facebook facebook instagram youtube

Mechanizm kontrolny Rady Praw Człowieka – Powszechny Przegląd Okresowy

Mechanizm Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review) został ustanowiony 15 marca 2006 r. na mocy rezolucji ZO ONZ nr 60/251, powołującej również Radę Praw Człowieka.

Jest to mechanizm, który pozwala Radzie raz na cztery lata dokonać przeglądu stanu przestrzegania praw człowieka we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ. UPR umożliwia Radzie monitorowanie sytuacji przestrzegania przez państwa praw człowieka oraz realizacji podjętych przez nie zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Przeglądu dokonuje grupa robocza UPR złożona z 47 państw - aktualnych członków Rady Praw Człowieka, która spotyka się trzy razy w roku.

Każde państwo prezentujące krajowy raport dotyczący przestrzegania praw człowieka korzysta z pomocy trzech innych państw, występujących w roli sprawozdawców. Państwa - sprawozdawcy wyłaniani są w drodze losowania przed każdym posiedzeniem grupy roboczej.

Przegląd polega na analizie raportu krajowego i innych przedstawionych przez oceniane państwo dokumentów oraz dyskusji, w której udział brać mogą wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego. Następny etap stanowi sporządzenie raportu końcowego (outcome report), zawierającego pytania, komentarze i wytyczne dla państwa, które poddano ocenie. Państwo to może przyjąć rekomendacje lub je odrzucić. Końcowym etapem przeglądu jest zatwierdzenie raportu podczas sesji plenarnej Rady Praw Człowieka. Każde państwo podlegające ocenie jest zobowiązane do wprowadzenia w życie zaleceń zawartych w raporcie. Realizacja wytycznych raportu zostanie sprawdzona podczas następnego przeglądu. Każdego roku analizie w ramach UPR podlega sytuacja przestrzegania praw człowieka w 48 krajach członkowskich ONZ.

 

Więcej informacji:

Universal Periodic Review (https://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it)

UPR i Polska: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLIndex.aspx

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×