facebook facebook instagram youtube

Dochodzenie prowadzone przez ciała traktatowe

Po otrzymaniu przez Komitet wiarygodnych informacji o poważnych, ciężkich lub systematycznych naruszeniach przez państwo – stronę konwencji, której wykonywanie monitoruje dany Komitet, może on ze swojej własnej inicjatywy wszcząć dochodzenie, jeżeli otrzymane informacje zawierają dobrze udokumentowane dowody na poważne lub regularne naruszenia konwencji w państwie – stronie.

Procedura taka możliwa jest w:

 • Komitecie przeciwko Torturom
  na podstawie art. 20 Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania
 • Komitecie do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
  na podstawie art. 8 Protokołu Dodatkowego do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
 • Komitecie Praw Osób Niepełnosprawnych
  na podstawie art. 6 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
 • Komitecie do spraw Wymuszonych Zaginięć
  na podstawie art. 33 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem
 • Komitecie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
  na podstawie art. 11 Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
 • Komitecie Praw Dziecka
  na podstawie art. 13 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Procedury Składania Zawiadomień


Które państwa mogą zostać objęte dochodzeniem?

Dochodzenie może być przeprowadzone wobec tych państw –stron, które uznały kompetencje właściwego komitetu w tym zakresie. Państwa – strony mogą wyłączyć się z możliwości bycia objętymi dochodzeniem, składając deklarację o nieuznawaniu kompetencji danego komitetu w zakresie przeprowadzania dochodzenia.

Dochodzenie - przebieg

 1. Dochodzenie może zostać wszczęte, jeżeli komitet otrzyma wiarygodne informacje wskazujące na to, że prawa zapisane w konwencji, której wykonywanie monitoruje są systematycznie naruszane przez państwo – stronę.
 2. Komitet zwraca się z prośbą do państwa – strony o współpracę w badaniu otrzymanej informacji poprzez przedłożenie uwag.
 3. Komitet może na podstawie uwag państwa – strony lub innych wiarygodnych dostępnych informacji, podjąć decyzję o wyznaczeniu jednego lub więcej sprawozdawców do przeprowadzenia dochodzenia i złożenia pilnej relacji komitetowi. Tam, gdzie jest to uzasadnione i za zgodą państwa – strony, dochodzenie może obejmować wizytę na jego terytorium.
 4. Ustalenia sprawozdawcy są potem badane przez komitet i przekazywane danemu państwu – stronie razem z wszelkimi komentarzami i zaleceniami.
 5. Państwo – strona ma obowiązek przekazania własnych uwag do ustaleń, komentarzy i zaleceń komitetu w ciągu na ogół 6 miesięcy oraz poinformowania o podjętych środkach w odpowiedzi na wszczęte dochodzenie, jeżeli zwróci się o to komitet.
 6. Dochodzenie jest poufne oraz prowadzone w sposób dążący do zapewnienia współpracy ze strony państwa – strony w każdym stadium postępowania.

 

Więcej informacji:

Human Rights Bodies - Complaints Procedures


 

2018-06-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×