facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na temat działań na rzecz klimatu
na forum Rady Europy do Spraw Zagranicznych
19 listopada 2020 r.

 
Ekscelencje,
Panie i panowie,
 
Dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia dzisiejszego przemówienia.
 
Chciałbym skupić się w swoim wystąpieniu na kryzysie klimatycznym i potrzebie intensyfikacji działań na rzecz klimatu.
 
W ostatnim czasie obserwujemy bardzo pozytywne reakcje.
 
Unia Europejska, Japonia i Republika Korei wraz z ponad 110 innymi krajami, zobowiązały się do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050.
 
Chiny deklarują, że uczynią to przed 2060 rokiem.
 
Z początkiem 2021 r. kraje, które odpowiadają za ponad 65% światowej emisji dwutlenku węgla i ponad 70% światowej gospodarki, podejmą ambitne zobowiązania w zakresie neutralności węglowej.
 
Ale wciąż pozostajemy w tyle w wyścigu z czasem.
 
Każdy kraj, miasto, instytucja finansowa i przedsiębiorstwo powinny przyjąć plany przejścia do zerowej emisji do 2050 roku.
 
Musimy zapoznać się z tymi planami na długo przed COP26 - w szczególności z planowanymi krajowymi kontrybucjami, wymaganymi na mocy porozumienia paryskiego oraz z długoterminowymi strategiami, których potrzebujemy, aby osiągnąć neutralność węglową.
 
Kraje G-20 - które są odpowiedzialne za ponad 80% zanieczyszczenia środowiska naturalnego - muszą wskazać drogę.
 
Unia Europejska przoduje na drodze osiągania zerowej emisji netto w grupie G-20.
 
Wzywam państwa UE do utrzymania przodownictwa w realizacji konkretnych i ambitnych zobowiązań krótkoterminowych.
 
Istotne jest, aby Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r. w ramach planowanych krajowych kontrybucji. 
 
Odbywający się w piątą rocznicę zawarcia porozumienia paryskiego Szczytu Ambicji Klimatycznych, którego będę współgospodarzem wraz z Wielką Brytanią i Francją, stanowi dla UE wyraźną szansę na przedstawienie jeszcze bardziej ambitnego planu klimatycznego.
 
Duże ambicje grupy G-20 oznaczają również dostosowanie planów gospodarczych i mechanizmów odbudowy po epidemii COVID-19 do Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
 
W pełni wdrażając swoje inicjatywy "Zielony ład" i " następna generacja UE" oraz wpisując zmiany klimatyczne do swojego długoterminowego budżetu, Unia Europejska może pokazać światu, w jaki sposób zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na klimat, zapewniając jednocześnie dobrobyt i sprawiedliwą transformację. 
 
Proponowany pakiet inwestycyjny o wartości 1,85 bln euro stanowi okazję do zainwestowania w środki i technologie niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
 
Podjęte obecnie decyzje dotyczące sposobu przydziału środków finansowych będą kształtować kierunek podróży na kolejne lata.
 
Istotne jest, aby Unia Europejska przyspieszyła przejście na czystą energię.
 
Propozycje Unii Europejskiej, aby przyspieszyć to przejście w sposób, który pozwoli stawić czoła nierównościom i chronić osoby dotknięte tą transformacją, mogą stanowić ważny przykład dla reszty świata.
 
Przemysł węglowy idzie z dymem, ponieważ inwestorzy ponoszą coraz większe straty, a wyborcy są narażeni na coraz więcej szkodliwych zanieczyszczeń i obserwują dewastację środowiska. 
 
Nie można wydobywać więcej węgla, a cały węgiel w Unii Europejskiej powinien zostać wycofany do 2030 roku w krajach OECD, a do 2040 roku w pozostałych krajach.
 
Ponadto zwracam się do Unii Europejskiej o zaprzestanie finansowania paliw kopalnych na szczeblu międzynarodowym oraz o promowanie zmiany opodatkowania z dochodów na podatki od emisji dwutlenku węgla.
 
Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu potrzebującym krajom rozwijającym się niezbędnego wsparcia, aby mogły one w zrównoważony sposób wyjść z kryzysu COVID-19 i zwiększyć swoje własne ambicje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym - poprzez pomoc w łagodzeniu
i przystosowaniu do skutków oraz zwiększeniu odporności na zmiany klimatyczne.
 
Istotne jest, abyśmy nikogo nie pomijali, budując globalną koalicję tworzącą przyszłość z zerową emisją netto.
 
Liczę na Unię Europejską i inne kraje donorskie, że każdego roku przekażą krajom rozwijającym się 100 miliardów dolarów na działania związane z klimatem w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych i dostosowania się do nich, począwszy od tego roku, poprzez mobilizację środków publicznych i prywatnych.
 
Liczę również na kraje Unii Europejskiej, że wykorzystają swoje wpływy w wielostronnych instytucjach finansowych, aby umożliwić realizację ambitnych strategii dostosowawczych.
 
Ważne jest, abyśmy coraz bardziej koncentrowali się na kryzysie zadłużenia, z jakim borykają się kraje najbardziej zagrożone.
 
Ponieważ coraz więcej krajów na całym świecie zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto, UE ma dużą szansę stać się liderem w przystosowywaniu handlu międzynarodowego do celów porozumienia paryskiego.
 
Unia Europejska pełni rolę lidera w działaniach na rzecz klimatu.
 
Przyczyniła się do powstania pionierskiego prawodawstwa i polityk, takich jak unijny rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 
Unia Europejska również odegrała wiodącą rolę, pokazując że możliwe jest ograniczenie emisji przy jednoczesnym osiąganiu wzrostu gospodarczego.
 
Ponadto UE buduje solidarność z najbardziej zagrożonymi krajami na całym świecie.
 
Doceniamy osiągnięcia Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu, ale wciąż jesteśmy daleko od mety. 
 
W miarę zbliżania się do Szczytu Ambicji Klimatycznych, który odbędzie się 12 grudnia 2020 r. oraz COP-26 w listopadzie przyszłego roku, świat ponownie będzie oczekiwał od Unii Europejskiej przywództwa w sprawach klimatu. 
 
Nakłaniam Unię Europejską, aby wykorzystała te możliwości - i odpowiedziała na to wezwanie - dla dobra wszystkich ludzi, dla osiągnięcia dobrobytu i dla dobra naszej wspólnej planety, od której jesteśmy zależni.
 
Dziękuję.
 

2020-11-19

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×