facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
2 kwietnia 2020 r.

W Światowym Dniu Wiedzy o Autyzmie, świętujemy różnorodność i otwarcie sprzeciwiamy się dyskryminacji.
 
W 2020 roku osoby z autyzmem nadal napotykają na wiele barier w korzystaniu ze swoich praw i podstawowych wolności. Często brakuje im dostępu do edukacji i zatrudnienia oraz niezbędnego wsparcia umożliwiającego podejmowanie autonomicznych decyzji, które rzutują na całe życie.
 
Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych stanowi, że równe traktowanie wobec prawa jest nieodłącznym prawem wszystkich członków społeczeństwa, w tym osób z autyzmem. Realizacja tego prawa oznacza konieczność zmiany podejścia do kwestii związanych z autyzmem, wspieranie zrozumienia i zapewnienia narzędzi, które wzmocnią pozycję osób z autyzmem.
 
Zapoczątkowana w ubiegłym roku Strategia NZ na Rzecz Inkluzji Osób Niepełnosprawnych jest jednym z przejawów naszego zobowiązania w osiągnięcie trwałych i stabilnych zmian we wszystkich obszarach naszej pracy. Jest to kompleksowa mapa drogowa mająca zapewnić, że cały system Narodów Zjednoczonych jest zdolny realizować cele związane z inkluzją osób z niepełnosprawnościami, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i na szczeblach krajowych.
 
W Światowym Dniu Wiedzy o Autyzmie dotrzymajmy najważniejszej obietnicy zawartej w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, aby nikt został pominięty oraz ponownie potwierdźmy nasze zaangażowanie w realizację zasady równych szans, samostanowienia i pełnej inkluzji wszystkich osób z autyzmem.

 

2020-03-31

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×