facebook facebook instagram youtube

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ w Radzie Bezpieczeństwa
na temat Afganistanu
Nowy Jork, 16 sierpnia 2021 r.

Świat śledzi wydarzenia w Afganistanie z ciężkim sercem i jest głęboko zaniepokojony rozwojem sytuacji. 
 
Wszyscy w rzeczywistym czasie widzimy zdjęcia z ukazujące to, co się dzieje w Afganistanie.  Chaos.  Niepokój.  Niepewność.  I strach. 
 
Wiele położono na szali. Postęp.  Nadzieję.  Marzenia pokolenia młodych afgańskich kobiet i dziewcząt, chłopców i mężczyzn.    
 
W tych ważnych godzinach wzywam wszystkie strony, zwłaszcza talibów, do zachowania najwyższej powściągliwości w celu ochrony życia i zaspokojenia potrzeb humanitarnych. 
 
Konflikt zmusił setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. 
 
Do stolicy kraju przybyło ogromnie dużo osób wewnętrznie przesiedlonych z prowincji, gdzie czuły się niepewnie lub skąd uciekły przed walką.
 
Przypominam wszystkim stronom o ich obowiązku chronienia ludności cywilnej. 
 
Wzywam wszystkie strony do zapewnienia pomocy humanitarnej i nieograniczonego dostępu dla  ratującej życie pomocy na czas.
 
Wzywam również wszystkie państwa do przyjmowania afgańskich uchodźców i powstrzymania się od deportacji.  
 
Teraz jest czas, aby wszyscy stanęli po jednej stronie.  
 
Społeczność międzynarodowa musi być zjednoczona i wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty w następujących kwestiach:   
Po pierwsze, musimy mówić jednym głosem i stanąć na straży praw człowieka w Afganistanie. 
 
Wzywam talibów i wszystkie strony do poszanowania i ochrony międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw i wolności wszystkich ludzi.  
 
Otrzymujemy mrożące krew w żyłach doniesienia o poważnych ograniczeniach praw człowieka w całym kraju.  
 
Jestem szczególnie zaniepokojony relacjami o narastających naruszeniach praw człowieka wobec kobiet i dziewcząt w Afganistanie, które obawiają się powrotu do najciemniejszych dni.  
 
Musimy koniecznie chronić z trudem wywalczone prawa afgańskich kobiet i dziewcząt.   
 
Szukają one wsparcia u społeczności międzynarodowej – tej samej społeczności międzynarodowej, która zapewniła, że możliwości kobiet i dziewcząt będą rozszerzone, zostanie zagwarantowany dostęp do edukacji, wolności będą się rozprzestrzeniać, a ich prawa zabezpieczone.
 
Po drugie, społeczność międzynarodowa musi się zjednoczyć i zapewnić, że Afganistan nigdy więcej nie będzie wykorzystywany jako platforma lub bezpieczna przystań dla organizacji terrorystycznych.
 
Apeluję do Rady Bezpieczeństwa ONZ i całej społeczności międzynarodowej, aby współpracowały i działałały razem - użyły wszystkich dostępnych narzędzi w celu stłumienia globalnego zagrożenia terrorystycznego w Afganistanie i zagwarantowania poszanowania podstawowych praw człowieka.
 
Niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, te dwie podstawowe zasady mające dla naszego świata tak ogromne znaczenie, muszą być przestrzegane.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zobowiązana do wspierania Afgańczyków. 
 
ONZ nadal dysponuje biurami i personelem na obszarach, które znalazły się pod kontrolą talibów. 
 
Z ulgą informuję, że w dużej mierze nasz personel i pomieszczenia nie ucierpiały. 
 
Wzywamy talibów, aby nadal tak postępowali i honorowali integralność i nienaruszalność wysłanników dyplomatycznych i pomieszczeń. 
 
Kryzys humanitarny w Afganistanie dotyka 18 milionów ludzi – dokładnie połowę ludności kraju. 
 
 
Istotne jest, aby nadal były świadczone podstawowe usługi. 
 
W wydanym wczoraj oświadczeniu talibowie zapowiedzieli, że będą współpracować z istniejącymi instytucjami.  Bardzo ważne jest, aby pracownicy służby cywilnej nadal otrzymywali swoje wynagrodzenie, była utrzymana infrastruktura, lotniska zostały ponownie otwarte oraz kontynuowane były usługi zdrowotne i edukacyjne.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych w kraju dostosuje się wymagań dotyczących bezpieczeństwa.  
 
Ale przede wszystkim pozostaniemy  i wesprzemy naród afgański w godzinie potrzeby.  
 
Patrząc w przyszłość, wzywam do natychmiastowego położenia kresu przemocy, do poszanowania praw wszystkich Afgańczyków i do przestrzegania przez Afganistan wszystkich umów międzynarodowych, których jest stroną.  
 
Afgańczycy to dumny naród o bogatym dziedzictwie kulturowym. Cale pokolenia doświadczyły wojen i przeciwności.  
 
Zasługują oni na nasze pełne wsparcie.   
 
Kolejne dni będą miały kluczowe znaczenie. 
 
Świat się przygląda. 
 
Nie możemy i nie wolno nam porzucić ludności Afganistanu.  
 
Dziękuję.

2021-08-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×