facebook facebook instagram youtube

Komitet przeciwko Torturom

Przewodniczący Komitetu Jens Modvig (po lewej) na konferencji prasowej
(13 października 2017 r.)

Komitet przeciwko Torturom jest ciałem 10 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania przez państwa – strony.

Wszystkie państwa – strony są zobowiązane do przedkładania Komitetowi regularnych sprawozdań dotyczących wykonywania praw określonych w Konwencji. Pierwsze sprawozdanie państwa składają w rok po przystąpieniu do Konwencji, a później raz na 4 lata. Komitet bada sprawozdania, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia dla państwa – strony w formie tzw. uwag końcowych (concluding observations).

Poza procedurą składania sprawozdań, Konwencja przewiduje 3 inne mechanizmy za pomocą których Komitet wykonuje swoje funkcje kontrolne: Komitet, pod pewnymi warunkami, może rozpatrywać skargi indywidualne od osób fizycznych, które twierdzą, że ich prawa zawarte w Konwencji zostały naruszone, przeprowadzać dochodzenia i rozpatrywać skargi międzypaństwowe.

Protokół Fakultatywny do Konwencji, który wszedł w życie w czerwcu 2006 r., utworzył Podkomitet do spraw prewencji. Podkomitet jest uprawniony do wizytowania miejsc gdzie przebywają osoby pozbawione wolności w państwach – stronach. Zgodnie z Protokołem Fakultatywnym, państwa strony powinny utworzyć niezależny krajowy mechanizm prewencji mający na celu zapobieganie torturom na poziomie krajowym oraz umożliwiający przeprowadzanie wizyt w miejscach pozbawienia wolności.

Komitet odbywa 3 4-tygodniowe sesje w roku w kwietniu – maju, lipcu – sierpniu oraz listopadzie – grudniu.

Komitet publikuje także interpretacje przepisów Konwencji, znane jako uwagi ogólne dotyczące spraw uregulowanych w Konwencji.

 

Więcej informacji:
Committee Against Torture (CAT)
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×