facebook facebook instagram youtube

Pomoc ONZ dla Ukrainy

Kolejka po pomoc żywnościową w Dnieprze. Fot: WFP/Viktor Pesenti (marzec 2022 r.)
System Narodów Zjednoczonych w Ukrainie pozostaje w pełni operacyjny.ONZ zatrudnia ponad 1400 osób na miejscu, we wszystkich 24 obwodach Ukrainy. Dostarcza zaopatrzenie - żywność, schronienie, koce, leki i wodę - osobom najbardziej potrzebującym, w tym kobietom, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.
 
ONZ sprawdza wiarygodność zarzutów dotyczących poważnych naruszeń praw człowieka, z których wiele może nosić znamiona zbrodni wojennych. Podkreśla, że muszą zostać przeprowadzone niezależne dochodzenia w celu ustalenia odpowiedzialności za zabijanie cywilów oraz za wszelkie przypadki gwałtów lub przemocy seksualnej czy związanej z płcią.
 
ONZ współpracuje z rządem Ukrainy w celu usuwania niewybuchów i min lądowych. Przygotowuje podstawy do odbudowy i naprawy infrastruktury.
 
Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) odnotowano ponad 12 500 ofiar cywilnych, w tym ponad 5 300 zgonów, z czego ponad 350 to dzieci. Prawdziwa liczba jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.
 
Misja ONZ ds. Monitorowania Praw Człowieka w Ukrainie (UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine) dokumentuje przypadki ofiar cywilnych, monitoruje swobodę przemieszczania się i informuje o zarzutach dotyczących naruszeń prawa człowieka.
 
Rada Praw Człowieka (Human Rights Council) powołała niezależną międzynarodową komisję śledczą do zbadania wszystkich naruszeń praw człowieka w Ukrainie.
 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice), który zajmuje się sporami między państwami, wydał w marcu orzeczenie nakazujące Federacji Rosyjskiej "natychmiastowe zawieszenie operacji wojskowych" na Ukrainie.
 
22 lipca Ukraina, Federacja Rosyjska i Turcja podpisały porozumienie pod auspicjami ONZ, które otwiera drogę dla eksportu żywności z Ukrainy przez Morze Czarne. Ułatwia ono także eksport rosyjskiej żywności i nawozów sztucznych.
 
Sekretarz Generalny ONZ powołał Wspólne Centrum Koordynacyjne, które ma monitorować realizację postanowień.Mieści się ono w Stambule, a w jego skład wchodzą przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Turcji.
 
ONZ wystosowała dwa apele o pomoc dla mieszkańców Ukrainy i poza nią, prosząc o łączną kwotę 4,1 mld dolarów: 

- 2,25 mld dolarów na zaspokojenie pogarszających się potrzeb humanitarnych na terenie Ukrainy. Na dzień 3 sierpnia apel był sfinansowany w 96%.
 
- 1,85 mld dolarów na pomoc ludziom, którzy uciekli z Ukrainy, głównie do Polski, Węgier, Rumunii i Mołdawii. Do dnia 3 sierpnia apel był sfinansowany w 34%.
 
Fundusz Humanitarny dla Ukrainy (Ukraine Humanitarian Fund) jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki społeczeństwo może bezpośrednio wspierać ratującą życie pomoc humanitarną na Ukrainie.
 
Ponad 6,1 mln Ukraińców jest obecnie uchodźcami, a ponad 6,6 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w kraju.
 
ONZ jest zaniepokojona skutkami wojny dla gospodarki Ukrainy, która już teraz jest osłabiona przez pandemię COVID-19. Pogłębi ona istniejące słabości i nierówności.
 
- Bank Światowy (World Bank) alarmuje, że gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku o 45% z powodu wojny. Gospodarka Rosji już pogrążyła się w głębokiej recesji.
 
- Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, że od początku wojny w Ukrainie utracono 4,8 mln miejsc pracy. W przypadku eskalacji działań wojennych, straty w zatrudnieniu mogą wzrosnąć do 7 milionów.
 
- Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) pomaga nauczycielom i uczącym się w Ukrainie. Zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do edukacji przez internet poprzez Globalną Koalicję Edukacyjną.

 
Działania agend Narodów Zjednoczonych na miejscu
  
ONZ dostarczyła ratującą życie pomoc humanitarną dla 11,6 mln osób na terenie Ukrainy. Obejmuje ona pomoc żywnościową, pomoc pieniężną i środki na życie oraz ułatwia dostęp do usług zdrowotnych i zaopatrzenia.
 
Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) i jej partnerzy udzielają pomocy od czasu rozpoczęcia działań wojennych. Na początku 2022 r. konwoje humanitarne koordynowane przez OCHA dostarczyły ponad 150 ton produktów najbardziej zagrożonym osobom na wschodzie kraju, kontrolowanym przez wrogie siły.
 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) współpracuje z sąsiednimi państwami, wzywając je do otwarcia granic dla osób szukających bezpieczeństwa i ochrony. Ukraińscy uchodźcy - jak wszyscy inni - nigdy nie chcieli uciekać ze swoich domów i mają nadzieję na jak najszybszy powrót do swojego kraju.
 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zwraca uwagę na sytuacją osób wewnętrznie przesiedlonych oraz osób przebywających na obszarach objętych konfliktem, w tym studentów zagranicznych. IOM zajmuje się najpilniejszymi potrzebami, m.in. dostarczaniem leków, pomocy finansowej, a także uruchomiła infolinie informacyjne i pomocowe dla zagrożonych populacji.
 
Jedna trzecia ludności jest pozbawiona bezpieczeństwa żywnościowego.
Światowy Program Żywnościowy (WFP) zapewnia pomoc żywnościową lub pieniężną w sytuacjach kryzysowych dla 2,6 mln osób w Ukrainie. Wciąż zwiększa skalę pomocy, aby dotrzeć do 5 mln osób miesięcznie. WFP pomaga również przesiedlonym Ukraińcom w krajach przyjmujących uchodźców.
 
- Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest na miejscu, aby pomóc w zabezpieczeniu środków do życia na obszarach wiejskich. Zapewnia pomoc dla rolników przy produkcji i zbiorach. Do tej pory dotarła do 80 000 osób. FAO ostrzega, że jedna trzecia upraw i gruntów rolnych może nie zostać zebrana lub uprawiana w tym roku.
 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wraz partnerami pracują nad tym, aby jak najwięcej dzieci miało bezpieczne i odpowiednie warunki do nauki.
 
UNICEF i UNHCR, we współpracy z rządem i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, stworzyły bezpieczne punkty "Blue Dot" dla dzieci i kobiet. UNICEF i partnerzy zajmują się również leczeniem szkód psychicznych i emocjonalnych spowodowanych przez konflikt. 
 
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) pozostaje na miejscu i zwiększa ilość ratujących życie usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego. Mobilne zespoły medyczne zostały wysłane do rozdartych wojną miast na terenie Ukrainy, zapewniając usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i wsparcie psychospołeczne potrzebującym kobietom i dziewczętom. Wspierane przez UNFPA gorące linie, schrony i pokoje kryzysowe nadal działają.
 
UNFPA współpracuje również z krajami sąsiadującymi, aby odpowiedzieć na natychmiastowe potrzeby uchodźców w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym kobiet i dziewcząt oraz grup wrażliwych, takich jak osoby starsze.
 
Miliony Ukraińców straciły środki do życia - a 90% z nich jest zagrożonych popadnięciem w ubóstwo. Program NZ ds. Rozwoju (UNDP) wskazują, że jeśli wojna potrwa do 2022 roku, Ukraina może stracić swoje osiągnięcia społeczno-gospodarcze, jakie dokonała w ciągu 18 lat. UNDP wspiera rząd ukraiński w utrzymaniu najważniejszych struktur zarządzania i podstawowych usług.
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewodzi zespołom ratownictwa medycznego, które zapewniają krajom możliwości i wiedzę specjalistyczną w odpowiedzi na katastrofy i nagłe zagrożenia zdrowotne. Składające się z lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia z całego świata zespoły pomagają ludziom podczas nagłych katastrof, w tym wojny w Ukrainie.
 
Pierwsze zespoły ratownictwa medycznego zostały wysłane na teren Ukrainy i do krajów sąsiednich w pierwszych tygodniach po inwazji. Zespoły ratownictwa medycznego wchodzą w skład placówek zdrowotnych w ośrodkach dla uchodźców, placówek podstawowej opieki zdrowotnej i współpracują z ministerstwem zdrowia Ukrainy.
 
 
Zobacz:

Porozumienie w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne: Latarnia światła i nadziei 
 
Ukraine 

2022-08-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×