facebook facebook instagram youtube

„Zrównoważona, feministyczna odbudowa”
António Guterres
28 lutego 2022 r.

Podczas gdy świat przygotowuje się do obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, zauważamy nieustanne cofanie się wskazówek zegara odmierzającego postępy w walce o prawa kobiet. Wszyscy płacimy za to cenę.
 
Obserwowane w ostatnich latach narastające kryzysy uświadomiły nam, że przywództwo kobiet odgrywa obecnie ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej rolę.
 
Kobiety heroicznie stawiły czoła pandemii COVID-19 jako lekarki, pielęgniarki, pracownice systemu ochrony zdrowia i systemów opieki społecznej. 
 
Ale to właśnie kobiety i dziewczęta były też pierwszymi, które musiały poświęcić swoją karierę lub edukację podejmując się sprawowania nieodpłatnej opieki nad innymi, mierząc się z rosnącym gwałtownie poziomem przemocy domowej i cyfrowej oraz będąc zmuszanymi do zawierania małżeństw jako dzieci.
 
Pandemia przypomniała nam z całą mocą starą prawdę: korzenie patriarchatu sięgają niezwykle głęboko. Wciąż żyjemy w zdominowanym przez mężczyzn świecie i w zdominowanej przez nich kulturze.
 
Taki stan rzeczy oznacza, że zarówno w dobrych, jak i w trudnych czasach to kobiety są bardziej narażone na ubóstwo. To one są pozbawiane opieki zdrowotnej oraz zmagają się z ograniczonym dostępem do edukacji i możliwości rozwojowych.
 
 
A w tych krajach, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych – od Etiopii po Afganistan i Ukrainę – to kobiety i dziewczęta pozostają najbardziej bezbronnymi osobami. Ich głos opowiadający się za pokojem jest najbardziej przekonywującym argumentem.  
 
 
Patrząc w przyszłość dostrzegamy, że zrównoważona i dająca nam wszystkim równe szanse odbudowa po pandemii jest możliwa tylko wtedy, kiedy będzie uwzględniała feminizm i stawiała dziewczęta i kobiety w centrum działań.  
 
Potrzebujemy postępu gospodarczego opartego na precyzyjnych inwestycjach promujących edukację, zatrudnienie, szkolenia i godne warunki pracy kobiet. To kobiety powinny być pierwszymi, którym zaoferujemy 400 milionów nowych miejsc pracy, jakie zamierzamy stworzyć do 2030 roku.
 
Potrzebujemy postępu społecznego opartego na inwestycjach w systemy opieki społecznej i opiekuńczą gospodarkę. Takie inwestycje przynoszą ogromne korzyści, ponieważ tworzą zielone i zrównoważone miejsca pracy, wspierając jednocześnie tych członków naszego społeczeństwa, którzy potrzebują pomocy - w tym także dzieci, osoby starsze i schorowane.
 
Potrzebujemy postępu finansowego, by zreformować upadły moralnie globalny system finansowy oraz umożliwić wszystkim krajom inwestowanie w odbudowę gospodarczą, w której centralną rolę będą odgrywać kobiety. Musimy wprowadzić działania obniżające poziom zadłużenia, a także bardziej sprawiedliwe rozwiązania podatkowe, które przekierują istniejące przecież na świecie ogromne bogactwa z obszarów ich koncentracji do tych, którzy potrzebują ich najbardziej.
 
Potrzebujemy pilnych, iście rewolucyjnych działań na rzecz ochrony klimatu, by cofnąć bezmyślny wzrost emisji gazów cieplarnianych i wyeliminować nierówności płciowe w sposób szczególny i nieproporcjonalny dotykające kobiet i dziewcząt. Kraje rozwinięte muszą pilnie zrealizować swoje zobowiązania dotyczące wsparcia technicznego i finansowego niezbędnego do tego, by umożliwić sprawiedliwe odchodzenie od paliw kopalnych. Stabilne i odnoszące przyszłe sukcesy gospodarki będą gospodarkami zielonymi, inkluzywnymi pod względem płciowym i zrównoważonymi.
 
Potrzebujemy większej liczby kobiet w roli liderów sektora rządowego i biznesowego, w tym na stanowiskach ministrów finansów i prezesów firm, by opracowywały i wdrażały one zielone i postępowe społecznie polityki zapewniające korzyści wszystkim obywatelom.
 
Wiemy na przykład, że większa liczba kobiet w parlamencie wiąże się z podejmowaniem bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych oraz z wyższym poziomem inwestycji w ochronę zdrowia i edukację.
 
Potrzebujemy postępu politycznego w postaci celowanych działań zapewniających równy udział kobiet na stanowiskach przywódczych oraz ich reprezentację na wszystkich poziomach politycznych procesów decyzyjnych. Możemy to osiągnąć wprowadzając odważne parytety płciowe.  
 
Nierówność płciowa sprowadza się tak naprawdę do posiadania władzy. Podważenie wielowiekowych tradycji patriarchalnych wymaga sprawiedliwego podzielenia się władzą w każdej instytucji i na każdym poziomie.
 
Jako Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęliśmy - po raz pierwszy w naszej historii — równowagę płciową w naszych organach zarządzających, zarówno w kwaterze głównej, jak i na całym świecie. Przyczyniło się to do drastycznego zwiększenia naszych zdolności do refleksji oraz do reprezentowania społeczności, którym służymy.
 
Kobiety i dziewczęta walczące o postęp w każdej dziedzinie życia i w każdym miejscu na świecie mogą być dla nas źródłem inspiracji w podejmowanych przez nas działaniach. 
 
Młode liderki ruchów klimatycznych wyznaczają globalne trendy i zmuszają rządy do przestrzegania przyjętych przez nie zobowiązań.
 
Aktywistki walczące o prawa kobiet z odwagą domagają się równości i sprawiedliwości, a także budują bardziej pokojowe społeczeństwa jako członkinie misji pokojowych, mediatorki i pracownice humanitarne w najbardziej niespokojnych miejscach na świecie.
 
Demokracja jest silniejsza w tych społeczeństwach, w których ruchy na rzecz praw kobiet działają prężniej. Jeśli świat zainwestuje w zapewnienie kobietom i dziewczętom lepszych szans na rozwój, zyska na tym cała ludzkość. 
 
Działając w imię sprawiedliwości, równości, moralności i zwykłego ludzkiego rozsądku, musimy sprawić, by wskazówki zegara odmierzającego postępy w walce o prawa kobiet znów zaczęły zmierzać we właściwym kierunku.
 
Potrzebujemy zrównoważonej i feministycznej odbudowy, skoncentrowanej nie tylko na kobietach i dziewczętach, ale także takiej, w której stanowią one główną siłę napędową.
 
 
António Guterres jest Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych
 

2022-03-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×