facebook facebook instagram youtube

Rada Bezpieczeństwa ONZ wybrała nowych członków niestałych

Członkowie Rady Bezpieczeństwa (lata 2015 - 2016)


28 czerwca Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Szwecję, Boliwię, Etiopię i Kazachstan na członków niestałych Rady Bezpieczeństwa. Swoją dwuletnią kadencję będą pełnić od 1 stycznia 2017 roku.  Do obsadzenia pozostało jedno miejsce, o które ubiegają się Włochy i Holandia. Żadne z tych państw nie uzyskało rozstrzygającej liczby głosów, w związku z tym oba państwa chcą podzielić dwuletnią kadencję między sobą – każde z nich ma być członkiem niestałym przez okres jednego roku. Pozostali członkowie niestali to: Japonia, Egipt, Senegal, Ukraina I Urugwaj.
 
Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków: pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Rosja (dawniej ZSRR), Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki oraz dziesięciu członków niestałych. Obowiązująca reprezentacja geograficzna ma zapewnić sprawiedliwą reprezentację regionów geograficznych. Krajom Afryki i Azji przysługuje pięć miejsc dla członków niestałych, krajom Europy Wschodniej jedno miejsce, Ameryce Łacińskiej i Karaibom – dwa miejsca, Europie Zachodniej i pozostałym krajom – dwa miejsca. Każdy członek niestały przez jeden miesiąc przewodniczy obradom Rady Bezpieczeństwa, zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazw państwa w języku angielskim.
 
28 czerwca Zgromadzenie Ogólne ONZ w drodze tajnego głosowania wybrało pięć państw, które zgodnie z reprezentacją zajmą trzy miejsca dla Afryki i Azji, jedno dla Europy Wschodniej oraz jedno dla  Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Nowo wybrane państwa zastąpią Hiszpanię, Malezję, Nową Zelandię, Angolę i Wenezuelę.
 
W tym roku,  zgodnie z rezolucją A/RES/68/307 dotyczącą rewitalizacji pracy Zgromadzenia Ogólnego, wybory  kandydatów na członków niestałych Rady Bezpieczeństwa odbyły się w czerwcu, a nie w październiku.  „Jest to zrozumiałe, że państwa powinny dużo wcześniej wiedzieć o wyborze na członka niestałego Rady Bezpieczeństwa. W ten sposób będą miały one więcej czasu na przygotowanie się do pełnienia kadencji i zorganizowania swojej pracy.” - podkreśla Mogens Lykketoft, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 
Więcej o Radzie Bezpieczeństwa na http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/rada_bezpieczenstwa.php
 

2016-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×