facebook facebook instagram youtube

Podkomitet ONZ do Spraw Prewencji Tortur odwiedza Polskę

Genewa (6 lipca 2018) – W dniach 8-19 lipca po raz pierwszy w Polsce będą przebywać członkowie Podkomitetu ONZ do Spraw Prewencji Tortur (SPT). Podkomitet oceni sposób w jaki traktowane są osoby pozbawione wolności oraz istniejące mechanizmy chroniące przed torturami i poniżającym traktowaniem w Polsce.
 
„Podczas naszej wizyty ocenimy stosowane przez Polskę środki chroniące przed torturami” powiedziała przewodząca delegacji pani Shujune Muhamma. „Kompleksowy system zapobiegania torturom wymaga także regularnych wizyt przez niezależne i w pełni finansowane ciało monitorujące.  Podczas wizyty w Polsce przyjrzymy się Krajowemu Mechanizmu Prewencji i jego funkcjonowaniu.”
 
W trakcie wizyty delegacja odwiedzi m.in. więzienia, komendy policji oraz miejsca przetrzymywania nieletnich.   Eksperci planują spotkać się z przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji, stosownych władz, prokuratury, sądownictwa oraz społeczeństwa obywatelskiego.
 
Podkomitet ONZ do Spraw Prewencji Tortur posiada mandat do złożenia wizyt wszystkim państwom będącymi stronami Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur (OPCAT), który Polska ratyfikowała w 2005 roku. Na koniec wizyty Podkomitet przedstawi polskiemu rządowi oraz Krajowemu Mechanizmowi Prewencji swoje wstępne poufne spostrzeżenia.
 
Delegacja przyjedzie w składzie: szefowa delegacji pani Shujune Muhammad (Malediwy), pani Marija Definis-Gojanovic (z Chorwacja), pan Petros Michaelides (Cypr), pani Mari Amos (Estonia), pani Zdenka Perovic (Czarnogóra) oraz pan Daniel Fink (Szwajcaria).
Kontakt dla mediów i osób zainteresowanych dodatkowymi informacjami:
W Polsce: Armen Avetisyan, +41 79 444 5401/ aavetisyan@ohchr.org
W Genewie: Julia Gronnevet, +41 (0) 22 917 9310/ jgronnevet@ohchr.org
 

Kontekst
 
Podkomitet ds. Prewencji Tortur monitoruje przestrzeganie przez Państwa Strony Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur, ratyfikowanego dotychczas przez 88 państw. W skład Podkomitetu wchodzi 25 członków: pochodzących z całego świata niezależnych ekspertów ds. praw człowieka. Eksperci Podkomitetu działają w imieniu własnym i nie reprezentują państw stron. Mandat Podkomitetu obejmuje wizyty w państwach stronach, podczas których może odwiedzać wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby pozbawione wolności.
 
Pracę Biura Praw Człowieka można śledzić w mediach społecznościowych. Jesteśmy obecni w serwisach Twitter @UNHumanRights, Facebook @unitednationshumanrights oraz Instagram @unitednationshumanrights
 
=============================================================

Zobacz:

Subcommittee on Prevention of Torture

Optional Protocol to the Convention Against Torture
 
Optional Protocol to the Convention Against Torture – membership

 

2018-07-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×