facebook facebook instagram youtube

Nota prasowa: Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021

Na tle rosnącej liczby użytkowników Internetu w czasie pandemii,
uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ
omawiają poprawę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


Przewiduje się, że do 2024 r. koszty związane z naruszeniami danych
przekroczą 5 bilionów dolarów.

6 grudnia, Katowice – W ciągu zaledwie dwóch lat, od 2019 roku, z Internetu skorzystało 782 mln nowych użytkowników – to ponad dwa razy więcej niż wynosi liczba ludności Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, nierówny dostęp do Internetu, mowa nienawiści oraz cyberprzestępczość rozdzierają tkankę globalnej sieci, skłaniając Szczyt Cyfrowy ONZ  – IGF 2021 do poszukiwania środków, które pozwolą wykorzystać potencjał Internetu, jednocześnie przeciwdziałając zagrożeniom.
 
Odbywający się w dniach 6-10 grudnia Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach, zgromadzi ponad 7 000 innowatorów, prezesów dużych firm technologicznych, młodzieży, ministrów i parlamentarzystów w celu zwiększenia wysiłków na rzecz budowy otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.
 
Temat przewodni Szczytu: "Zjednoczony Internet" wzywa do wzmożenia wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia powszechnego dostępu do sprawnie działającego, Internetu, inkluzji gospodarczej i ochrony praw człowieka w sieci.
 
"Pandemia COVID-19 podkreśliła zmieniającą nasze życie moc Internetu" - powiedział Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. "Technologia cyfrowa przyczyniła się do ratowania życia, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci".
 
"Ale pandemia powiększyła również przepaść cyfrową i odsłoniła mroczną stronę technologii: błyskawiczne rozprzestrzenianie się dezinformacji, manipulowanie zachowaniami ludzi i wiele więcej" - dodał. "Możemy stawić czoła tym wyzwaniom tylko wspólnie, poprzez wzmocnioną współpracę".
 
"Potrzebujemy 'zjednoczonego Internetu' i wspólnej odpowiedzi na zagadnienia dotyczące technologii cyfrowych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zwłaszcza, że globalna pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji w obszarach życia gospodarczego, politycznego i społecznego - powiedział Premier RP Mateusz Morawiecki. Te ważne tematy są przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach.

Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w czasie pandemii COVID-19, liczba użytkowników Internetu wzrosła z 4,1 mld w 2019 r. do 4,9 mld w 2021 r. Zdalna edukacja, zdalna praca i zdalne usługi zdrowotne znalazły się w zasięgu wielu osób. Tymczasem, około 2,9 miliarda ludzi, z których 96% mieszka w krajach rozwijających się, nadal pozostaje bez dostępu do Internetu i jest narażona na ryzyko pozostania w tyle cyfrowej rewolucji.
 
Zwracając uwagę na wpływ pandemii na cyfrowy krajobraz świata, Podsekretarz Generalny ONZ do spraw Gospodarczych i Społecznych Liu Zhenmin powiedział: "Szczyt Cyfrowy ONZ może zrealizować swoją obietnicę kształtowania cyfrowej przyszłości dla świata, przekształcając kryzys COVID-19 w realne możliwości. Faktycznie, łatwiej to powiedzieć niż zrealizować, ponieważ zarządzanie globalnym Internetem jest niezwykle złożone. Jednak dzięki wspólnym wysiłkom możemy odnieść sukces".
 
Zapewnienie dostępu do otwartego, wolnego i bezpiecznego internetu stworzyłoby odpowiednie warunki do czerpania korzyści z cyfrowej przyszłości. Dla przykładu, szacuje się, że utworzenie 230 mln "cyfrowych miejsc pracy" w Afryce Subsaharyjskiej do 2030 r. mogłoby wygenerować prawie 120 mld USD przychodu - gdyby wsparto je około 650 mln szkoleniami. Przewiduje się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może wygenerować prawie 4 biliony dolarów wartości dodanej dla rynków światowych.
 
Jednak rosnącemu użytkowaniu Internetu towarzyszy również gwałtowny wzrost liczby naruszeń danych. Brak odpowiedzialności w Internecie sprawił, że stał się on narzędziem do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści, skrajnego ekstremizmu oraz dezinformacji na temat pandemii. Wzrasta również cyberprzestępczość - tylko w 2019 r. odnotowano ponad 7 000 naruszeń danych, co ujawniło ponad 15 miliardów zapisów. Szacuje się, że do 2024 r. koszty takich naruszeń osiągną wartość 5 bilionów dolarów.
 
Podczas gdy Internet często stawał się jedynym sposobem na kontynuowanie edukacji lub zatrudnienia w czasie blokad związanych z COVID-19, cyberprzemoc i prześladowanie w Internecie sprawiły, że stał się on wrogim środowiskiem dla wielu osób, zwłaszcza kobiet. W Europie, 44% dzieci, które doznały cyberprzemocy przed pandemią COVID-19 zgłosiło, że nadużycia nasiliły się podczas lockdownu – tak wynika z danych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.  Kobiety i dziewczęta były aż 27 razy bardziej narażone na nękanie w sieci niż mężczyźni.
 
Podczas pięciu dni i ponad 250 sesji, uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 omówią konkretne działania mające na celu osiągnięcie inkluzji gospodarczej i ochrony praw człowieka w Internecie, powszechnego dostępu do Internetu i efektywnej możliwości korzystania z sieci. Będą również poszukiwać wspólnych rozwiązań dla czterech zagadnień międzysektorowych dotyczących klimatu, e-odpadów i środowiska; ochrony danych i konsumentów; współpracy cyfrowej; oraz zaufania, bezpieczeństwa i stabilności.
 
Wyniki Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 będą stanowiły bezpośrednie źródło informacji i wskazówek przy tworzeniu aktów prawnych, programów i planów biznesowych rządów, parlamentów i zarządów prywatnych firm. Dzięki dotychczasowym osiągnięciom w zakresie kształtowania polityki w różnych dziedzinach, od ochrony danych po sieci społecznościowe, w tak różnych regionach jak Unia Europejska i Afryka Zachodnia. Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF) jest główną platformą dla burzy mózgów prowadzonej przez światową społeczność internetową.
 
Każdy uczestnik Szczytu, czy to osobiście, czy wirtualnie poprzez nowoczesną platformę internetową 3D ma równe szanse i dostęp do obrad.
 
Informacja na temat Szczytu Cyfrowego ONZ (Internet Governance Forum - IGF)
Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF, organizowany co roku przez Sekretarza Generalnego ONZ, jest forum wielostronnej wymiany poglądów oraz otwartego i inkluzyjnego dialogu na tematy związane z zarządzaniem Internetem.  Szczyt stwarza możliwości wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń; rozpoznania nowych wyzwań i zwrócenia na nie uwagi właściwych organów oraz opinii publicznej. Przyczynienia się także do budowania potencjału w zakresie zarządzania Internetem.
 
Więcej informacji na stronach (w języku angielskim):
Strona internetowa, program i lista prelegentów: https://www.intgovforum.org/en, https://www.intgovforum.org/en/dashboard/igf-2021
Transmisje na żywo z wszystkich sesji:  https://www.youtube.com/user/igf
 
Kontakt z mediami: 
Michał Szymański, Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN DESA),
tel. kom. +1 718-753-6336
e-mail: michal.szymanski2@un.org
 
Karina Rathman, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw)
tel. kom. +48 501 548 508
e-mail: rathman@un.org

2021-12-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×