facebook facebook instagram youtube

Organizacja i skład

Prezes sądu Renate Winter (8 marca 2012 r.)

Rezydualny Specjalny Sąd dla Sierra Leone składa się z prezesa Sądu, powoływanych ad casum Izby Procesowej lub Izby Apelacyjnej, Prokuratora oraz Sekretarza.

Prezes, Izby, prokurator

Zgodnie z art. 12 Statutu na czele Sądy stoi prezes. Wybierany jest on przez sędziów spośród swojego grona. Odpowiedzialny jest za kierowanie pracami sądu.
W skład sądu wchodzi nie mniej niż 16 sędziów. Figurują oni w specjalnym wykazie, z którego wybiera się sędziów do orzekania w konkretnych sprawach. Sędziowie nie otrzymują wynagrodzenia za samo znajdowanie się w wykazie, lecz za rozstrzyganie konkretnych spraw. 10 sędziów powoływanych jest przez Sekretarza Generalnego ONZ, a 6 przez rząd Sierra Leone. Sędziowie znajdują się w wykazie przez okres 6 lat, przy czym istnieje możliwość ich ponownego powołania. W razie konieczności Sekretarz Generalny powołuje dodatkowych sędziów, w porozumieniu z rządem Sierra Leone. Przy powoływaniu sędziów kluczowe znaczenie ma doświadczenie zdobyte w Specjalnym Sądzie dla Sierra Leone, Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Rwandy, Nadzwyczajnych Izbach Sądu Kambodży, Międzynarodowym Trybunale Karnym czy Specjalnym Sądzie dla Libanu. Ponadto, sędziowie powinni być osobami: o wysokich walorach moralnych, bezstronnymi, rzetelnymi oraz posiadać kwalifikacje do zasiadania w najwyższych władzach sądowych w swoim kraju pochodzenia. Sędziowie są niezależni w wykonywaniu swoich funkcji i nie mogą przyjmować lub prosić o instrukcje od jakiegokolwiek rządu lub innego źródła.

Gdy zaistnieje potrzeba rozpatrzenia jakiejś sprawy, przewodniczący Sądu powołuje Izbę Procesową, składającą się z 2 sędziów nominowanych do figurowania w wykazie przez Sekretarza Generalnego i 1 nominowanego przez rząd Sierra Leone. Sędziowie wybierają sędziego – przewodniczącego składu ze swojego grona.

W wypadku złożenia apelacji, prezes powołuje Izbę Apelacyjną, składającą się z 3 sędziów nominowanych do figurowania w wykazie przez Sekretarza Generalnego i 2 nominowanych przez rząd Sierra Leone. Sędziowie wybierają sędziego – przewodniczącego składu ze swojego grona.

W wyjątkowych sytuacjach, prezes może wyznaczyć dodatkowego sędziego spośród tych figurujących w wykazie, do wykonywania funkcji sądowych, które nie mogą być wykonywane przez prezesa lub przez już powołaną Izbę Procesową czy Apelacyjną.

Prokurator powoływany jest przez Sekretarza Generalnego, po konsultacji z rządem Sierra Leone na 3 – letnią kadencję z możliwością jej przedłużenia. Kwalifikacje prokuratora odpowiadają tym wymaganym od sędziów.

Brenda_Hollis_BBC_Interview
Prokurator Brenda Hollis udziela wywiadu dziennikarzowi BBC.
 

Prokurator jest odpowiedzialny za prowadzenie śledztw i ściąganie: zbiegłych, oskarżonych już przed Specjalnym Sądem; za prowadzenie śledztwa i wnoszenie oskarżenia we wszystkich mogących się pojawić sprawach dotyczących obrazy Sądu oraz w sprawach wynikających z rewizji wydanego już wyroku lub warunków jego wykonywania. Prokurator jest niezależnym organem Rezydualnego Specjalnego Sądu. Uprawniony jest do przesłuchiwania podejrzanych, ofiar i świadków w celu gromadzenia materiału dowodowego lub w związku z przeprowadzaniem czynności w terenie. W wykonywaniu tych zadań prokurator powinien, odpowiednio, być wspierany przez władze Sierra Leone.

Sekretarz

Sekretarz Sądu powoływany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ w porozumieniu z prezesem Sądu na 3 – letnią kadencję, z możliwością jej przedłużenia.

Sierra Leone Court Briefs on Work on Behalf of Women 
Sekretarz Sądu Binta Mansaray (9 października 2012 r.)


Funkcję sekretarza może pełnić osoba: o wysokich walorach moralnych, rzetelna oraz posiadająca najwyższe kwalifikacje zawodowe. Sekretarz jest niezależny w wykonywaniu swoich funkcji i nie może zwracać się o ani przyjmować instrukcji od jakiegokolwiek rządu czy innego źródła.

Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę Rezydualnego Specjalnego Sądu oraz za rekrutację i administrowanie personelem Sądu. Sekretarz zarządza także środkami finansowymi Sądu.

 

Więcej informacji:

Agreement Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the Establishment of a Residual Special Court for Sierra Leone 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×