facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy
Kijów, 28 kwietnia 2022 r.

Panie prezydencie Zełenski, dziękuję bardzo za okazanie mi w tym najtrudniejszym czasie tak ciepłego przyjęcia.  
   
Ukraina znajduje się dzisiaj w samym epicentrum niewyobrażalnego cierpienia i bólu.   
   
Sam doświadczyłem go wyraźnie dzisiaj w okolicach Kijowa, gdzie widziałem bezsensowną utratę życia, ogromną skalę zniszczeń, a także nieakceptowalne naruszenia praw człowieka i zasad prowadzenia wojny.    
   
Międzynarodowy Trybunał Karny oraz inne instytucje ONZ muszą teraz wykonać swoją pracę, by pociągnąć wszystkich winnych do odpowiedzialności.  
   
Stanowisko Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jasne.  
   
Jak powiedziałem w Moskwie, rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie stanowi pogwałcenie jej integralności terytorialnej oraz postanowień Karty Narodów Zjednoczonych.  
   
Dziś pragnę skupić się na tym, w jaki sposób Organizacja Narodów Zjednoczonych może jeszcze bardziej wesprzeć naród ukraiński, chronić ludzkie życie, ograniczyć skalę cierpienia oraz znaleźć drogę do osiągnięcia pokoju.  
   
Pragnę, by Ukraińcy wiedzieli o tym, że świat was widzi i słyszy oraz podziwia wasz opór i determinację.  
   
Wiem jednak, że same słowa zapewniające o solidarności dzisiaj nie wystarczą.  
   
Przybyłem tutaj, by precyzyjnie ocenić wasze konkretne potrzeby i zwiększyć zakres prowadzonych przez nas działań.  
   
Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie: Rada Bezpieczeństwa nie zrobiła wszystkiego, co było w jej mocy, by zapobiec tej wojnie oraz by ją zakończyć. Taki stan rzeczy jest źródłem ogromnego rozczarowania, frustracji i złości.  
  
Ale pracownicy ONZ pracują codziennie na rzecz mieszkańców Ukrainy, działając ramię w ramię z tak ogromną liczbą odważnych ukraińskich organizacji.  
   
Pragnę przekazać wyrazy uznania dla ponad 1.400 pracowników ONZ, którzy w zdecydowanej większości są obywatelami Ukrainy. Działają oni w naszych 9 hubach operacyjnych oraz w 30 konkretnych lokalizacjach.  
   
Wielu z nich pracuje nieustannie od pierwszego dnia konfliktu. Od jego wybuchu wysyłaliśmy już kilkukrotnie dodatkowych pracowników, by zwiększyć wsparcie dla narodu ukraińskiego.  
  
Wszystkie te osoby są zaangażowane w niezwykle skomplikowaną, prowadzoną w trudnych warunkach misję.    
   
Tempo rozszerzania zakresu naszych działań jest jednym z najszybszych w historii naszych działań - choć doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko nadal funkcjonuje idealnie. Potrzeby znacząco przewyższają nasze możliwości.  
 
Pragnę zobowiązać się do zwiększenia naszych wysiłków we wszystkich obszarach oraz do koordynowania konkretnych działań z rządem Ukrainy.  
   
Do tej pory dostarczyliśmy ratującą życie pomoc humanitarną 3,4 mln mieszkańców Ukrainy - naszym celem jest to, by ich liczba zwiększyła się do końca sierpnia ponad dwukrotnie, do 8,7 miliona. Najnowsze prognozy zakładające wystąpienie najgorszego scenariusza pokazują, że do końca bieżącego roku pomocy humanitarnej może potrzebować około 25 milionów osób. Mamy nadzieję, że taki scenariusz się nie zmaterializuje, ale musimy być na niego przygotowani.  
   
Zwiększamy także zakres naszej pomocy finansowej - miesięcznie przekazujemy środki w wysokości 100 mln USD. Dotrą one do maja do 1,3 mln osób, zaś do sierpnia do ponad 2 mln odbiorców.  
   
Wszystkie te działania są podejmowane w bliskiej koordynacji z rządem Ukrainy.  
   
Nie jest to typowa misja humanitarna prowadzona przez ONZ w państwie rozwijającym się, które zmaga się z wieloma problemami w zarządzaniu oraz z licznymi trudnościami. Ukraina jest państwem posiadającym rząd oraz system wsparcia swoich obywateli. Rolą Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest więc zastąpienie owego systemu, lecz wsparcie rządu w oferowaniu pomocy mieszkańcom Ukrainy.  
  
Nasza pomoc żywnościowa dotarła do 2,3 mln osób, lecz pragniemy pomóc 4 milionom mieszkańców do maja oraz 6 milionom do czerwca. Zrealizujemy te plany.  
   
Ponieważ ponad 12 milionów Ukraińców musiało opuścić swe domy, wspieramy także państwa, które z otwartymi ramionami przyjęły już ponad 5 milionów uchodźców. Najważniejsze jest jednak to, że nieustannie zwiększamy nasze możliwości niesienia pomocy dla 7,7 miliona osób przesiedlonych wewnętrznie - taka liczba została bowiem przedstawiona w najnowszym raporcie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.  
   
Światowa Organizacja Zdrowia dostarcza zaopatrzenie medyczne dla oddziałów ratunkowych i urazowych. Pozwoli ono na zajęcie się ponad siedmioma milionami pacjentów. Zwiększamy również skalę naszych działań związanych z pilną opieką medyczną, zapewnieniem tymczasowych schronień, wody i środków higieny, a także z ochroną dzieci i zapobieganiem przemocy seksualnej. Wszystkie te czynności prowadzimy koordynując je ściśle z rządem Ukrainy.  
   
Podejmujemy także działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości - monitorując i raportując wszelkie wykryte przypadki naruszeń praw człowieka.  
   
 
 
Szanowni Państwo!  
   
Wszystkie te wysiłki są niezbędne, lecz nie prowadzą niestety do wyeliminowania przyczyny całego tego ludzkiego cierpienia, czyli samej wojny.  
   
Ta wojna musi się zakończyć. Pokój musi zostać zawarty zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego.  
   
Wielu przywódców podjęło działania na rzecz zaprzestania walk. Niestety okazały się one póki co bezskuteczne.    
   
Jestem tu dzisiaj, by zapewnić pana - Panie Prezydencie - oraz naród Ukraiński o tym, że nie ustaniemy w naszych wysiłkach.   
   
Dążąc do uzyskania pełnego zawieszenia broni, będziemy podejmować także doraźne działania praktyczne w celu ochrony życia ludzkiego i ograniczenia skali cierpienia, starając się zapewnić: funkcjonujące korytarze humanitarne, lokalne porozumienia o zawieszeniu działań wojennych, a także bezpieczne drogi ewakuacji cywilów i realizowania dostaw.  
   
Mieszkańcy Mariupola desperacko potrzebują dzisiaj takich właśnie działań.   
   
W Mariupolu mamy do czynienia z kryzysem w kryzysie.   
   
Tysiące cywilów pilnie potrzebują chroniącej ich życie pomocy.   
   
Wielu z nich to osoby starsze, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i wymagają opieki medycznej.  
   
Potrzebują możliwości ucieczki przed apokalipsą.  
   
Podczas mojej wizyty w Moskwie prezydent Putin zgodził się - co do zasady - na zaangażowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w ewakuację cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu.  
   
Dzisiaj, wspólnie z prezydentem Zełenskim mieliśmy możliwość zajęcia się tą kwestią.  
   
W chwili obecnej trwają zaawansowane rozmowy, których celem jest praktyczne wprowadzenie tej propozycji w życie.  
   
Na koniec chciałbym zauważyć, że pod wieloma względami znajdujemy się dzisiaj w punkcie wyjścia, jeżeli chodzi o budowę świata przyszłości – świata, w którym szanuje się Kartę ONZ oraz zasadę multilateralizmu. Świata, w którym chroni się cywilów i promuje prawa człowieka. Świata, w którym liderzy postępują zgodnie z zasadami, do których przestrzegania się zobowiązali.  
   
To również jest trudna misja - ale musimy ją pomyślenie zakończyć dla dobra wszystkich państw, społeczności i mieszkańców całego świata.  
   
Dziękuję bardzo.

2022-05-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×