facebook facebook instagram youtube

Wkład Polski w Radę Praw Człowieka

Remigiusz Henczel podczas sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (27 maja 2013 r.)

Polska zobowiązała się, że będzie aktywnie brać udział w pracach Rady od chwili jej utworzenia oraz będzie działać na rzecz wzmacniania jej wiarygodności, sprawności i efektywności. Polska zadeklarowała również wspieranie najwyższych standardów w ochronie praw człowieka i pełną współpracę z Radą we wszystkich jej działaniach oraz w wypełnianiu powierzonych zadań.

Polska zobowiązała się do kontynuowania współpracy z procedurami specjalnymi Komisji Praw Człowieka, które zostały przeniesione do struktur nowo powstałej Rady Praw Człowieka. Już w 2001 r. Polska, jako jeden z czterdziestu krajów, przedstawiła stałe zaproszenie dla wszystkich specjalnych procedur Komisji Praw Człowieka. Oznacza to, że za każdym razem, gdy Specjalny Sprawozdawca występuje z prośbą o zgodę na wizytę w naszym kraju, Polska udziela zgody wraz z zapewnieniem pełnej współpracy.

Polska podjęła kroki w celu realizacji postanowień światowych konferencji dotyczących praw człowieka, takich jak konferencje na temat HIV/AIDS, kobiet, rasizmu oraz praw dziecka. Zgodnie z postanowieniami Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Polska przygotowała Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej. W 2004 r. Polska przyjęła także Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci "Polska dla Dzieci", wywiązując się w ten sposób z zobowiązania złożonego w 2002 r. podczas szczytu ONZ w sprawie dzieci. Należy pamiętać, iż Polska miała znaczący wpływ na stworzenie Konwencji Praw Dziecka. W 1978 r. przedstawiciele Polski zaprezentowali projekt Konwencji Komisji Praw Człowieka ONZ, rozpoczynając w ten sposób prace nad jej ostateczną wersją przyjętą w 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Tak liczna ratyfikacja świadczy o wadze tego dokumentu i podkreśla sukces Polski jako inicjatora projektu.

Polska zaangażowała się w pracę Rady Praw Człowieka zaraz po jej utworzeniu. Wybory do nowo powstałej Rady odbyły się po raz pierwszy 9 maja 2006 r. Kandydowały 64 państwa, które starały się uzyskać poparcie Zgromadzenia Ogólnego. Czynnikiem, który wpływał na uzyskanie akceptacji a zarazem głosu, były dokonania danego państwa w zakresie praw człowieka oraz ich przestrzeganie. Polska została wybrana, wraz z 46 innymi państwami, uzyskując 108 głosów Zgromadzenia Ogólnego, przy wymaganym progu 96 głosów.

Rada Praw Człowieka została powołana na miejsce krytykowanej Komisji Praw Człowieka, co miało zapewnić bardziej sprawne i efektywne działania w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka. Ponadto osiągnęła wyższą rangę niż Komisja Praw Człowieka, uzyskując status organu doradczego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.  

Po wyborach, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Jan Eliasson powiedział: "Właśnie zakończyły się wybory pierwszych czterdziestu siedmiu członków Rady Praw Człowieka. Tym samym, podjęto kolejny krok umożliwiający funkcjonowanie Rady. Przed nami jednak pozostaje jeszcze wiele pracy. Na Was, wybrani członkowie, spoczywa teraz szczególna odpowiedzialność za tworzenie struktur i przygotowanie pierwszego spotkania Rady Praw Człowieka, które odbędzie się 19 czerwca. Wierzę, że wszystkie państwa członkowskie aktywnie zaangażują się w prace Rady, zgodnie z postanowieniami rezolucji 60/251."

18 czerwca 2010 r. Polska została ponownie wybrana na trzyletnią kadencję do składu Rady. Uzyskała poparcie 171 głosów Zgromadzenia Ogólnego NZ przy wymaganym progu 96 głosów.

Rada dokonuje Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka we wszystkich państwach. Polska została poddana ocenie w 2008, 2012 oraz 2017 roku. W ostatnim z raportów spotkała się z krytyką dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości, jak również stanowiska w sprawie przyjmowania uchodźców. Polskę pochwalono za poprawę polityki socjalnej. Uznaje się, iż Polska, gdy przewodniczącym Rady Praw Człowieka był Remigiusz Henczel (2013 r.) ulepszyła działanie mechanizmu Powszechnego Przeglądu Okresowego państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

Polska pozostaje aktywna w działaniach promujących przestrzeganie praw człowieka i będzie się ubiegać o kolejną kadencję w Radzie Praw Człowieka w latach 2020 - 2022 r.
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×