facebook facebook instagram youtube

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej jest ciałem 18 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej przez państwa – strony.

Wszystkie państwa – strony zobowiązane są do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw określonych w Konwencji. Państwa muszą złożyć pierwsze sprawozdanie rok po przystąpieniu do Konwencji, a potem regularnie co 2 lata. Komitet bada sprawozdania, wyraża obawy i formułuje zalecenia dla państw – stron w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Poza procedurą składania sprawozdań, Konwencja przewiduje 3 inne mechanizmy poprzez które Komitet wykonuje swoje funkcje kontrolne: procedura wczesnego ostrzegania, rozpatrywanie skarg międzypaństwowych oraz rozpatrywanie skarg indywidualnych.

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa na ogół 3 sesje w ciągu roku, trwające 3 – 4 tygodnie.

Komitet publikuje także interpretacje przepisów dotyczących ochrony praw człowieka w zakresie likwidacji dyskryminacji rasowej w formie uwag ogólnych (general comments) oraz organizuje dyskusje tematyczne dotyczące dyskryminacji rasowej i samej Konwencji.

 

Więcej informacji:
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×