facebook facebook instagram youtube

'Pożar mowy nienawiści'
Sekretarz Generalny ONZ
Artykuł (20 czerwca 2019 r.)

Nienawiść jest w natarciu na całym świecie.
 
Groźna fala nietolerancji i przemocy na tle nienawiści atakuje wiernych wielu wyznań wszędzie na świecie. Jest to smutne i niepojące zjawisko, tym bardziej, że takie okrutne i wstrząsające incydenty stają się coraz bardziej powszechne.
 
W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami morderstw na Żydach w synagogach oraz zbeszczeszczania żydowskich nagrobkach swastykami; strzelania do Muzułmanów w meczetach oraz dewastowania ich miejsc kultu religijnego; zabijania Chrześcijan podczas modlitwy i podpalania ich kościołów.
 
Oprócz tych przerażających aktów agresji napotykamy na coraz bardziej odrażającą retorykę, skierowaną nie tylko przeciwko grupom religijnym, ale także przeciw mniejszościom, migrantom, uchodźcom, kobietom i każdej osobie uznanej za „inną”.
 
Wraz z rozprzestrzenianiem się nienawiści, media społecznościowe są wykorzystywane do szerzenia bigoterii. Ruchy neonazistowskie i białej supremacji wzmacniają się, a podżeganie i zapalną retorykę stosuje się jako broń dla zysku politycznego.
 
Nienawiść staje się równie powszechna w demokracjach liberalnych, jak i w autorytarnych reżimach, rzucając cień na nasze wspólne człowieczeństwo.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych od lat mobilizuje świat przeciwko wszelkiego rodzaju nienawiści poprzez szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony praw człowieka i wspierania rządów prawa.
 
Tożsamość i początek Organizacji mają swoje korzenie w koszmarze, który pojawia się, gdy zaciekła nienawiść pozostaje bez odpowiedzi przez zbyt długi czas.
 
Uważamy mowę nienawiści za atak na tolerancję, inkluzję społeczną i różnorodność oraz na samą podstawę norm i zasad przestrzegania i poszanowania praw człowieka.

Mowa nienawiści osłabia spójność społeczną, narusza wspólne wartości i może położyć podwaliny pod przemoc, osłabiając pokój, stabilność, zrównoważony rozwój i godność ludzką.
 
W ostatnich dekadach mowa nienawiści była prekursorem zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa, od Rwandy po Bośnię i Kambodżę.
 
Obawiam się, że świat zmierza do kolejnego trudnego momentu walki z demonem nienawiści.
 
Dlatego uruchomiłem dwie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych jako odpowiedź na to zjawisko.
 
Po pierwsze, właśnie ogłosiłem Strategię i Plan Działania w Sprawie Mowy Nienawiści, która skoordynuje prace całego systemu Narodów Zjednoczonych oraz zajmie się przyczynami tego zjawiska i zwiększy skuteczność naszych działań.

Po drugie, opracowujemy obecnie Plan Działania, aby ONZ w pełni zaangażowała się w starania na rzecz ochrony miejsc kultu religijnego i zapewnienia bezpieczeństwa świątyń.
 
Tym, którzy uparcie wykorzystują strach, aby dzielić społeczności, musimy powiedzieć: różnorodność jest bogactwem, a nie zagrożeniem.
 
Postawa głębokiego i trwałego wzajemnego szacunku i wrażliwości może być silniejsza niż posty i tweety ‘wystrzelone’ w ułamku sekundy. Nie powinniśmy nigdy zapominać, że każdy z nas jest gdzieś, dla kogoś „innym”. Gdy nienawiść panuje wszędzie, nie da się trwać w iluzji bezpieczeństwa.
 
Ponieważ należymy do tej samej ludzkości, naszym obowiązkiem jest dbanie o siebie nawzajem.
 
Oczywiście wszelkie działania mające na celu walkę i przeciwstawienie się mowie nienawiści muszą być spójne z podstawowymi prawami człowieka.
 
Walka z mową nienawiści nie oznacza ograniczania wolności słowa. Oznacza ona zatrzymanie mowy nienawiści, tak aby nie zamieniła się w coś bardziej niebezpiecznego, w szczególności w podżeganie do dyskryminacji, wrogości i przemocy, które są zakazane na mocy prawa międzynarodowego.
 
Musimy traktować mowę nienawiści w taki sam sposób, w jaki traktujemy każdy nikczemny czyn: potępiając go, odmawiając jego poparcia, przeciwstawiając mu prawdę i zachęcając sprawców do zmiany zachowania.
 
Nadszedł czas na to, aby zdławić antysemityzm, nienawiść do muzułmanów, prześladowania chrześcijan i wszelkie inne formy rasizmu oraz ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
 
Rządy, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i media mają do odegrania ważne role. Odpowiedzialność za promowanie pokojowego współistnienia spoczywa w szczególności na przywódcach politycznych i religijnych.
 
Nienawiść stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich – i dlatego wszyscy powinni zaangażować się w walkę z nią.
 
Razem możemy zgasić pożar nienawiści i podtrzymywać wartości, które łączą nas jako jedną rodzinę ludzką.
 

2019-07-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×