« strona główna « wiatowe kryzysy « Palestyna
Palestyńczycy tęsknią za wolnością i godnością, które były im odmawiane przez dziesiątki lat. Izraelczycy tęsknią za długotrwałym bezpieczeństwem. Nie jest jednak możliwe zrealizowanie tych słusznych żądań bez rozwiązania konfliktu w regionie. Znajdujemy się w krytycznym punkcie jeśli chodzi o wysiłki umożliwiające wyjście z kryzysu i rzeczywiste rozwiązanie konfliktu.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon, luty 2007r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie kontynuować wspieranie międzynarodowych wysiłków zmierzających do zakończenia rozpoczętej czterdzieści lat temu okupacji i osiągnięcia rozwiązania dwu - państwowego. Niezależna i zdolna do samostanowienia Palestyna oraz niezagrożony Izrael byłyby nie tylko błogosławieństwem dla obojga narodów, ale również umożliwiłyby osiągnięcie pokoju i stabilizacji w całym regionie.
Wypowiedź Sekretarza Generalny ONZ podczas Afrykańskiego Spotkania ONZ
w Kwestii Palestyny, 9 maja 2007r.

W ciągu wielu ostatnich dekad żadna sprawa nie angażowała uwagi społeczności międzynarodowej bardziej niż to, co określa się jako "kwestię palestyńską". Jest ona przedmiotem działalności Narodów Zjednoczonych, od początku istnienia Organizacji. Na temat kwestii palestyńskiej przeprowadzono niezliczone godziny debat, dyskusji oraz negocjacji. Jednak mimo wszystkich intensywnych i zakrojonych na szeroką skalę wysiłków, kwestia palestyńska pozostaje nierozwiązana i nadal wymaga pilnej uwagi.


Okupowane Terytoria Palestyńskie
Populacja3.9 milionów ludzi
Przyrost naturalny 3.2%
Statystyczna długość życia 73.3 lata
HDI - Wskaźnik rozwoju społecznego110 miejsce
Wskaźnik ubóstwa 34.5%
Wskaźnik bezrobocia22.8%
PKB per capita1.261 USD rocznie na osobę
Realny wzrost PKB0%
Piśmienność u dorosłych93.8%
Dane UNDP, 2009r.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2010 r.
Aktualizacja – listopad 2012 r.