facebook facebook instagram youtube

Zasady funkcjonowania Rady Praw Człowieka

Na mocy rezolucji (A/RES/60/251) przyjętej 15 marca 2006 r. powołano organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Radę Praw Człowieka, z siedzibą w Genewie. Rada zastąpiła Komisję Praw Człowieka.

Zadaniem Rady Praw Człowieka jest wspieranie powszechnego poszanowania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności w równy i uczciwy sposób dla wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie.

Do obowiązków Rady Praw Człowieka należy zajmowanie się przypadkami naruszania praw człowieka, również tych najpoważniejszych i regularnie powtarzających się. Rada przedstawia zalecenia dotyczące rozwiązywania przypadków łamania praw. Rada prowadzi działania dla efektywnej koordynacji prac na rzecz praw człowieka, podejmowanych przez system Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rada Praw Człowieka kieruje się zasadami powszechności, bezstronności, obiektywności, konstruktywnego międzynarodowego dialogu i współpracy, z myślą o wzmocnieniu przestrzegania i ochrony wszystkich praw człowieka - praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, włączając w to prawo do rozwoju.

Rada Praw Człowieka:

  1. promuję edukację w zakresie praw człowieka, wspiera budowanie systemu doradztwa i odpowiednich struktur, udziela pomocy technicznej w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi;
  2. służy jako "forum dla dialogu" dla stron zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka;
  3. przedstawia zalecenia Zgromadzeniu Ogólnemu, by zapewnić dalszy rozwój prawa międzynarodowego chroniącego prawa człowieka;
  4. wspiera realizację zobowiązań podjętych przez państwa w kwestii przestrzegania praw człowieka, wdraża cele i rekomendacje przedstawione na konferencjach i szczytach ONZ;
  5. dokonuje wszechstronnych okresowych przeglądów dotyczących wypełniania przez każde państwo zobowiązań związanych z przestrzeganiem praw człowieka. Przeglądy te dokonywane są w oparciu o obiektywną i wiarygodną informację i kierują się zasadą równego traktowania wszystkich państw;
  6. opracowuje rekomendacje dotyczące ochrony praw człowieka na podstawie dokonywanych wszechstronnych okresowych przeglądów;
  7. rozwija dialog i współpracę mającą na celu zapobieganie naruszaniu praw człowieka. Szybko reaguje na nadzwyczajne sytuacje łamania praw człowieka;
  8. przejmuje rolę i obowiązki Komisji Praw Człowieka;
  9. działa w bliskiej współpracy z rządami, organizacjami regionalnymi, krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka i społeczeństwem obywatelskim;
  10. składa coroczne raporty na forum Zgromadzenia Ogólnego.

W skład Rady Praw Człowieka wchodzi 47 członków, którzy wybierani są w drodze bezpośredniego, tajnego głosowania przez 2/3 członków Zgromadzenia Ogólnego.

Przedstawiciele wybierani są w oparciu o dystrybucję geograficzną według klucza: Grupa Afrykańska 13 miejsc, Grupa Azjatycka 13 miejsc, Grupa Europy Wschodniej 6 miejsc, Ameryka Łacińska i Karaiby 8 miejsc, Europa Zachodnia i inne grupy 7 miejsc. Członkowie zasiadają w Radzie na trzyletnie kadencje.

Zgromadzenie Ogólne mocą 2/3 głosów może zawiesić w Radzie członkostwo państwa, które karygodnie i systematycznie narusza prawa człowieka

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×