facebook facebook instagram youtube

Stanowisko ONZ w sprawie Ukrainy
17 marca 2022 r.

© UNICEF/Oleksandr Ratushniak
UKRAINA
WPROWADZENIE

Po rozpoczęciu przez Federację Rosyjską ofensywy wojskowej 24 lutego 2022 r. doszło do gwałtownego pogorszenia się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na Ukrainie. Eskalacja przemocy zbrojnej nastąpiła w co najmniej ośmiu obwodach, w tym w Obwodzie Kijowskim i stolicy kraju - Kijowie, a także we wschodnich Obwodach Donieckim i Ługańskim, które już wcześniej były dotknięte konfliktem.

Eskalacja konfliktu spowodowała natychmiastowy i gwałtowny wzrost potrzeb humanitarnych w związku z przerwaniem dostaw podstawowych towarów i usług oraz ucieczką ludności cywilnej przed walkami. ONZ szacuje, że 12 milionów ludzi na Ukrainie będzie potrzebowało pomocy i ochrony, a ponad 4 miliony ukraińskich uchodźców może w najbliższych miesiącach potrzebować ochrony i pomocy w krajach sąsiednich.

1 marca 2022 r. ONZ i organizacje humanitarne ogłosiły wspólne apele o przekazanie 1,7 miliarda dolarów na pilną pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców w krajach sąsiednich. (Więcej informacji na ten temat w języku angielskim)

Według założeń w ciągu najbliższych trzech miesięcy konieczne będzie przekazanie na pomoc humanitarną w Ukrainie 1,1 mld dolarów, aby zaspokoić rosnące potrzeby ponad sześciu milionów ludzi, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. ONZ zwróciła się o przekazanie 551 mln dolarów na pomoc Ukraińcom, którzy uciekli poza granice kraju, głównie do Polski, Węgier, Rumunii i Mołdawii.

Amin Awad, Koordynator ONZ ds. Sytuacji Kryzysowych w Ukrainie, wezwał 5 marca do "natychmiastowego zawieszenia broni’ pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi na czas działań humanitarnych, ponieważ do kraju nadal napływają dostawy pomocy ONZ. 

Więcej informacji na temat działań ONZ w Ukrainie w języku angielskim można znaleźć tutaj: https://ukraine.un.org/


SEKRETARZ GENERALNY ONZ

Przesłanie Zgromadzenia Ogólnego jest głośne i wyraźne: Natychmiast zakończyć działania wojenne w Ukrainie. Natychmiast przerwać ostrzał. Natychmiast rozpocząć rozmowy i działania dyplomatyczne. Nie mamy ani chwili do stracenia. Dramatyczne skutki konfliktu są widoczne gołym okiem. Tymczasem sytuacja ludzi w Ukrainie jest obecnie bardzo zła, i może stać się o wiele, wiele gorsza. Każda stracona minuta to tykająca bomba zegarowa.

Świat domaga się zakończenia straszliwego cierpienia ludzi w Ukrainie. Świadczy o tym również szybka mobilizacja środków na nasze akcje humanitarne ratujące życie ludzkie w Ukrainie i krajach sąsiednich.  Nasz globalny apel spotkał się z nadzwyczajnym odzewem. 

Patrząc w przyszłość, będę nadal robił wszystko, co w mojej mocy, aby przyczynić się do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i doprowadzić do rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji pokojowych. Mieszkańcy Ukrainy rozpaczliwie potrzebują pokoju. Domagają się go ludzie na całym świecie". Zobacz całe przemówienie SG ONZ (w języku angielskim).


RADA BEZPIECZEŃSTWA NZ

31 stycznia 2022 r. Rada Bezpieczeństwa NZ spotkała się na wniosek Stanów Zjednoczonych w związku z doniesieniami o rozmieszczeniu przez Rosję ponad 100 tys. żołnierzy i logistyki wojennej na granicy rosyjsko-ukraińskiej.

W poniedziałek 21 lutego Rada odbyła posiedzenie nadzwyczajne na wniosek delegata Ukrainy w związku z decyzją Federacji Rosyjskiej o uznaniu części ukraińskich Obwodów Donieckiego i Ługańskiego za niezależne regiony. Szefowa polityczna ONZ Rosemary DiCarlo w swoim wystąpieniu na forum Rady wyraziła zaniepokojenie użyciem przez Federację Rosyjską sformułowania "misja pokojowa", a także ostrzegła przed ryzykiem reperkusji regionalnych i globalnych.

Po tej sesji nadzwyczajnej odbyły się jeszcze trzy kolejne w dniach 23, 25 i 27 lutego.  Sekretarz Generalny Antonio Guterres w krótkim oświadczeniu wygłoszonym podczas nocnej sesji 23 lutego stanowczo wezwał prezydenta Rosji do powstrzymania swoich wojsk przed atakiem na Ukrainę.  Tymczasem w ciągu kilku minut od tego wezwania, a także w trakcie posiedzenia, pojawiły się doniesienia, że Federacja Rosyjska rozpoczęła "specjalną operację wojskową" na terenie Ukrainy.  Wielu delegatów Rady potępiło ten fakt.

W odpowiedzi na atak Rosji, w piątek 25 lutego Rada zebrała się ponownie, aby głosować nad rezolucją przygotowaną przez USA i Albanię, przy wsparciu kilku innych państw członkowskich, która miała potępić "agresję Rosji" i wezwać Moskwę do wycofania wszystkich swoich wojsk.  Za przyjęciem rezolucji głosowało jedenaście państw członkowskich, a trzy (Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie) wstrzymały się od głosu, jednak Rosja, która w tym czasie sprawowała miesięczne przewodnictwo w Radzie, zawetowała rezolucję.

W niedzielę 27 lutego, po raz czwarty w ciągu tygodnia, Rada zebrała się na sesji nadzwyczajnej i przyjęła środki proceduralne - znane pod nieformalną nazwą "Zjednoczenie dla pokoju" - wzywając Zgromadzenie Ogólne ONZ, liczące 193 członków, do pilnego przyjęcia rezolucji, która zażądałaby zakończenia rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie.

Tu znajdują się informacje na temat najnowszych działań Rady Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy (w języku angielskim).


ZGROMADZENIE OGÓLNE NZ

W związku z dalszym pogarszaniem się sytuacji w regionie po rozpoczęciu przez Rosję ofensywy wojskowej, Rosja zawetowała w dniu 26 lutego wniosek Rady Bezpieczeństwa o potępienie i powstrzymanie jej agresji na Ukrainę. Głos na "nie" ze strony któregokolwiek ze stałych członków Rady, do których oprócz Rosji należą Chiny, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oznacza, że decyzja ta nie zostanie podjęta.

Na zakończenie tego spotkania w ramach Rady, Ukraina i kilku innych delegatów zobowiązało się do przekazania podobnej rezolucji Zgromadzeniu Ogólnemu, liczącemu 193 członków, gdzie nie będzie można jej zawetować.

W niedzielę 27 lutego Rada Bezpieczeństwa zebrała się na sesji nadzwyczajnej i przyjęła środek proceduralny - znany pod nieformalną nazwą "Zjednoczenie dla pokoju" - wzywający Zgromadzenie Ogólne do zwołania nadzwyczajnej sesji specjalnej w celu przyjęcia tekstu, który zażądałby zakończenia rosyjskiej operacji wojskowej w Ukrainie.

Zgodnie z formułą „Zjednoczeni dla pokoju” Zgromadzenie NZ ma prawo działać, "jeśli Rada Bezpieczeństwa, z powodu braku jednomyślności stałych członków, nie zdoła wypełnić swojego podstawowego obowiązku działania wymaganego dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

1 marca 2022 Zgromadzenie NZ zwołało 11. nadzwyczajną sesję specjalną i po całodziennej interwencji ze strony szerszego grona członków ONZ, w dniu 2 marca przyjęło przytłaczającą większością głosów rezolucję, w której zażądano od Rosji natychmiastowego zakończenia operacji wojskowych w Ukrainie.

Za przyjęciem rezolucji, w której potwierdzono suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy, głosowało 141 państw.

Najnowsze przesłania Sekretarza Generalnego ONZ (w języku angielskim).


ONZ W UKRAINIE:
Video związanie z sytuacją w Ukrainie
Aby uzyskać dostęp do materiałów wideo z transmisji, przejdź do strony UNIFEED


 

2022-03-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×