Obchody Roku

Rok 2008 został ogłoszony przez Narody Zjednoczone Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Obchody Roku mają służyć zwiększeniu znaczenia tego warzywa i rolnictwa w rozwiązywaniu globalnych problemów, jakimi są głód, ubóstwo i zagrożenia środowiska naturalnego oraz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Powinny też zachęcić rządy, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego oraz organizacje międzynarodowe do działań umożliwiających podjęcie walki z ubóstwem.

Ziemniaki


Główną stroną internetową poświęconą Międzynarodowemu Roku Ziemniaka jest strona International Year of the Potato 2008 (http://www.potato2008.org/), na której zawarto wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obchodów i roli ziemniaka na świecie. Strona zawiera genezę koncepcji Międzynarodowego Roku Ziemniaka, informacje dotyczące partnerów i podmiotów finansujących obchody, plan wydarzeń oraz specjalny dział poświecony dla dzieci, aby mogły poznać podstawowe fakty na temat ziemniaka, następnie sprawdzić swoje wiadomości, a nawet wyhodować własne warzywo. Na stronie znajdują się informacje na temat ziemniaków, ich rodzajów, pochodzeniu, uprawie i przetwórstwie. Przedstawiono także dane statystyczne dotyczące światowej produkcji ziemniaka z podziałem na poszczególne regiony.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2008 r.