facebook facebook instagram youtube

Konferencja w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP19/CMP9) Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ podczas obrad segmentu wysokiego szczebla Warszawa, 19 listopada 2013 r.

Czuję się zaszczycony, mogąc być dzisiaj tu z Wami. Po raz drugi w przeciągu kilku ostatnich lat uczestniczę w spotkaniu COP, którego gospodarzem jest rząd polski. Składam podziękowanie polskiemu rządowi i Polakom za okazaną gościnność i zaangażowanie w kwestię zmian klimatu. Na wszystkich tu obecnych spoczywa ogromna odpowiedzialność. Zmiany klimatu zagrażają obecnym i przyszłym pokoleniom. Wystarczy przywołać katastrofę na Filipinach ubiegłym tygodniu. Składam najszczersze kondolencje wszystkim poszkodowanym Filipińczykom, ich rodzinom i ofiarom, które ucierpiały na skutek uderzenia tajfunu Haiyan. Na całym świecie ludzie odczuwają skutki zmian klimatycznych i obawiają się wzburzenia planety Ziemi, zaniepokojonej ocieplaniem się klimatu. Nauka nie ma wątpliwości. Główną przyczyną zmian klimatu jest działalność ludzka. Nie możemy obwiniać za to przyrody. W dalszym ciągu obserwujemy wzrost emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy pierwszymi w historii istotami ludzkimi, które wdychają 400 cząsteczek dwutlenku węgla na każdy milion. Wszyscy wiemy jak poważne są tego konsekwencje, znamy niebezpieczeństwa związane z tym zjawiskiem. W tym roku odwiedziłem Islandię, gdzie tempo topnienia lodowców jest najszybsze na świecie. Powiedziano mi, że jeżeli natychmiast nie podejmiemy pilnych działań, Islandia już wkrótce może zostać pozbawiona pokrywy lodowej. W tym miesiącu wraz z  prezesem Banku Światowego, przewodniczącym Unii Afrykańskiej, ważnymi osobistościami z Unii Europejskiej oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju byliśmy w  regionie Sahelu. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska jak toksyczne związki i warunki klimatyczne – także ekstremalna susza -- mogą osłabić rozwój i bezpieczeństwo regionu. Musimy podejść do tych wyzwań z rozwagą i determinacją, by pilnie zobowiązać się do rozwiązania problemów wynikających ze zmianami klimatu. Ekscelencje, Jestem głęboko zaniepokojony, że skala naszych działań jest nadal niewystarczająca i nie pozwala na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury o przynajmniej 2 stopnie Celsjusza, czyli poziomu z ery przedindustrialnej. Jednocześnie, na wielu frontach widać postęp i budzące nadzieje działania pozwalające budować przyszłość o niskiej emisji dwutlenku węgla. To rządy państw, biznes, społeczności, kobiety, młodzież i  lokalni przywódcy stanowią nasz zbiorowy potencjał. Takie inicjatywy, jak Koalicja na Rzecz Klimatu i Czystego Powietrza, Światowy Sojusz na Rzecz Ekologicznych Kuchenek, Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi oraz UN-REDD redukują emisje i zmniejszają zagrożenie. Nowe programy dotyczące zrównoważonych miast i rozwoju rolnictwa z zachowaniem równowagi klimatycznej, przynoszą korzyści ludziom i całej planecie. Zarówno kraje, jak i przedsiębiorstwa, zaczynają dostrzegać korzyści gospodarcze płynące z  walki ze zmianami klimatycznymi. Odnotowujemy szybki wzrost zapotrzebowania na energię odnawialną na świecie. Obecnie wiemy już, że możemy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Musimy wykorzystać te sprzyjające warunki. Wszystkie organizacje Narodów Zjednoczonych są zaangażowane w chronienie otaczającego nas środowiska, m. in. w akcję „Zazielenić błękit’ (“Greening the Blue”) oraz dążą do neutralnego oddziaływania na klimat. Ekscelencje, Wyraziliście zgodę na osiągnięcie przed upływem 2015 roku ambitnego, globalnego i prawnie wiążącego porozumienia klimatycznego. Przed nami trudne zadanie. Musimy podjąć kroki w czterech obszarach. Po pierwsze, te kraje, które jeszcze nie ratyfikowały drugiego zobowiązania Protokołu z Kioto, powinny, zgodnie z postanowieniami z Doha, uczynić to jak najszybciej. Po drugie, wzywam do przekazywania środków finansowych, zarówno długoterminowych, jak i na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego. Postęp w zbieraniu funduszy na cele przystosowawcze i łagodzące skutki zmian klimatycznych, uczyni nas wiarygodnymi oraz przyspieszą finansowanie działań w różnych częściach świata. Aby osiągnąć założenia transformacji potrzebnej dla stabilizacji klimatu, państwa muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych i odważniej wyznaczać nowe cele. Muszą wykazać wolę polityczną i zwiększyć skalę inwestycji. Po trzecie, musimy wypracować program działań zwalczających zmiany klimatyczne. Same deklaracje nie wystarczą. Tu również musimy postawić wyżej poprzeczkę. Po czwarte, do 2015 r. musimy położyć mocne podwaliny pod porozumienie klimatyczne. Sukces w Paryżu zależy od osiągnięć uzyskanych na konferencji w Limie. A to oznacza, że już teraz w Warszawie musimy wypracować solidne porozumienie. Ekscelencje, Dziękuję za poparcie mojej inicjatywy zwołania w przyszłym roku Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku Szczyt odbędzie się we wtorek 23 września 2014 r., w dniu poprzedzającym rozpoczęcie corocznej debaty Zgromadzenia Ogólnego. W tym kontekście pragnę gorąco podziękować Jego Ekscelencji Ambasadorowi John Ashe, Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego, za jego przywództwo i głębokie zaangażowanie w problematykę zmian klimatycznych. Szczyt ma za zadanie wesprzeć Ramową Konwencję w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Podczas Szczytu będziemy poszukiwać rozwiązań, a nie prowadzić negocjacje. Będzie do dodatkowe spotkanie towarzyszące procesowi negocjacji w ramach UNFCCC. Już teraz zapraszam przywódców państw i rządów, liderów w sektorze finansów i biznesu oraz przedstawicieli samorządów i społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w Szczycie Klimatycznym. Uczestnicy przyszłorocznego Szczytu powinni przedstawić swoje doniosłe postanowienia i dokonania. W tym krytycznym i ważnym momencie potrzebujemy waszego politycznego przywództwa. Pomyślcie o spuściźnie, jaką po sobie zostawicie. Planujcie nie tylko z myślą o swoim kraju, ale również o swoim sąsiedzie i sąsiedzie sąsiada. Podejmujcie działania nie tylko dla doraźnych korzyści, ale z myślą o swoich dzieciach, ich dzieciach i o przyszłych pokoleniach. Liczę na wasze mocne zaangażowanie, wsparcie i przywództwo. Panie i Panowie, pracujmy razem, by uczynić ten świat lepszym dla wszystkich ludzi. Kształtujmy przyszłość: naszą własną przyszłość i przyszłość wszystkich następnych pokoleń, a także przyszłość planety Ziemi i jej zrównoważonego środowiska. Dziękuję bardzo za uwagę.

2013-11-19

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×