facebook facebook instagram youtube

Fala dyplomatycznych osiągnięć na forum ONZ - artykuł Sekretarza Generalnego

Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie

przyjęła rezolucję 2118 (2013)

27 września 2013 r.

W obecnych czasach mamy niewiele więcej lepszych sposobności badania pulsu świata, niż poprzez wyjątkową siłę zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w trakcie niezliczonej liczby spotkań i przemówień, które charakteryzują otwarcie corocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego, miałem okazję spotkać się z przywódcami i ministrami spraw zagranicznych państw oraz przedstawicielami różnych organizacji. Reprezentowali oni 99 procent populacji świata. Co nosi w sercu ludzka rodzina? Po pierwsze, dążenie do uwolnienia się od konfliktów, uprzedzeń, nierówności, ocieplenia klimatu oraz od beznadziejności bezrobocia. Po drugie, ekscytację z powodu życia w erze ogromnych możliwości i szansy bycia pierwszym pokoleniem, które może wyeliminować skrajne ubóstwo. Opierając się na dyplomatycznych wydarzeniach, które właśnie miały miejsce w ONZ, i będąc w pełni świadom czekających nas trudnych wyzwań, jestem pełen nadziei względem naszych perspektyw. Ten tydzień przyniósł przełom pod postacią rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Syrii -- to pierwsza pozytywna wiadomość po latach impasu i inercji. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej w trybie pilnym podejmie wspólną misję, która zabezpieczy i zlikwiduje syryjskie zapasy broni chemicznej. Skorzysta na tym międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, ale mamy również nadzieję na zakończenie konfliktu zbrojego. Rada wydała również stanowcze oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji humanitarnej w Syrii i nadal nalega na uzyskanie dostępu do potrzebujących oraz na powstrzymanie przepływu broni, jak również zaprzestania łamania praw człowieka. Lecz przede wszystkim Rada wzywa do zwołania międzynarodowej konferencji, która zakończy ten przerażający konflikt. Nie możemy poprzestać na zniszczeniu broni chemicznej, podczas gdy wojna niszczy Syrię. Militarne zwycięstwo to iluzja; jedynym rozwiązaniem jest wynegocjowana transformacja nowej Syrii, państwa, które odpowiadałoby potrzebom Syryjczyków. Syryjczycy na to zasługują. Jesteśmy zdeterminowani, by strony konfliktu zasiadły do negocjacji w połowie listopada. Postęp udało się uzyskać nie tylko w Syrii. Iran i Stany Zjednoczone wykorzystały forum Narodów Zjednoczonych by załagodzić dziesiątki lat napiętych relacji. Dzięki spotkaniom na wysokim szczeblu uzyskano postęp w demokratycznych przemianach w Republice Związku Myanmar i Jemenie, skomplikowanej sytuacji w rejonie geograficznym Sahel, oraz w implementacji podwalin pokoju w Demokratycznej Republice Konga i Regionu Wielkich Jezior Afrykańskich. W przypadku Syrii, państwa członkowskie ONZ zadeklarowały daleko idącą pomoc dla państw sąsiedzkich, które przyjęły 2 miliony uchodźców, a po raz pierwszy od ponad roku tzw. Kwartet Bliskiego Wschodu odbył spotkanie, podczas którego wyrażono poparcie dla wznowionych negocjacji pomiędzy Izraelem i Palestyną. Osiągnięcia pierwszych tygodni Zgromadzenia Ogólnego nie ograniczały się tylko do naglących wyzwań bezpieczeństwa i pokoju. ONZ również zajęła się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju, długoterminowym wyzwaniem o kluczowym znaczeniu. Rok 2015 to historyczny moment: to rok wyznaczony na ostateczne urzeczywistnienie Milenijnych Celów Rozwoju, przyjęcia nowej agendy rozwoju po 2015 r. i zawarcia nowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych. Milenijne Cele Rozwoju rozbudziły naszą wyobraźnię, skupiły nasze wysiłki i uratowały miliony istnień ludzkich. Udowodniły, że dzięki pomocy rozwojowej i współpracy różnych partnerów można zbudować lepszy świat. Jednakże, w przypadku niektórych Celów mamy duże opóźnienia i wiele ludzi cierpi z powodu wykluczenia. Ludzie są wykorzystywani podczas ciężkiej pracy w kopalniach, na roli i w fabrykach. Już teraz, podczas gdy zabiegamy o osiągnięcie obecnie wyznaczonych Celów i o zdefiniowanie przyszłych na okres po 2015 roku, panuje powszechny konsensus dotyczący ogromnego znaczenia praw kobiet, dobrego rządzenia i podjęcia działań zwalczających zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych. We wrześniu przyszłego roku w Nowym Jorku odbędzie się Szczyt Klimatyczny; już teraz wielu przywódców zgłosiło swój udział. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest sprawnym organizatorem pomocy podczas katastrof humanitarnych oraz bywa często ostatnią deską ratunku w przypadku niezwykle trudnych problemów. Niejednokrotnie ONZ jest inicjatorem działań, a czasem jest jednym z wielu aktorów. Nieraz osiągamy wyznaczone cele, lecz czasem nam się nie udaje. Lecz ONZ pracuje codziennie, przez 24 godziny na dobę, na całym świecie, by pomimo trudnych warunków promować rozwój ludzkości. Dyplomatyczne zabiegi i wielopoziomowe działania bezustannie dowodzą swojej wartości jako najlepsze opcje w rozwiązywaniu obecnych kryzysów, jak i złożonych wyzwań naszej wspólnej przyszłości. Obecna centralna pozycja Organizacji Narodów Zjednoczonych odzwierciedla globalną logikę naszych czasów: nasze losy są nierozerwalnie ze sobą połączone, a więc nasza przyszłość musi opierać się na coraz głębszej i szerszej współpracy.


2013-10-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×