facebook facebook instagram youtube

Komitet Praw Człowieka

Członkowie Komitetu w 2010 roku.

Komitet Praw Człowieka jest ciałem 18 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez państwa – strony.

Wszystkie państwa – strony są zobowiązane do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw określonych w Pakcie. Państwa muszą złożyć pierwsze sprawozdanie w rok po przystąpieniu do Paktu, a potem na żądanie Komitetu – na ogół raz na 4 lata. Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia do państwa – strony w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Poza procedurą składania sprawozdań, art. 41 Paktu przewiduje możliwość składania skarg międzypaństwowych. Co więcej, Pierwszy Protokół Fakultatywny do Paktu daje Komitetowi prawo do rozpatrywania skarg indywidualnych dotyczących domniemanych naruszeń Paktu przez państwa –strony protokołu.

Komitet zajmuje się także kwestiami dotyczącymi Drugiego Protokołu Fakultatywnego w odniesieniu do państw, które do niego przystąpiły.

 

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa na ogół 3 sesje w roku.

Komitet publikuje interpretacje przepisów Paktu oraz swoich metod pracy, znane jako uwagi ogólne (general comments).

 

Więcej informacji:
Human Rights Committee
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×