facebook facebook instagram youtube

Polska poddana przeglądowi wypełniania zobowiązań w zakresie praw człowieka w ramach procedury Powszechnego Przeglądu Okresowego


Genewa (4 maja 2017 r.) – Już po raz trzeci Rada Praw Człowieka w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review – UPR) przyjrzy się sytuacji przestrzegania praw człowieka w Polsce. Spotkanie Grupy Roboczej UPR odbędzie się we wtorek 9 maja 2017 r. i będzie transmitowane na żywo w internecie na http://webtv.un.org/.

Polska jest jednym z 14 krajów, które będą poddane przeglądowi przez Grupę Roboczą UPR podczas sesji w dniach 1 – 12 maja. Sesja rozpoczyna trzeci cykl UPR. Pierwszy i drugi przegląd Polski odbyły się odpowiednio w kwietniu 2008 r. i maju 2012 r.

Dokumenty na podstawie których dokonany jest przegląd to: 1) krajowe raporty zawierające informacje dostarczone przez rząd; 2) informacje zawarte w raportach niezależnych ekspertów i grup specjalizujących się w dziedzinie praw człowieka, zwane specjalnymi procedurami, ciał traktatowych praw człowieka oraz innych podmiotów Narodów Zjednoczonych; 3) informacje dostarczone przez inne podmioty, w tym krajowe instytucje praw człowieka, organizacje regionalne i grupy społeczeństwa obywatelskiego.

Wyżej wymienione dokumenty omawiają takie kwestie jak: zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i ich wpływ na niezależność i skuteczność Trybunału; ograniczone środki przyznawane krajowym instytucjom praw człowieka, co zagraża ich skuteczności i niezależności; nadmierne używanie siły przez policję, nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania; dyskryminacja, mowa nienawiści i zabójstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej, tożsamość płciowa, etniczność, narodowościowość, wiek, niepełnosprawność i religia; wyeliminowanie ubóstwa wśród dzieci i bezdomność; zapewnienie równego dostępu do odpowiedniego mieszkalnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia, zwłaszcza Romom; zamknięte ośrodki przetrzymywania osób ubiegających się o azyl oraz przestrzeganie zasady non-refoulment; śledztwa dotyczące tajemnych przetrzymywań i wydaleń dokonywanych w imieniu trzeciego kraju; restrykcyjne prawo aborcyjne; oraz ochrona praw człowieka w aspekcie zdrowia psychicznego i leczenia.

Trzy raporty na podstawie których będzie dokonany przegląd sytuacji w Polsce są dostępne na stronie http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLSession27.aspx.

Miejsce: Pokój nr 20, Palais des Nations, Geneva
Czas i data: 9.00 – 12.30, wtorek, 9 maja (czasu w Genewie, GMT +1 hour)
 
UPR jest unikalnym procesem, który przewiduje periodyczne przeglądy sytuacji przestrzegania praw człowieka we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ. Od czasu pierwszego spotkania w kwietniu 2008 roku, wszystkie 193 państwa zostały poddane dwukrotnie przeglądowi podczas pierwszego lub drugiego cyklu UPR. Od państw oczekuje się, że podczas trzeciego cyklu UPR ponownie przedstawią one kroki podjęte w celu wdrożenia rekomendacji ogłoszonych podczas poprzednich przeglądów, do czego się zobowiązały, oraz przedstawią one swoje osiągnięcia w zakresie praw człowieka, jakie zostały dokonane w ostatnim czasie.

Na czele polskiej delegacji stoi pani Renata Szczech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Przedstawiciele trzech krajów będą pełnić funkcję sprawozdawcy („trojka”): Indii, Wenezueli (Boliwariańska Republika) i Węgry.

Sesja będzie transmitowana na żywo na http://webtv.un.org.

Lista prelegentów i przemówienia wygłoszone podczas przeglądu będą umieszczone na UPR Extranet  pod linkiem https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/27session/Poland/Pages/default.aspx [username:  hrc extranet (ze spacją); password: 1session].

Grupa Robocza UPR przyjmie rekomendacje dla Polski o godz. 17:30 w dniu 11 maja. Państwo, które poddane jest przeglądowi może przedstawić swoje stanowisko w kwestii ogłoszonych rekomendacji. Wcześniej tego dnia rekomendacje zostaną przedstawione mediom. 
 
KONIEC
 
Więcej informacji udzielają oraz kontakty dla mediów:
 
Rolando Gómez  +41 (0) 22 917 9711 /  rgomez@ohchr.org , Sarah Lubbersen  +41 (0) 22 917 9689 / slubbersen@ohchr.org or Cédric Sapey  +41 (0) 22 917 9751 / csapey@ohchr.org
 
Więcej informacji o Universal Periodic Review: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
 
Śledź Radę Praw Człowieka (UN Human Rights Council) w mediach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/UNHRC
Twitter: https://twitter.com/UN_HRC
YouTube:  http://www.youtube.com/channel/
 

2017-05-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×