facebook facebook instagram youtube

Specjalny Trybunał dla Libanu - jurysdykcja i kompetencje

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan odwiedza grób
libańskiego premiera, Rafika Haririego
(28 sierpnia 2006 r.)

Jurysdykcja Specjalnego Trybunału dla Libanu obejmuje prawo do osądzania osób odpowiedzialnych za atak z dnia 14 lutego 2005 r., w wyniku którego zginął premier Rafik Hariri i inne osoby.

Zakres działalności Trybunału może zostać rozszerzony i przedłużony, jeżeli Trybunał stwierdzi, że inne ataki bombowe, które miały miejsce w Libanie od 1 października 2004 r. do 12 grudnia 2005 r., mają podobny charakter i wagę, co ataku z dnia 14 lutego 2005 r.

Zbrodnie, które nastąpiły po 12 grudnia 2005 r., mogą zostać objęte jurysdykcją Specjalnego Trybunału, jeśli tak postanowią rząd Republiki Libanu wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych, za zgodą Rady Bezpieczeństwa.

Kompetencje

Właściwość podmiotowa (kompetencja ratione personae)

Artykuł 1 Statutu stanowi, że Specjalny Trybunał posiada jurysdykcję nad osobami "które ponoszą największą odpowiedzialność za atak z dnia 14 lutego 2005 r., w wyniku którego śmierć poniósł premier Rafik Hariri wraz z innymi osobami." Właściwość ta może być rozszerzona, jeżeli Trybunał stwierdzi, że powinny zostać osądzone również osoby odpowiedzialne za inne ataki bombowe, które miały miejsce w Libanie od 1 października 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. oraz mają podobny charakter i wagę, co atak z dnia 14 lutego 2005 r.

Zgodnie z Artykułem 3 Statutu, osoba ponosi odpowiedzialność za zbrodnie objęte jurysdykcją Specjalnego Trybunału dla Libanu, jeśli:

  • popełniła, była współsprawcą, zorganizowała ataki lub kierowała osobami odpowiedzialnymi za ataki wymienione w artykule 2 statutu;
  • przyczyniła się w jakikolwiek inny sposób do przestępstw popełnionych (wymienionych w artykule 2 Statutu) przez grupę osób działających we wspólnym celu, wspierała ogólną działalność przestępczą lub zamiar popełnienia przestępstw wskazanych w statucie.

Fakt, że czyny te zostały popełnione przez podwładnego, nie zwalnia przełożonego z odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn został popełniony na skutek nieprawidłowego dowodzenia lub kontroli nad podwładnym. Odpowiedzialność karną ponosi również przełożony w sytuacji, gdy wiedział on lub miał powód, by wiedzieć, że podwładny popełnił czyny niedozwolone oraz gdy mógł podjąć niezbędne i uzasadnione środki, by zapobiec dokonaniu takiego czynu.

Fakt, że podejrzany działał na podstawie polecenia przełożonego, nie zwalnia go z odpowiedzialności karnej, ale może być podstawą do jej złagodzenia.

Zgodnie z zasadą zakazu podwójnej karalności tego samego czynu:

  • Nikt nie może być sądzony przed sądem krajowym Libanu za czyn, który został już osądzony przez Specjalny Trybunał dla Libanu;
  • Osoba osądzona przez sąd krajowy może być także sądzona przez Specjalny Trybunał, jeżeli postępowanie przed sądem krajowym nie było bezstronne lub niezależne. Ponadto, Specjalny Trybunał może sądzić osobę, gdy decyzja będąca wynikiem postępowania sądowego przed sądem krajowym wiąże się z celowym zmniejszeniem odpowiedzialności karnej za zbrodnie określone w statucie Trybunału;
  • Na podstawie statutu Specjalnego Trybunału, amnestia nie jest przesłanką uniemożliwiającą postawienie osoby w stan oskarżenia.


Właściwość miejscowa (kompetencja ratione loci)

Jurysdykcja Specjalnego Trybunału rozciąga się na terytorium Libanu obejmując powierzchnię lądową, przestrzeń powietrzną oraz wody terytorialne.

Właściwość czasowa (kompetencja ratione temporis)

Specjalny Trybunał dla Libanu rozpatruje sprawy dotyczące ataku w dniu 14 lutego 2005 r., w wyniku którego zginął premier Rafik Hariri oraz 22 osoby. Właściwość ta może być rozszerzona, jeżeli Trybunał stwierdzi, że inne ataki, które miały miejsce w Libanie od 1 października 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. mają podobny charakter i wagę do ataku w dniu 14 lutego 2005 r.

Trybunał rozpoczął swoją działalność 1 marca 2009 r., zaś zakończy ją po rozstrzygnięciu wszystkich toczących się przed nim postępowań.

Właściwość rzeczowa (kompetencja ratione materiae)

Liban 
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon z żoną podczas spotkania
z wdową po libańskim premierze Rafiku Haririm, Nazik Hariri 
i dwójką ich dzieci (29 września 2012 r.)

 

Specjalny Trybunał dla Libanu posiada jurysdykcję nad osobami odpowiedzialnymi za atak w dniu 14 lutego 2005 r., w wyniku którego zginął były premier Libanu Rafiq Hariri i 22 osoby. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że inne ataki, które miały miejsce w Libanie od 1 października 2004 r. do 12 grudnia 2005 r. mają podobny charakter i wagę do ataku w dniu 14 lutego 2005 r., również mogą zostać objęte jurysdykcją Specjalnego Trybunału.

Do ścigania i karania przestępstw, o których mowa w statucie stosuje się przepisy kodeksu karnego Libanu odnoszące się do oskarżania i karania aktów terroryzmu, zbrodni oraz przestępstw przeciwko życiu i osobistej integralności, nielegalnego stowarzyszania się, nie zgłaszania przestępstw i wykroczeń, zasad dotyczących materialnych elementów przestępczości, uczestnictwa i konspiracji. Ponadto, stosuje się artykuł 6 i 7 libańskiego prawa z dnia 11 stycznia 1958 r. w sprawie "Zwiększenia kary za bunt, wojnę domową i walki między religiami".

 

Więcej informacji:

Statute of the Special Tribunal for Lebanon

Selected Articles of Lebanese Criminal Code

Lebanese Code of Criminal Procedure

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×