facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - procedura

Publiczne posiedzenie Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości (luty/marzec 2006 r.)

Postępowanie przed sądem składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Postępowanie pisemne polega na przesyłaniu sądowi i stronom za pośrednictwem sekretarza Sądu memoriału, kontr memoriału oraz replik. Postępowanie ustne, czyli rozprawa, polega na wysłuchaniu przez Sąd agentów, doradców i adwokatów, świadków i rzeczoznawców. Postępowanie ustne jest jawne. Po rozprawie następuje narada, która odbywa się przy drzwiach zamkniętych.

Podczas narady Sędziowie wydają wyrok większością głosów, a w razie równości głosów - przeważa głos przewodniczącego. Wyrok zawierający uzasadnienie odczytuje się na posiedzeniu publicznym. Sędziowie nie zgadzający się z sentencją wyroku lub jego uzasadnieniem mogą złożyć zdania odrębne. Wyrok MTS bezwzględnie wiąże strony w danej sprawie. W razie sporu co do znaczenia lub zakresu wyroku, Sąd wydaje jego właściwą interpretacje na żądanie którejkolwiek ze stron. Interpretacja wydawana jest przez Sąd w formie wyroku.

Gdy państwo nie chce wykonać zobowiązań ciążących na nim z mocy wyroku wydanego przez Trybunał, strony sporu mogą odwołać się do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada może wydać zalecenie albo uchwalić zastosowanie środków koniecznych do wykonania wyroku (np. sankcje). Wyrok jest ostateczny i państwa nie maja możliwości apelacji. Jednakże w pewnych szczególnych okolicznościach sąd może dokonać rewizji wyroku.

Wszystkie wyroki i opinie doradcze Trybunału wraz ze zdaniami odrębnymi są oficjalnie publikowane w językach angielskim i francuskim.

 

Zobacz:

International Court of Justice - How the Court Works

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×