań realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju i budowania zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi. Ale nie osiągniemy tego sukcesu, jeśli pominiemy osoby, którym wiedzie się najgorzej.
 
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Dlatego tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem upływają pod hasłem „Działając razem wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności, aby skończyć z ubóstwem."

Dzieci są ponad dwa razy bardziej narażone na skrajne ubóstwo niż dorośli. Ubóstwo sprawia, że żyją one w niekorzystnych warunkach i utrwala dziedziczenie biedy z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsze dzieci w przyszłości będą także zmagać się z katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych, jeśli już teraz nie zwiększymy naszych wysiłków, by im zapobiec.
 
Biedne dziewczęta żyjące w regionach konfliktów zbrojnych szczególnie dotkliwie doświadczają skutki ubóstwa – są one zmuszane do pracy i wykorzystywane seksualne, a także padają ofiarami przemocy w Internecie. Ale to właśnie one stanowią siłę, która może doprowadzić do zmiany. Każdy dodatkowy rok edukacji dziewcząt zwiększa ich przyszłe zarobki i zmniejsza szanse na zbyt wczesne wyjście za mąż. W przyszłości ich dzieci otrzymają lepszą opiekę zdrowotną i edukację, co ma kluczowe znaczenie dla przerwania cyklu ubóstwa.
 
Kluczem do skończenia z ubóstwem wśród dzieci jest przeciwdziałanie mu w domu, skąd ono często się wywodzi. Dostęp do wysokiej jakości usług socjalnych musi być priorytetem, jednak obecnie 2 na 3 dzieci nie są objęte ochroną socjalną.  Muszą istnieć krajowe polityki rodzinne określające elastyczne warunki pracy i urlopy rodzicielskie oraz wspierające opiekę nad dziećmi.
 
W tym Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem ponówmy nasze zobowiązanie do realizacji pierwszego Celu Zrównoważonego Rozwoju i opowiedzmy się za sprawiedliwą globalizacją z korzyścią dla wszystkich dzieci, ich rodzin oraz społeczności.
 

2019-10-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×