facebook facebook instagram youtube

Konferencja prasowa
Dyskryminacja kobiet: wizyta ekspertek ONZ w Polsce


GENEWA/Warszawa (5 grudnia 2018 r.) – Grupa Robocza ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce odbędzie swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce w dniach 3-13 grudnia 2018 r. Celem wizyty będzie ocena postępów dokonanych w likwidowaniu dyskryminacji i zapewnianiu równości płci.  

„Interesują nas w szczególności działania ustawodawcze i polityczne oraz ich rzeczywisty wpływ na zapewnienie praw człowieka w odniesieniu do kobiet i dziewcząt w Polsce,” stwierdziła Ivana Radačić, przewodnicząca niezależnej grupy ekspertek Rady Praw Człowieka ONZ.

Odwiedzająca Polskę delegacja, w której skład wchodzi również ekspertka Grupy Roboczej Melissa Upreti, zaplanowała spotkania w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Krakowie. „Przyjrzymy się wszystkim aspektom życia kobiet: politycznemu i publicznemu, ekonomicznemu i społecznemu, rodzinnemu i kulturalnemu, w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa, a także motywowanej płcią przemocy wobec kobiet w ujęciu przekrojowym. Interesują nas osiągnięcia i dobre praktyki, a także istniejące luki i wyzwania,” mówią ekspertki.

Przybywające do Polski na zaproszenie Rządu RP ekspertki skupią się w szczególności na kobietach doświadczających rozmaitych współwystępujących form dyskryminacji oraz na sytuacji obrończyń praw człowieka. Ekspertki skonsultują się z szeregiem interesariuszy, w tym przedstawicielami rządu i samorządów, przedstawicielami instytucji państwowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osobami prywatnymi.

Ekspertki przedstawią swoje wstępne spostrzeżenia na konferencji prasowej o godz. 13:00 lokalnego czasu w czwartek 13 grudnia w Ośrodku Informacji ONZ przy ul. Pięknej 19, 00-549 w Warszawie. Wstęp na konferencję jest ściśle ograniczony do przedstawicieli akredytowanych mediów. Grupa Robocza przedłoży ostateczny raport z wizyty Radzie Praw człowieka ONZ w czerwcu 2019 r.
 
============================================================

Grupę Roboczą ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce utworzyła Rada Praw Człowieka w 2011 r. w celu zapoznania się z poglądami oraz upowszechnienia i wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk w zakresie likwidacji przepisów prawa dyskryminujących kobiety. W powyższym zakresie prowadzone są konsultacje
z poszczególnymi Państwami i innymi podmiotami. Do zadań Grupy należy również nawiązanie dialogu z Państwami i innymi podmiotami na temat przepisów prawa, które przyczyniają się do dyskryminacji kobiet.


W skład Grupy Roboczej wchodzi pięć niezależnych ekspertek: Ivana Radačić (Chorwacja), Przewodnicząca, Alda Facio (Kostaryka), Elizabeth Broderick (Australia), Meskerem Geset Techane (Etiopia) i Melissa Upreti (Nepal).
 
UN Human Rights, profil kraju – Poland  (https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx)

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji i przekazania zapytań od prasy: Hannah Wu (+41 22 917 9152 / hwu@ohchr.org) i Shawky Seif El Nasr (+41 22 917 92 75 / sseifelnasr@ohchr.org) lub na adres e-mail wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Zapytania od mediów w sprawie innych mandatów ONZ: Jeremy Laurence, Służba Praw Człowieka ONZ – Dział Mediów (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

Zataguj i udostępnij - Twitter: @UNHumanRights i Facebook: unitednationshumanrights

Sprawdź powszechny indeks praw człowieka: http://uhri.ohchr.org/en
 
W bieżącym roku przypada 70. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 r. U podstaw Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przetłumaczonej na rekordową liczbę 500 języków, leży zasada, zgodnie z którą „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Zasada ta dotyczy wszystkich i stosuje się każdego dnia. Z okazji 70. rocznicy przyjęcia tego nadzwyczajnego i doniosłego dokumentu oraz w celu zapobieżenia erozji jego żywotnych zasad, apelujemy do ludzi z całego świata, by stawali w obronie praw człowieka: www.standup4humanrights.org.
 
 
 

2018-12-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×