facebook facebook instagram youtube

​Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
3 grudnia 2022 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami zwraca uwagę na rolę innowacji w tworzeniu dostępnego i bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi.

Nasz świat stoi w obliczu kaskady kryzysów, które w nieproporcjonalny sposób uderzają w osoby z niepełnosprawnościami.
Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i nie pozostawić nikogo w tyle, potrzebujemy rozwiązań innowacyjnych.

Wymaga to większej współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania strategii z udziałem i na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Podstawą tej współpracy musi być aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z ich zróżnicowaną sytuacją oraz włączenie tych osób w pełni we wszystkie procesy decyzyjne.

Innowacje i technologie mogą być potężnymi narzędziami włączenia społecznego.

Mogą one zwiększyć dostęp do informacji, edukacji i ciągłego kształcenia. Mogą też otworzyć nowe możliwości dla osób
z niepełnosprawnościami, aby na równych zasadach mogły uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Jednak, aby zrealizować potencjał technologiczny, musimy wyeliminować przepaść cyfrową i zapewnić ochronę praw człowieka
w przestrzeni cyfrowej.
Opracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Strategia Integracji Osób z Niepełnosprawnościami przedstawia konkretny plan działania mający na celu zwiększenie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im pełnej dostępności w ramach działań Organizacji.

Na wszystkich poziomach, od siedziby głównej po działania w terenie, pracujemy nad oceną, rozwiązywaniem problemów
i promowaniem dostępności cyfrowej oraz dajemy przykład w jaki sposób włączyć osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczne.

W dniu dzisiejszym i każdego kolejnego dnia, działajmy razem na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, aby zbudować dostępny
i sprawiedliwy świat dla wszystkich.

2022-12-02

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×