facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa na temat Ukrainy
Nowy Jork, 5 maja 2022 r.

Z zadowoleniem przyjmuję możliwość wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa w związku z moją niedawną wizytą w Federacji Rosyjskiej i w Ukrainie, gdzie spotkałem się z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim w dniach 26 i 28 kwietnia.   
 
W ramach mojej wizyty w regionie odbyłem również rozmowy z prezydentem Erdoğanem w Ankarze i prezydentem Dudą w Rzeszowie, w Polsce.   
 
W czasie moich spotkań nie rzucałem słów na wiatr.   
 
Powiedziałem to samo w Moskwie, co w Kijowie - czyli dokładnie to samo, co wielokrotnie powtarzałem w Nowym Jorku. 
 
Mianowicie, że:   
Rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie stanowi pogwałcenie jej integralności terytorialnej oraz postanowień Karty Narodów Zjednoczonych.     
 
To musi się skończyć dla dobra narodu ukraińskiego, Rosji i całego świata.  
 
Pani Przewodnicząca, 
 
Odwiedziłem Moskwę i Kijów, dobrze rozumiejąc realia panujące na miejscu.   
 
Byłem w strefie aktywnej wojny w Ukrainie, bez możliwości natychmiastowego zawieszenia broni i trwającego na pełną skalę ataku na wschodzie kraju. 
 
Przed wizytą rząd ukraiński wystosował apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych i do mnie osobiście - wyrażony publicznie przez wicepremiera - dotyczący tragicznej sytuacji ludności cywilnej w zdewastowanym Mariupolu, a w szczególności w zakładach Azowstal.   
 
Dlatego też podczas spotkania z prezydentem Putinem podkreśliłem konieczność umożliwienia dostępu pomocy humanitarnej i ewakuacji ludności z terenów oblężonych, w tym przede wszystkim z Mariupola.  
 
Usilnie wzywałem do otwarcia bezpiecznego i skutecznego korytarza humanitarnego, który umożliwiłby cywilom dotarcie w bezpieczne miejsce z zakładu Azowstal.   
 
Niedługo później otrzymałem potwierdzenie osiągnięcia zasadniczego porozumienia.   
 
Natychmiast podjęliśmy intensywne prace przygotowawcze we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK) oraz władzami rosyjskimi i ukraińskimi.   
 
Naszym celem było umożliwienie bezpiecznej ewakuacji osób cywilnych z zakładów Azowstal, a następnie z pozostałej części miasta, w dowolnie wybranym przez nich kierunku, oraz dostarczenie pomocy humanitarnej. 
 
Mam przyjemność poinformować, iż osiągnięto pewien sukces.  
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża prowadzą wspólnie operację humanitarną o bardzo złożonym charakterze - zarówno pod względem politycznym, jak i bezpieczeństwa.   
 
Rozpoczęła się ona 29 kwietnia i wymagała ogromnej koordynacji i rozmów z władzami Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.  
 
Do tej pory pomyślnie zakończyły się dwa konwoje bezpiecznego przejazdu.   
 
W pierwszym, zakończonym 3 maja, ewakuowano 101 cywilów z zakładu Azowstal oraz 59 osób z sąsiedniego terenu.   
 
W ramach drugiej operacji, zakończonej wczoraj wieczorem, ewakuowano ponad 320 cywilów z Mariupola i okolic.   
 
Trwa trzecia operacja - ale zgodnie z naszą polityką nie możemy mówić o szczegółach przed jej zakończeniem, aby nie zniweczyć ewentualnego sukcesu. 
 
Warto wiedzieć, że nawet w czasach hiperkomunikacji cicha dyplomacja jest nadal możliwa, a czasem jest jedynym skutecznym sposobem osiągania rezultatów.   
 
Do tej pory prawie 500 osób cywilnych znalazło długo oczekiwaną pomoc, po tym jak żyli w warunkach nieustannego ostrzału i ograniczonej dostępności wody, żywności i urządzeń sanitarnych. 
 
Ewakuowani opowiedzieli pracownikom ONZ wzruszające historie.  Matki, dzieci i dziadkowie opowiadali o swojej traumie.  Niektórzy z nich pilnie potrzebowali pomocy medycznej.   
 
Mam nadzieję, że dalsza koordynacja działań z Moskwą i Kijowem zaowocuje kolejnymi przerwami humanitarnymi, które pozwolą cywilom bezpiecznie wydostać się z terenów objętych walką i umożliwią dotarcie pomocy do najbardziej potrzebujących. 
 
Musimy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby wydostać ludzi z tego piekła. 
 
Zastępca Sekretarza Generalnego i Koordynator Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych Martin Griffiths przedstawi dziś bardziej szczegółowe informacje na temat ostatnich działań w Mariupolu oraz dodatkowych kroków.    
 
Wysoka Komisarz Bachelet przedstawi informacje na temat doniesień o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, możliwych zbrodniach wojennych i potrzebie pociągnięcia do odpowiedzialności.  
 
Wczoraj rozmawiałem z prezydentem Zełenskim i powiedziałem, że ONZ będzie nadal intensyfikować działania humanitarne, ratować życie i zmniejszać cierpienie.   
 
Moje spotkania z obydwoma przywódcami dotyczyły również kluczowej kwestii światowego bezpieczeństwa żywnościowego. 
 
Światowe konsekwencje tej wojny były widoczne podczas moich późniejszych podróży do Afryki Zachodniej. 
 
W Senegalu, Nigrze i Nigerii usłyszałem bezpośrednio od przywódców i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, jak ta wojna wywołuje kryzys bezpieczeństwa żywnościowego.   
 
Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań, aby zapewnić stały przepływ żywności i energii na otwartych rynkach poprzez zniesienie ograniczeń eksportowych, przydzielenie nadwyżek i rezerw tym, którzy ich potrzebują, oraz zajęcie się kwestią wzrostu cen żywności, aby uspokoić niestabilność rynku.  
 
Powiem jednak jasno: aby rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie potrzebujemy artykułów rolnych z Ukrainy.  Potrzebujemy także żywność i nawozy z Rosji i Białorusi na rynkach światowych, pomimo trwającej wojny.  
 
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ułatwić rozmowy, który pomoże to urzeczywistnić. 
 
Wojna w Ukrainie - we wszystkich swoich wymiarach - wywołuje kryzys, który niszczy światowe rynki energii, zakłóca funkcjonowanie systemów finansowych i pogłębia skrajnie trudną sytuację krajów rozwijających się.  
 
Właśnie dlatego powołałem Globalną Grupę Reagowania Kryzysowego ds. Żywności, Energii i Finansów, aby zmobilizować agendy ONZ, wielostronne banki rozwoju i inne instytucje międzynarodowe do pomocy krajom w stawianiu czoła tym wyzwaniom.  
 
Byliśmy szczególnie zaangażowani w przedstawienie propozycji na wiosennych posiedzeniach MFW i Banku Światowego. 
 
Wojna w Ukrainie jest bezsensowna w swoim zasięgu, bezwzględna w swych wymiarach i nieograniczona w swych możliwościach wyrządzania szkód w skali globalnej.   
 
Należy przerwać ten cykl śmierci, zniszczenia, destabilizacji i zakłóceń.   
 
Najwyższy czas, by się zjednoczyć i zakończyć tę wojnę.   
 
Dziękuję. 
 
********************************

Zobacz: Ukraine: ‘Cycle of death, destruction’ must stop, UN chief tells Security Council

2022-05-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×