facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Oświadczenie wygłoszone podczas briefingu prasowego
z rosyjskim Ministrem Spraw Zagranicznych
Moskwa, Federacja Rosyjska
26 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo!
 
Jako Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przybyłem do Moskwy w roli posłańca pokoju.
 
Moje plany i cele są ściśle związane z ochroną życia ludzi i ograniczeniem ich cierpienia.
 
Odbyłem bardzo szczerą rozmowę z Ministrem Spraw Zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z dwoma różnymi stanowiskami dotyczącymi tego, co dzieje się w Ukrainie.
 
Według Federacji Rosyjskiej, prowadzona jest tam specjalna operacja wojskowa, której cele zostały wcześniej ogłoszone.
 
Zdaniem ONZ, a także zgodnie z rezolucjami przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne, rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie stanowi pogwałcenie jej integralności terytorialnej oraz postanowień Karty Narodów Zjednoczonych.
 
Jestem jednak głęboko przekonany, że im szybciej zakończymy tą wojnę, tym lepiej - dla narodu ukraińskiego, dla narodu Federacji Rosyjskiej oraz dla ludzi na całym świecie.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie wzywała do zawieszenia broni w celu ochrony cywilów oraz w celu umożliwienia dialogu politycznego pozwalającego na znalezienie rozwiązania konfliktu.
 
Do tej pory nie było to możliwe.
 
Dzisiaj w Donbasie toczy się brutalna, siejąca śmierć i zniszczenie bitwa.
 
Ginie wielu cywilów, a setki tysięcy uwięzionych przez konflikt ludzi znajdują się w stanie zagrożenia życia.
 
Z zaniepokojeniem przyjmuję liczne zgłoszenia naruszeń międzynarodowych zasad humanitarnych i praw człowieka, a także potencjalnych zbrodni wojennych, które wymagają przeprowadzenia niezależnych dochodzeń w celu skutecznego pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
 
Pilnie potrzebujemy uznawanych przez wszystkie strony korytarzy humanitarnych, które zapewnią rzeczywiste bezpieczeństwo i umożliwią skuteczną ewakuację cywilów oraz dostarczenie tak bardzo koniecznej pomocy.
 
Dlatego też zaproponowałem powołanie Humanitarnej Grupy Kontaktowej, w ramach której współpracować będą przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem będzie poszukiwanie możliwości otwierania bezpiecznych korytarzy, ustanawianie lokalnych zawieszeń broni oraz gwarantowanie, że tego typu rozwiązania będą naprawdę przestrzegane.
 
Zdajemy sobie również sprawę z tego, że w Mariupolu mamy do czynienia z kryzysem rozgrywającym się ramach szerszego kryzysu.
 
Tysiące cywilów pilnie potrzebują ratującej życie pomocy humanitarnej, a wielu z nich wymaga ewakuacji.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest w pełni przygotowana na mobilizację swoich zasobów ludzkich i logistycznych, by przyczynić się do ratowania życia w Mariupolu.
 
Proponuję podjęcie skoordynowanych wysiłków przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a także przez wojska Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji tych cywilów, którzy chcą opuścić zakłady Azowstal oraz miasto - w wybranym przez siebie kierunku - oraz w celu dostarczenia niezbędnej pomocy humanitarnej.
 
Obecne wydarzenia wykraczają daleko poza Ukrainę - ich skutki obserwujemy na całym świecie.
 
Dramatyczne przyspieszenie wzrostów cen żywności i energii, których doświadczaliśmy już pod koniec zeszłego roku, powoduje ogromne cierpienie setek milionów najbardziej zagrożonych kryzysem mieszkańców całego świata. Sytuacja ta nałożyła się na wciąż odczuwalne skutki pandemii COVID-19, a także na nierówny dostęp do pozwalających na wyjście z kryzysu zasobów, który jest szczególnie dotkliwy dla państw rozwijających się na całym świecie. 
 
Im szybciej zawarty zostanie pokój, tym lepiej - dla Ukrainy, dla Rosji i dla całego świata.
 
Nawet w tak trudnym momencie nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad multilateralizmu.
 
Potrzebujemy wielobiegunowego świata z multilateralnymi instytucjami, które muszą przestrzegać Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. Mam nadzieję, że Karta Narodów Zjednoczonych oraz prawo międzynarodowe - uznające pełną równość wszystkich Państw - okażą się instrumentami, które jeszcze raz pozwolą nam zjednoczyć się jako ludzkości i pokonać dramatyczne, stojące przed nami wyzwania - od zmian klimatu, przez epidemie, po wiele innych trudności. Potrzebujemy świata, w którym jedyną wojną jest ta prowadzona z zagrożeniami dla naszej planety.

=============================================================================

Więcej informacji o wizycie Sekretarza Generalnego ONZ w Moskwie znajduje się na stronie https://news.un.org/en/story/2022/04/1116932?fbclid

2022-04-27

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×