facebook facebook instagram youtube

Szczyt Światowych Przywódców - COP 26
Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ
1 listopada 2021 r.

Szanowny Panie Premierze Johnson,

dziękuję Panu i dziękuję przewodniczącemu COP, Alokowi Sharmie za gościnność, przywództwo i niestrudzony wysiłek w przygotowaniu tej konferencji COP.
 
Wasze Królewskie Wysokości, Ekscelencje, Panie i Panowie,
 
sześć lat od czasu zawarcia porozumienia klimatycznego w Paryżu to sześć najgorętszych lat w historii pomiarów temperatury na Ziemi.
 
Nasze uzależnienie od paliw kopalnych spycha ludzkość na skraj przepaści.
 
Stoimy przed trudnym wyborem: albo to powstrzymamy – albo zostaniemy powstrzymani.
 
Już czas powiedzieć: dość tego.
 
Dość brutalnej napaści na różnorodność biologiczną.
 
Dość zabijania dwutlenkiem węgla.
 
Dość złego traktowania natury – to nie toaleta.
 
Dość spalania, wiercenia i wydobywania węgla coraz głębiej.
 
Kopiemy własne groby.
 
Nasza planeta zmienia się na naszych oczach – od głębin oceanu po szczyty gór; od topniejących lodowców po nieustanne ekstremalne zjawiska pogodowe.
 
Poziom morza wzrasta i jest dwukrotnie większy niż 30 lat temu.
 
Oceany są gorętsze niż kiedykolwiek – i szybciej się nagrzewają.
 
Część lasów deszczowych Amazonii obecnie emituje więcej dwutlenku węgla niż go pochłania.
 
Niedawno zapowiedziane działania na rzecz klimatu mogą sprawiać wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze, aby odwrócić sytuację.
 
Ale to iluzja.
 
Ostatnio opublikowany raport poświęcony krajowym planom działań pokazał, że nasze wysiłki są niewystarczające i nadal skazujemy świat na katastrofalny wzrost temperatury o 2,7 stopnia Celsjusza.
 
I nawet jeśli przyjmiemy, że najnowsze zobowiązania były jasne i wiarygodne – choć niektóre z nich jednak rodzą poważne pytania – to nadal zmierzamy ku katastrofie klimatycznej.
 
Nawet w najlepszym przypadku temperatura wzrośnie znacznie powyżej dwóch stopni.
 
Tak więc, w dniu otwarcia tej długo oczekiwanej konferencji klimatycznej, wciąż podążamy w kierunku katastrofy klimatycznej.
 
Młodzi ludzie to wiedzą.
 
Widzimy to w każdym kraju.
 
Małe rozwijające się państwa wyspiarskie – i inne wrażliwe na zmiany klimatyczne kraje – doświadczają tego.
 
Dla nich porażka nie wchodzi w grę.
 
Porażka to wyrok śmierci.
 
Ekscelencje,
 
Stoimy w obliczu chwili prawdy.
 
Szybko zbliżamy się do punktu krytycznego, który uruchomi pętlę sprzężenia zwrotnego dotyczącą globalnego ocieplenia.
 
A przecież inwestowanie w gospodarkę o zerowej i odpornej na zmiany klimatyczne emisji netto stworzy własne sprzężenie zwrotne – cykl sukcesu w zakresie zrównoważonego wzrostu, zatrudnienia i nowych możliwości.
 
Odnotowujemy postęp, na którym możemy budować.
 
Wiele krajów podjęło wiarygodne zobowiązania dotyczące osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy stulecia.
 
Wiele z nich kończy z międzynarodowym finansowaniem węgla.
 
Ponad 700 miast przewodzi neutralności węglowej.
 
Sektor prywatny zaczyna dostrzegać wagę problemu.
 
Sojusz właścicieli zerowych aktywów netto - ustanawiający złoty standard wiarygodnych zobowiązań i przejrzystych celów - zarządza aktywami o wartości $10 bilionów dolarów i przyśpiesza zmiany w różnych branżach.
 
Armia działaczy na rzecz klimatu – dowodzona przez młodych ludzi – jest nie do powstrzymania.
 
Jest ich coraz więcej.  Coraz głośniej ich słychać.
 
I zapewniam was, że nie zamierzają oni przestać działać.
 
Jestem po ich stronie.
 
Ekscelencje,

Przekaz nauki jest jasny. Wiemy, co mamy robić.
 
Po pierwsze, musimy urzeczywistnić cel mówiący o ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.
 
Wymaga to więcej ambitnych wysiłków w kwestii łagodzenia zmian klimatycznych oraz natychmiastowych i konkretnych działań po to, aby zmniejszyć globalną emisję o 45 procent do 2030 roku.
 
Szczególna odpowiedzialność spoczywa na krajach należących do grupy G20, ponieważ odpowiadają one za około 80 procent emisji dwutlenku węgla.
 
To kraje rozwinięte muszą przewodzić wysiłkom - zgodnie z zasadą wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, biorącej pod uwagę uwarunkowania krajowe.
 
Ale również gospodarki wschodzące muszą pójść o krok dalej, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie w skutecznej redukcji emisji.
 
Musimy maksymalnie podnieść poziom ambicji – na wszystkich frontach i wszystkich krajach – abyśmy w Glasgow odnieśli sukces.
 
Wzywam kraje rozwinięte i gospodarki wschodzące do budowania koalicji, która stworzy warunki finansowe i technologiczne dla przyspieszenia dekarbonizacji gospodarek oraz odejścia od stosowania węgla. Koalicje te powinny współpracować z dużymi emitentami, którzy napotykają większe trudności w przejściu z szarej na zieloną gospodarkę - po to by mogli oni dokonać tej transformacji.
 
Nie miejmy złudzeń: jeśli podczas tej konferencji COP podejmiemy zbyt mało zobowiązań, kraje będą musiały dokonać przeglądu swoich krajowych planów i polityk klimatycznych.
 
Rewizja planów będzie musiała odbywać się częściej niż co pięć lat.  Co roku.  W każdej chwili.
 
Do czasu aż wzrost temperatury do poziomu poniżej 1,5 stopnia Celsjusza nie zostanie utrzymany.
 
Do czasu skończenia z dopłatami do paliw kopalnych.
 
Do czasu nałożenia ceny na emisję dwutlenku węgla.
 
Do czasu stopniowego wycofywania węgla.
 
Ale potrzebujemy również większej klarowności.
 
Istnieje deficyt wiarygodności i zbyt dużo zamieszania wokół redukcji emisji i zerowych zadań netto, a także wokół różnych znaczeń i wielu wskaźników.
 
Dlatego – poza mechanizmami już ustanowionymi w porozumieniu paryskim – ogłaszam dzisiaj, że powołam grupę ekspertów, która zaproponuje jasne standardy pomiaru i analiz zerowych zobowiązań netto podjętych przez podmioty niepaństwowe.
 
Po drugie, musimy zrobić więcej, aby chronić wrażliwe społeczności przed wyraźnymi zagrożeniami z powodu zmian klimatycznych, do których obecnie dochodzi.
 
W ciągu ostatniej dekady prawie cztery miliardy ludzi ucierpiało w wyniku katastrof związanych ze zmieniającym się klimatem.
 
Skala tego spustoszenia będzie tylko rosła.
 
Ale działania adaptacyjne przynoszą skutki.
 
Systemy wczesnego ostrzegania ratują życie. Rolnictwo i infrastruktura przyjazne dla klimatu ratują miejsca pracy.
 
Wszyscy donorzy muszą przeznaczyć połowę swoich środków finansowych na działania w zakresie przystosowania do zmian klimatycznych.
 
Banki publiczne i banki rozwoju wielostronnego powinny rozpocząć taką działalność tak szybko, jak to możliwe.
 
Po trzecie, strony konferencji COP muszą wykazać się solidarnością.
 
Zobowiązanie do finansowania działań w wysokości $100 mld rocznie w krajach rozwijających się musi stać się rzeczywistością - i realnie finansować działania na kwotę $100 mld.
 
Ma to kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania i wiarygodności.
 
Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki Kanady i Niemiec, które pomagają osiągnąć ten cel.
 
Jest to pierwszy ważny krok. Nie zmienia to faktu, że to największe wsparcie od lat wciąż się opóźnia i pozostaje niepewne.
 
Ponadto, oprócz $100 mld kraje rozwijające się potrzebują znacznie większych środków do walki z COVID-19, budowania odporności i dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
 
Kraje, które najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych – zwłaszcza kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie – potrzebują pilnego wsparcia finansowego.
 
Większego publicznego finansowania działań w dziedzinie klimatu.  Większej międzynarodowej pomocy rozwojowej.  Większych dotacji.  Łatwiejszego dostępu do źrodeł finansowania.
 
Banki rozwoju wielostronnego muszą znacznie poważniej podchodzić do mobilizacji większych inwestycji w ramach finansowania mieszanego i prywatnego.
 
Ekscelencje,
 
Rozlegają się syreny alarmowe.
 
Nasza planeta mówi do nas i chce nam coś przekazać.
 
Podobnie jak ludzie wszędzie na świecie.
 
Brak działań klimatycznych znajduje się na szczycie listy obaw obywateli we wszystkich krajach - bez względu na ich wiek i płeć.
 
Musimy ich wysłuchać – i musimy działać – i musimy mądrze wybierać.
 
W imieniu obecnego i przyszłych pokoleń wzywam was:
 
Wybierzcie ambitne postanowienia.
 
Wybierzcie solidarność.
 
Wybierzcie opcję zadbania o naszą przyszłość i ocalenia ludzkości.
 
Dziękuję wam.
 

2021-11-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×