facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
30 lipca 2021 r.

W obliczu globalnej pandemii, podczas której rosną nierówności i następuje dewastacja gospodarcza, głosy ofiar handlu ludźmi są zagłuszane.
  
W naszych czasach wysłuchanie ich historii jest bardziej istotne niż kiedykolwiek, ponieważ kryzys spowodowany przez COVID-19 ujawnia słabości i napędza desperację.
 
Pandemia zepchnęła w skrajne ubóstwo aż o 124 mln osób więcej, co powoduje, że wiele milionów ludzi może stać się łatwym celem handlu ludźmi.
 
Zwłaszcza dzieci na całym świecie są narażone na spore i wciąż rosnące ryzyko: stanowią one jedną trzecią wszystkich ofiar, a ich liczba w ciągu ostatnich 15 lat potroiła się. Dzieci stanowią aż połowę ofiar w krajach o niskich dochodach – większość z nich jest przymuszana do pracy.  Przestępcy na całym świecie wykorzystują technologie do zidentyfikowania, kontroli i wykorzystywania osób należących do grup wrażliwych. Dzieci są coraz częściej celem platform internetowych zorientowanych na wykorzystywanie seksualne, przymusowe małżeństwa i inne formy nadużyć.   
 
Handel kobietami i dziewczętami i ich wykorzystywanie seksualne to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i odrażających form handlu ludźmi. W większości regionów świata migranci stanowią ponad połowę osób będących przedmiotem handlu. 
 
Rządy państw muszą podjąć pilne kroki, aby wzmocnić ochronę ofiar i je wspierać, a sprawców postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Należy wdrożyć Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej i jej Protokół o Zapobieganiu, Zwalczaniu i Karaniu Handlu Ludźmi. 
 
Nasze wysiłki muszą być prowadzone przez ocalałe ofiary handlu ludźmi. Ich wkład ma zasadnicze znaczenie dla określenia czynników ryzyka i wzorców oraz identyfikacji i ochrony ofiar oraz zapewnienia im dostępu do wymiaru sprawiedliwości i środków pomocowych, przy jednoczesnym pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności. 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się do wysłuchania i reagowania na głosy ofiar handlu ludźmi, zapewnienia im praw i godności i rozpowszechnienia ich historii.  Musimy się od nich uczyć i prowadzić działania mające zapobiegać i położyć kres tej strasznej zbrodni.
 

2021-07-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×