facebook facebook instagram youtube

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

63. sesja Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych (16 marca 2018 r.)

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych jest ciałem 18 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przez państwa – strony. Komitet został utworzony na mocy Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ 1985/17 z 28 maja 1985 r. aby pełnić funkcje kontrolne przypisane Radzie Gospodarczej i Społecznej w części IV Paktu.

Wszystkie państwa – strony zobowiązane są do przedkładania regularnych sprawozdań Komitetowi dotyczących wykonywania praw zawartych w Pakcie. Państwa składają pierwsze sprawozdanie w ciągu 2 lat od przystąpienia do Paktu, a potem co 5 lat. Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża swoje obawy oraz formułuje zalecenia do państw – stron w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Poza procedurą składania sprawozdań, Protokół Fakultatywny do Paktu, który wszedł w życie 5 maja 2013 r., uprawnia Komitet do otrzymywania i rozpatrywania skarg (communications) od osób fizycznych twierdzących, że ich prawa zapisane w Pakcie zostały naruszone. Komitet może także, pod pewnymi warunkami, przeprowadzać dochodzenia dotyczące poważnych lub regularnych naruszeń jakiegokolwiek z praw gospodarczych, społecznych bądź kulturalnych zawartych w Pakcie oraz rozpatrywać skargi międzypaństwowe.

Komitet spotyka się w Genewie i na ogół odbywa 2 sesje w ciągu roku, składające się z 3-tygodniowej sesji plenarnej i tygodniowego przed-sesyjnego posiedzenia grupy roboczej.

Komitet publikuje także interpretacje przepisów Paktu, które znane są jako uwagi ogólne (general comments).

 

Więcej informacji:
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×