facebook facebook instagram youtube

Rada Bezpieczeństwa ONZ a MTK

Rada Bezpieczeństwa ONZ debatuje nad wzmacnianiem rządów prawa
i promowaniem ich oraz nad rolą Międzynarodowego Trybunału Karnego
w procesie utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
(17 października 2012 r.)


Kompetencje Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Karnego uzupełniają się. Statut Trybunału uznaje rolę Rady Bezpieczeństwa w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zapisaną w Karcie Narodów Zjednoczonych. Na podstawie rozdziału VII Karty, Rada Bezpieczeństwa może zwrócić się do Trybunału o rozpatrzenie "sytuacji", w której prawdopodobnie doszło do popełnienia jednej lub więcej zbrodni objętych jurysdykcją Trybunału. Przekazanie „sytuacji” przez Radę Bezpieczeństwa jest dla prokuratora Trybunału podstawą do rozpoczęcia śledztwa.

Przekazanie „sytuacji” przez Radę Bezpieczeństwa wynika z jej kompetencji określonych w rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych, który jest prawnie wiążącym dokumentem dla wszystkich państw członkowskich ONZ. Z tego względu realizowanie przez Trybunał swoich uprawnień staje się formą egzekwowania prawa międzynarodowego. Jurysdykcja Trybunału staje się wiążąca nawet wtedy, gdy ani państwo, na którego terenie popełniono przestępstwo ani państwo, którego obywatelem jest osoba oskarżona, nie jest państwem-stroną Statutu Trybunału. W takich przypadkach badanie i ściganie zbrodni przez Międzynarodowy Trybunał Karny pomaga Radzie Bezpieczeństwa utrzymać pokój na świecie. Wynikające z inspiracji Rady Bezpieczeństwa działania Trybunału zwiększają jego rolę w egzekwowaniu międzynarodowego prawa karnego.

Rada Bezpieczeństwa może zażądać od Trybunału odroczenia dochodzenia lub ścigania na okres 12 miesięcy z możliwością jego wznowienia. Rada Bezpieczeństwa może wystąpić z takim żądaniem w związku z realizacją uprawnień w zakresie przywracania pokoju i egzekwowania pokojowych porozumień, określonych w rozdziale VII Karty NZ. Takie odroczenie ma zagwarantować, że działania Trybunału nie staną się przeszkodą w dążeniu Rady Bezpieczeństwa do przywrócenia pokoju.

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×