facebook facebook instagram youtube

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Przewodnicząca Komitetu Ayse Feride Acar (po lewej) na konferencji prasowej
(29 stycznia 2004 r.)

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet jest ciałem 23 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

Państwa, które przystąpiły do Konwencji są zobowiązane do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw określonych w Konwencji. Podczas swoich sesji Komitet rozpatruje sprawozdania, wyraża obawy oraz formułuje swoje zalecenia dla państw – stron w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Zgodnie z Protokołem Dodatkowym do Konwencji Komitet jest uprawiony do: otrzymywania skarg od osób fizycznych lub grup osób dotyczących naruszenia praw zawartych w Konwencji oraz do wszczynania dochodzenia dotyczącego ciężkiego lub regularnego naruszania praw kobiet. Procedury te są fakultatywne i mogą być przeprowadzane wobec państw, który wyraziły na to zgodę.

Komitet formułuje także ogólne uwagi i sugestie. Uwagi ogólne skierowane są do państw – stron i dotyczą poszczególnych artykułów lub zakresu spraw uregulowanych w Konwencji.

 

Więcej informacji:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×