Sprzedawca materiałów na bazarze w Suleimaniyah, Irak
(UN Photo #187389 by P. Sudhakaran)


   

Międzynarodowy Rok Mikrokredytu


 "Wielkim wyzwaniem stojącym przed nami jest zwrócenie uwagi na ograniczenia, które nie pozwalają w pełni korzystać wszystkim ludziom z usług sektora finansowego oraz podejmować działania, które im to umożliwią. Międzynarodowy Rok Mikrokredytu zachęca międzynarodową społeczność do sprostania temu wyzwaniu. Wspólnie możemy i musimy tworzyć sektor finansowy dostępny dla wszystkich. Pomoże to ludziom polepszyć ich życie."

Kofi A. Annan,
Sekretarz Generalny ONZ
Światowa inauguracja Międzynarodowego Roku Mikrokredytu odbyła się 18 listopada 2004 roku.
Więcej informacji:
The International Year of Microcredit http://www.yearofmicrocredit.org
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, listopad 2004 r.