facebook facebook instagram youtube

Dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka

Poniższa lista przedstawia 18 umów międzynarodowych, które formułują podstawowe prawa człowieka w różnych obszarach. Każde państwo może złożyć podpis pod umową, dokonać ratyfikacji lub nie wyrazić zgody na związanie się umową.  

 • Podpisanie jest formą wyrażenia zgody na związanie się umową międzynarodową.
 • Ratyfikacja oznacza ostateczne wyrażenie zgody na włączenie zapisów umowy do prawa krajowego.


Status poniższych dokumentów we wszystkich państwach członkowskich ONZ znajduje się na stronie: United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner  - Status of Ratification Interactive Dashboard.

Na stronie The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies znajduje się lista podstawowych instrymentów i ciał moniturujących.
 

Lista dokumentow międzynarodowych dotyczących praw człowieka:

 Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej


International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
Ambasador Jugosławii Danilo Lekic podpisuje
Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form
Dyskryminacji Rasowej (12 kwietnia 1966 r.)

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 21 grudnia 1965 r.

Polska

 • Podpisanie: 1966
 • Ratyfikacja: 1968
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 


International Covenant on Civil and Political Rights
Debata na forum Zgromadzenia Ogólnego
nad tekstem Paktu (21 października 1958 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Podpisanie: 1967
 • Ratyfikacja: 1977
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political RightsHolandia ratyfikuje Międzynarodowy
Pakt wraz z Protokołem Fakultatywnym
(Siedziba główna ONZ,
Nowy Jork,
11 grudnia 1978 r.)

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Ratyfikacja: 1991
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskiego i Politycznego w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci
 

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penaltyPrezydent Republiki Madagaskaru podpisuje
Drugi Protokół (24 września 2012)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 grudnia 1989 r.

Polska

 • Podpisanie: 2000
 • Ratyfikacja: 2014
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 


International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Felipe Ramón Pérez Roque, minister spraw
zagranicznych Kuby, podpisuje  Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych (28 lutego 2008 r.) 
 
Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Podpisanie: 1967
 • Ratyfikacja: 1977
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych


Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural RightsJarmo Viinanen, Stały Przedstawiciel Finlandii
przy ONZ podpisuje Protokół Fakultatywny
(24 września 2009 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 2008 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet


Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Inauguracja Światowej Konferencji z okazji
Międzynarodowego Roku Kobiet
(Meksyk, 19 czerwca 1975 r.)


Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1979 r.

Polska

 • Podpisanie: 1980
 • Ratyfikacja: 1980
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet


Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
(Siedziba główna ONZ, Nowy Jork, 6 lutego 1998 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1999 r.

Polska

 • Ratyfikacja: 2003
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania


Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentAmbasador Jeno Staehelin przedstawiciel
Szwajcarii podpisuje Konwencję 
(25 czerwca 2004 r.)

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1984 r.

Polska

 • Podpisanie: 1986
 • Ratyfikacja: 1989
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania


Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 

Ronaldo Mota Sardenberg, Stały Przedstawiciel
Brazylii przy ONZ podpisuje Protokół Fakultatywny
(Siedziba główna ONZ, Nowy Jork, 13 października 2003 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 2002 r.

Polska

 • Podpisanie: 2004
 • Ratyfikacja: 2005
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Konwencja o Prawach Dziecka 


Convention on the Rights of the ChildAntoine Gambi, członek rządu Republiki
Środkowoafrykańskiej, po podpisaniu Protokołu
Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka
w Sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji
i Dziecięcej Pornografii oraz Protokołu
Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka
w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne
(27 września 2010 r.)


Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

Polska

 • Podpisanie: 1990
 • Ratyfikacja: 1991
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne


Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

 

Radhika Coomaraswamy, Specjalna
Przedstawicielka Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych na posiedzeniu
Rady Bezpieczeństwa (Nowy Jork, 17 lipca 2008 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 maja 2000 r.

Polska

 • Podpisanie: 2002
 • Ratyfikacja: 2005
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii


Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyTonio Borg, wicepremier i minister spraw
zagranicznych Malty po podpisaniu Protokołu Fakultatywnego
(Siedziba główna ONZ, Nowy Jork, 28 września 2010 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 maja 2000 r.

Polska

 • Podpisanie: 2002
 • Ratyfikacja: 2005
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Procedury Składania Zawiadomień


Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure

 Włochy ratyfikują Protokół Fakultatywny
(Siedziba główna ONZ, Nowy Jork, 4 lutego 2016 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 2011 r.

Polska

 • Podpisanie: 2013
 • Ratyfikacja: Brak
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników  Migrujących i Członków Ich Rodzin 


International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their FamiliesHassan Wirayuda, minister spraw zagranicznych
Republiki Indonezji, podpisuje Międzynarodową
Konwencję o Ochronie Praw Wszystkich
Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin
(22 czerwca 2004 r.)
 

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1990 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
 

Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesArmen Martirosyan, Stały Przedstawiciel Armenii przy ONZ
podpisuje Konwencję (Siedziba główna ONZ,
Nowy Jork, 20 marca 2007 r.)


Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: 2007
 • Ratyfikacja: 2012
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych


Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with DisabilitiesWiktor Juszczenko, prezydent Ukrainy
podpisuje Konwencję i jej protokół
fakultatywny. (Siedziba główna ONZ,
Nowy Jork, 24 września 2008 r.)


Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem 


International Convention for the Protection of All Persons from Enforced DisappearanceR.M. Marty M. Natalegawa, Minister Spraw
Zagranicznych Republiki Indonezji,
podpisuje Konwencję (27 września 2010 r.)

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: 2013
 • Ratyfikacja: Brak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2018-07-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×