facebook facebook instagram youtube

Pomoc ONZ dla Afganistanu

Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się do pozostania i wspierania ludności Afganistanu. Od dziesięcioleci pracujemy na rzecz ludności Afganistanu. W czasach wojny i konfliktów ONZ zajmowała się kwestiami łamania praw człowieka i udzielaniem pomocy humanitarnej. Pozostaniemy w Afganistanie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, dla ludności Afganistanu, która tak wiele wycierpiała. 

ONZ współpracuje z Afgańczykami w całym kraju. Wraz z partnerami z organizacji pozarządowych nadal dostarczamy pomoc ratującą życie. Bezpieczeństwo całego personelu ONZ w Afganistanie jest naszym najwyższym priorytetem. Podejmujemy wszelkie środki i badamy wszystkie możliwe sposoby dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa personelu krajowego. ONZ stale zwraca się do państw członkowskich z prośbą o przyznanie wiz dla pracowników krajowych i ich rodzin, którzy szukają pomocy, nawet wiz krótkoterminowych.
 
Sekretarz Generalny ONZ zdecydowanie potępił przerażający atak terrorystyczny na lotnisku w Kabulu. Incydent podkreślił niestabilność Afganistanu, ale także wzmocnił naszą determinację, aby wciąż dostarczać pilną pomoc narodowi afgańskiemu.
 
Talibowie muszą szanować prawa wszystkich Afgańczyków i ułatwiać swobodne przemieszczanie się osobom, które mają uzasadnione prawo do korzystania z lotniska. Sąsiednie państwa muszą utrzymywać granice otwarte dla Afgańczyków obawiających się prześladowań. Świat musi zrobić więcej w tym krytycznym momencie, aby pomóc bezbronnym Afgańczykom.

ONZ wzywa wszystkie strony, zwłaszcza talibów, do zachowania najwyższej powściągliwości w celu ochrony życia i zaspokojenia potrzeb humanitarnych.  Trzeba skończyć z przemocą. Wszystkie strony mają obowiązek chronić ludność cywilną.

Ludność Afganistanu pragnie zakończenia przemocy. Afgańczycy muszą zintensyfikować wysiłki na rzecz przezwyciężenia różnic i uznać dobrobyt narodu afgańskiego za priorytet. To, co się wydarzy, zależy przede wszystkim od afgańskich przywódców, nie tylko od talibów.

Stoimy mocno po stronie kobiet i dziewcząt w Afganistanie. Pozostajemy zaangażowani we wspieranie bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt oraz ich pełnego i swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju.
 
Trwały pokój wymaga włączenia społecznego wszystkich grup – w tym kobiet, młodych ludzi, przywódców religijnych i plemiennych, mniejszości, ofiar wojny i przesiedleńców.  Należy szanować prawa człowieka i godność wszystkich Afgańczyków. Wszyscy muszą mieć wpływ na proces pojednania i zadbać o lepszą przyszłość.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych jako cywilna i bezstronna organizacja, w Afganistanie współpracuje ze wszystkimi stronami, państwami w rejonie i społecznością międzynarodową. ONZ zaoferowała stronom swoją pomoc, aby położyć kres rozlewowi krwi. 
 
Kwestie polityczne 
 
ONZ pozostaje zaangażowana w osiągnięcie trwałego pokoju i stabilności w Afganistanie. Wymaga to inkluzyjnego zarządzania, włączającego grupy etniczne, religijne i mniejszościowe w kraju oraz ze znaczącym udziałem kobiet i młodzieży. 
 
Społeczność międzynarodowa pragnie, by Afganistan przestrzegał swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka i tłumił terroryzm. Społeczność międzynarodowa musi się zjednoczyć i upewnić się, że Afganistan nigdy więcej nie będzie bezpieczną przystanią dla organizacji terrorystycznych.
 
Prawa człowieka
  
Sekretarz Generalny ONZ apeluje do społeczności międzynarodowej, aby mówiła jednym głosem i używała wszystkich dostępnych jej narzędzi w celu przestrzegania praw człowieka.

Wzywamy talibów i wszystkie inne strony do poszanowania i ochrony praw człowieka i wolności wszystkich osób. Niezbędne jest, aby chronić z trudem wywalczonych praw afgańskich kobiet i dziewcząt.

ONZ ustala fakty dotyczące ostatnich doniesień o poważnych naruszeniach praw człowieka w całym kraju.

Każdy kto przejmuje władzę musi zapewnić swobodne przemieszczanie się osób.  ONZ jest coraz bardziej zaniepokojona ograniczeniami nałożonymi na przemieszczanie się osób z legalnymi dokumentami podróży, a także masową przemocą wokół lotniska w Kabulu.

ONZ wzywa wszystkie kraje do wykazania gotowości do przyjęcia afgańskich uchodźców i powstrzymania się od deportacji. Całe pokolenia Afgańczyków doświadczyły wojen i trudności. Zasługują oni na nasze pełne wsparcie.
 
Pomoc humanitarna 
 
Agendy Narodów Zjednoczonych w Afganistanie potwierdzają swoje zobowiązanie do pozostania i dostarczania pomocy milionom najbardziej potrzebujących Afgańczyków. ONZ i organizacje pozarządowe nadal dostarczają ratującą życie pomoc. Większość pracowników humanitarnych pozostała w Afganistanie, aby udzielać pomocy zgodnie z zasadami człowieczeństwa, neutralności, bezstronności i niezależności. W pierwszej kolejności pomoc humanitarną otrzymują najbardziej potrzebujący, bez względu na narodowość, rasę, płeć, przekonania religijne, poglądy klasowe lub polityczne.

Kryzys humanitarny w Afganistanie dotyka 18 milionów ludzi – połowę ludności kraju. Czterdzieści lat wojen, powtarzające się klęski żywiołowe, chroniczne ubóstwo i pandemia COVID-19 stanowią śmiertelne wyzwanie dla narodu afgańskiego. Sytuacja znacznie pogorszyła się w wyniku ostatnich aktów przemocy, a ludność afgańska potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.

Dostarczanie dalszej pomocy wymaga pilnego dofinansowania organizacji humanitarnych oraz działających węzłów transportowych.
 
ONZ wzywa wszystkie strony do poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz do powstrzymania się od przeprowadzania masowych ataków. Szpitale, personel medyczny i wszyscy pracownicy humanitarni muszą być chronieni. Osoby zatrzymane muszą być traktowane humanitarnie.

Pomoc humanitarna jest kontynuowana w całym kraju:
 
W dniach 13 – 20 sierpnia pracownicy Światowego Programu Żywnościowego (World Food Program - WFP) dotarli do 80 000 osób z ratującą życie żywnością. WFP planuje w tym roku udzielić pomocy 13,9 milionom osób. Pilnie potrzebuje środków w wysokości 200 milionów dolarów.  
  
W ostatnim miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) wsparła usługi zdrowotne dla dziesiątek tysięcy osób w Kabulu, Kunduz i Helmandzie. Powstały mobilne zespoły z pomocą zdrowotną i żywnościową oraz wiele obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych.
 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United Nations Children's Fund - UNICEF)
wierci odwierty i instaluje systemy zaopatrzenia w wodę w prowincji Balkh. Około 3 000 uczniów uczestniczy w społecznych zajęciach edukacyjnych w Faryabie, prowadzonych przez 100 nauczycieli.
 
ONZ w Afganistanie i bezpieczeństwo całego personelu
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza pozostać w Afganistanie, aby nadal udzielać bezstronnej pomocy ludności: wspierać wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności, promować prawa i godność wszystkich Afgańczyków oraz udzielać pomocy humanitarnej milionom najbardziej potrzebujących.

Agendy Narodów Zjednoczonych dostosowują się do zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, która stawia je przed nowymi wyzwaniami. Wprowadzono szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa oraz podjęto kroki ograniczające ryzyko i chroniące pracowników i ich rodziny.  Rodzina ONZ w Afganistanie doskonale rozumie uzasadnione obawy pracowników, zwłaszcza pochodzenia afgańskiego oraz przeżywanego przez nich stresu.
 
Istnieje wyraźna różnica między pracą dla ONZ, a pracą dla konkretnego państwa. ONZ jako organizacja nie jest w stanie wydawać wiz i udzielać zgody na wjazd obcokrajowcom. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc państw członkowskich, które powinny zaoferować natychmiastową pomoc.
 
ONZ nadal zwraca się do państw członkowskich z prośbą o wspieranie wniosków o wydanie wiz pracownikom afgańskim i ich rodzinom, nawet jeśli będą to tylko wizy krótkoterminowe. ONZ aktywnie współpracuje również z państwami członkowskimi,  prosząc o rozważenie przyznania prawa pobytu czasowego pracownikom, dla których przebywanie w Afganistanie łączy się z zagrożeniem życia.

Pracownicy ONZ muszą być w stanie pracować w bezpiecznych warunkach. Talibowie mają obowiązek przestrzegać przepisów chroniących personel i pomieszczenia ONZ oraz poszanowania ich nietykalności i nienaruszalności.

Aby ONZ nadal mogła nieść pomoc ludności Afganistanu bez zakłóceń i ryzyka, misja pokojowa UNAMA i agendy NZ działające w Afganistanie założyły zdalne biuro w Ałma-Acie w Kazachstanie, które będzie obsadzone przez około 100 pracowników.

 
Zobacz: Afghanistan

2021-08-27

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×