facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji: Prawa człowieka, COVID-19 i wyjście z kryzysu po pandemii
23 kwietnia 2020 r.


Pandemia COVID-19 jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Jednak to nie tylko zagrożenie, to o wiele bardziej poważna kwestia. 
 
Mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. A także z kryzysem ludzkości, który szybko staje się kryzysem praw człowieka.
 
W lutym wystosowałem wezwanie do podjęcia działań mających zapewnić, że ludzka godność i przyrzeczenia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajdą się w centrum naszych prac. 
 
Jak już wtedy powiedziałam, prawa człowieka nie mogą być jedynie tematem rozmyślań w czasach kryzysu – przecież stoimy obecnie w obliczu największego od pokoleń międzynarodowego kryzysu.
 
Dziś przedstawiam raport, który podkreśla, że działania związe z COVID19 i odbudową po pandemii muszą być prowadzone zgodnie z prawami człowieka.
 
Przesłanie jest jasne: ludzie - i ich prawa - muszą być na pierwszym planie i w centrum uwagi.
 
Patrząc przez pryzmat praw człowieka, każdy człowiek znajduje się w centrum uwagi i nikt nie może zostać pominięty.
 
Przestrzeganie praw człowieka może przyczynić się do pokonania pandemii. Skupmy się na imperatywie, jakim jest zapewnienie opieki zdrowotnej każdemu.
 
Nieprzestrzeganie praw człowieka stanowi zasadniczy system ostrzegawczy - ukazując, kto cierpi najbardziej, dlaczego i co można zrobić.
 
Wiemy, że wirus nie dyskryminuje nikogo. Jednak jego skutki ujawniają olbrzymie braki w świadczeniu usług publicznych oraz nierówności w dostępie do nich. Powinniśmy upewnić się, że odpowiednio zareagujemy na te problemy. 
 
Obserwujemy nieproporcjonalne skutki pandemii dla niektórych społeczności, nasilenie się mowy nienawiści i ataki na najsłabsze grupy społeczne.  Istnieje również ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie, które utrudniają ochronę zdrowia.
 
W kontekście rosnącego etnicznego nacjonalizmu, populizmu, autorytaryzmu i represji wobec praw człowieka w niektórych krajach, kryzys może stanowić pretekst do przyjęcia środków represyjnych w celach niezwiązanych z pandemią.
 
To niedopuszczalne.
 
I we wszystkim co robimy, nigdy nie zapominajmy:  to wirus jest zagrożeniem, nie ludzie.
 
Musimy zadbać o to, by wszelkie działania kryzysowe - w tym stany nadzwyczajne - były wprowadzane zgodne z prawem, były adekwatne do sytuacji, nieodzowne i pozbawione cech dyskryminacji, miały konkretny cel i czas trwania oraz miały możliwie jak najmniej uciążliwe oddziaływanie na ochronę zdrowia publicznego.
 
Najlepszą reakcją jest taka, która odpowiada proporcjonalnie na natychmiastowe zagrożenia, chroniąc jednocześnie prawa człowieka i rządy prawa.
 
Wybiegając w przyszłość, musimy lepiej odbudować nasz świat.  Cele Zrównoważonego Rozwoju - które opierają się na prawach człowieka - stanowią ramy dla bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych gospodarek i społeczeństw.
 
Wzmocnienie praw gospodarczych i społecznych w przyszłości zwiększa bezpieczeństwo.
 
Wzmocnienie praw gospodarczych i społecznych w przyszłości zwiększy ich stabilność.
 
Proces wychodzenia z kryzysu musi również respektować prawa przyszłych pokoleń, wspierać działania na rzecz klimatu zmierzające do osiągnięcia do 2050 roku neutralności węglowej oraz chronić różnorodność biologiczną.
 
Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji.
 
Wirus zagraża wszystkim.  A prawa człowieka podnoszą wszystkich na duchu.
 
Respektowanie praw człowieka w czasach kryzysu przyczyni się do opracowania skuteczniejszych i bardziej inkluzyjnych rozwiązań wyjścia z obecnego kryzysu i odbudowy świata w przyszłości.
 
Dziękuję.
=====================================

Zobacz raport: COVID-19 and Human Rights: We are all in this together 
 

2020-04-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×