facebook facebook instagram youtube

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin

63. sesja Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(16 marca 2018 r.)

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin jest ciałem 14 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin przez państwa – strony. Pierwsza sesja Komitetu odbyła się w marcu 2004 r. Polska nie jest stroną Konwencji (stan na 2 marca 2018 r.).

 

Wszystkie państwa – strony zobowiązane są do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw zawartych w Konwencji. Pierwsze sprawozdanie państwa muszą złożyć w rok po przystąpieniu do Konwencji, a potem raz na 5 lat. Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia dla państwa – strony w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Komitet, pod pewnymi warunkami, będzie mógł rozpatrywać skargi indywidualne lub zawiadomienia pochodzące od osób fizycznych twierdzących, że ich prawa zawarte w Konwencji zostały naruszone. Stanie się tak, gdy co najmniej 10 państw – stron zaakceptuje taką procedurę zgodnie z art. 77 Konwencji.

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa 2 sesje w ciągu roku.

Komitet organizuje także dni dyskusji ogólnej i może publikować oświadczenia na tematy związane ze swoją pracą oraz interpretacją przepisów Konwencji (uwagi ogólne).

Więcej informacji:
Committee on Migrant Workers
 

2018-06-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×