facebook facebook instagram youtube

Składanie skarg międzypaństwowych do ciał traktatowych

Niektóre z traktatów dotyczących ochrony praw człowieka zawierają regulacje pozwalające państwom – stronom składać skargi do właściwych Komitetów na inne państwa – strony.

Procedury te nie były jednak dotychczas użyte.

Występują tutaj 3 rodzaje rozwiązań:

1. Właściwy Komitet może rozpatrywać skargi od państwa – strony, które uważa, że inne państwo – strona nie stosuje się do przepisów danej konwencji. Procedura ta ma zastosowanie tylko do tych państw – stron, które złożyły deklaracje uznające kompetencje Komitetu do rozpatrywania tego rodzaju skarg.

Procedura ta ma zastosowanie w:

 • Komitecie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
  na podstawie art. 10 Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
 • Komitecie przeciwko Torturom
  na podstawie art. 21 Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania
 • Komitecie Praw Dziecka
  na podstawie art. 12 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Procedury Składania Zawiadomień
 • Komitecie do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin
  na podstawie art. 74 Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin
 • Komitecie do spraw Wymuszonych Zaginięć
  na podstawie art. 32 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem


2. Procedura służąca rozwiązywaniu sporów między państwami – stronami dotyczącymi wypełniania przez dane państwo – stronę swoich zobowiązań wynikających z danej konwencji/paktu polegająca na utworzeniu Komisji Pojednawczej ad hoc.

Procedura ta ma zastosowanie w:

 • Komitecie Praw Człowieka
  na podstawie art. 41 – 43 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Komitecie do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
  na podstawie Art. 11 – 13 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej
 • Komitecie Praw Dziecka
  na podstawie Art. 47 Reguł Postępowania Komitetu


3. Rozwiązywanie sporów międzypaństwowych dotyczących interpretacji lub stosowania konwencji.

Spory takie powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji, a jeżeli to się nie powiedzie, arbitrażu. Strona zaangażowana w spór może zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w wypadku, gdy po upływie 6 miesięcy strony nie dojdą do porozumienia. Państwa – strony mogą wyłączyć się z tej procedury, jeżeli w momencie przystąpienia lub ratyfikacji danej konwencji złożą odpowiednią deklarację. Jej konsekwencją, zgodnie z zasadą wzajemności, jest brak możliwości wnoszenia spraw przeciwko innym państwom – stronom.

Procedura ta ma zastosowanie w:

 • Komitecie do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
  na podstawie art. 22 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej
 • Komitecie do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
  na podstawie art. 29 Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
 • Komitecie przeciwko Torturom
  na podstawie art. 30 Konwencji w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania
 • Komitecie do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin
  na podstawie art. 92 Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin
 • Komitecie do spraw Wymuszonych Zaginięć
  na podstawie art. 42 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem.

 

Więcej informacji:
Human Rights Bodies - Complaints Procedures

 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×