facebook facebook instagram youtube

Komitet Praw Dziecka

Otwarcie szkoły w Dżubie, Sudan Południowy (5 lutego 2018 r.)

Komitet Praw Dziecka jest ciałem 18 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Konwencji o Prawach Dziecka przez państwa – strony. Monitoruje on także wykonywanie 2 Protokołów fakultatywnych w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne oraz w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii. 19 grudnia 2011 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło trzeci Protokół fakultatywny w sprawie procedury składania zawiadomień, który pozwala dzieciom na składanie skarg dotyczących konkretnych przypadków naruszenia praw zawartych w Konwencji oraz w 2 Protokołach fakultatywnych. Protokół wszedł w życie w kwietniu 2014 r. Polska nie ratyfikowała protokołu (stan na dzień 2 marca 2018 r.)

Wszystkie państwa – strony są zobowiązane do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw zawartych w Konwencji i Protokołach fakultatywnych. Pierwsze sprawozdanie państwo składa 2 lata po przystąpieniu do Konwencji, a następnie co 5 lat. Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia do państw – stron w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations). Państwo przystępujące do Protokołu dodatkowego musi złożyć sprawozdanie z wykonywania praw zawartych w danym protokole. Sprawozdania te również są badane przez Komitet.

Komitet może także rozpatrywać skargi indywidualne dotyczące domniemanych naruszeń praw zawartych w Konwencji i 2 Protokołach fakultatywnych, pochodzące od osób fizycznych z państw – stron Protokołu fakultatywnego w sprawie procedury składania zawiadomień, a także jest uprawniony do przeprowadzania dochodzeń dotyczących domniemanych poważnych lub regularnych naruszeń praw zawartych w Konwencji i 2 Protokołach fakultatywnych.

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa 3 sesje w roku, składające się z 3 – tygodniowej sesji plenarnej i tygodniowego przed – sesyjnego spotkania grupy roboczej.

Komitet publikuje także interpretacje przepisów zawartych w Konwencji i protokołach, znane jako uwagi ogólne oraz organizuje dni dyskusji ogólnej.

 

Więcej informacji:
Committee on the Rights of the Child (CRC)
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×