facebook facebook instagram youtube

Ciała traktatowe

Czym są ciała traktatowe?

Ciała traktatowe to komitety niezależnych ekspertów, które monitorują wykonywanie międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Każde państwo – strona ma obowiązek podejmowania działań tak aby wszyscy na terenie danego kraju mogli korzystać z praw przyznanych w traktatach.

Obecnie funkcjonuje 10 ciał traktatowych. Składają się one z niezależnych ekspertów z uznanym dorobkiem w dziedzinie praw człowieka. Są oni nominowani i wybierani na odnawialną 4-letnią kadencję przez państwa – strony.

Wykonywanie których traktatów monitorują komitety?

Komitet Praw Człowieka monitoruje wykonywanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. wraz z protokołami fakultatywnymi (Strona Komitetu).

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych monitoruje wykonywanie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. (Strona Komitetu).

Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 1966 r. (Strona Komitetu).

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet monitoruje wykonywanie Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 1979 r. wraz z protokołem dodatkowym z 1999 r. (Strona Komitetu).

Komitet przeciwko Torturom monitoruje wykonywanie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania z 1984 r. (Strona Komitetu).

Komitet Praw Dziecka monitoruje wykonywanie Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r. wraz z protokołami fakultatywnymi z 2000 r. (Strona Komitetu).

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin monitoruje wdrażanie Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin z 1990 r. (Strona Komitetu).

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych monitoruje wykonywanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r. (Strona Komitetu).

Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 2006 r. (Strona Komitetu).

Podkomitet Komitetu przeciwko torturom, do spraw zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Podkomitet do Spraw Prewencji) został powołany na podstawie protokołu fakultatywnego z 2002 r. do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania z 1984 r. (Strona Komitetu).

Ciała traktatowe spotykają się w Genewie. Wszystkie z nich otrzymują wsparcie z Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w Genewie.

 

Więcej informacji:
Human rights treaty bodies

 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×