facebook facebook instagram youtube

Nowa era możliwości
Autor: Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moonOrganizacja Narodów Zjednoczonych powstała 70 lat temu na zgliszczach II wojny światowej. Siedem dekad później w Paryżu, państwa zjednoczyły się w obliczu innego zagrożenia – zagrożenia dla życia na Ziemi.  Jak wiemy, jest ono wynikiem szybko postępującego globalnego ocieplenia.
 
Rządy państw zapoczątkowały nową erę globalnej współpracy na rzecz zmian klimatycznych - jednej z najbardziej skomplikowanych kwestii, z jaką ludzkość nigdy dotąd się nie zmierzyła. W taki to sposób dokonano postępu w wypełnianiu misji określonej w Karcie Narodów Zjednoczonych: „chronić przyszłe pokolenia”.
 
Porozumienie klimatyczne jest sukcesem ludzi, środowiska oraz wielostronnych wysiłków. Jest ono polisą ubezpieczeniową na zdrowie naszej planety. Po raz pierwszy w historii każde państwo na świecie podjęło zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzmocnienia odporności na skutki zmian klimatycznych oraz do działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i we własnym kraju.
 
Wszystkie państwa razem przyznały, że w kwestii minimalizowania ryzyka zmian klimatycznych to właśnie dążenie do wspólnego dobra jest najlepszą drogą gwarantującą interesy państw. Wierzę, że takie podejście jest dobrym przykładem, który powinniśmy z pożytkiem stosować na szczeblu politycznym.
 
Zwycięstwo w Paryżu było zwieńczeniem tego całego niezwykłego roku. Począwszy od Ramowego Programu Działań w Sprawie Ograniczenia Ryzyka Katastrof przyjętego w Sendai po Agendę Działań z Addis Abeby w Sprawie Finansowania Rozwoju, od historycznego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku po Konferencję Klimatyczną w Paryżu - był to rok, w którym Organizacja Narodów Zjednoczonych udowodniła, że jest w stanie nieść nadzieję i ukojenie dla świata.
 
Od swoich pierwszych dni pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego ONZ, to właśnie zmiany klimatyczne uznałem za największe wyzwanie naszych czasów. Z tego właśnie powodu temat ten stał się najważniejszym priorytetem mojej kadencji. Rozmawiałem z niemalże wszystkimi światowymi przywódcami o zagrożeniach, jakie zmiany klimatyczne stanowią dla naszych gospodarek, naszego bezpieczeństwa i naszego życia. Byłem na wszystkich kontynentach oraz spotkałem się ze społecznościami, które zmierzają się ze zmianami klimatycznymi. Poruszyło mnie cierpienie ludzi i inspirowały rozwiązania mające uczynić nasz świat lepszym i bardziej bezpiecznym.  
 
Brałem udział w każdej konferencji klimatycznej Narodów Zjednoczonych. Zwołane przeze mnie trzy szczyty klimatyczne zmobilizowały polityczną wolę i wyzwoliły innowacyjność rządów, przedstawicieli biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. Agenda Działań z Paryża wraz z zobowiązaniami przyjętymi podczas ubiegłorocznego Szczytu Klimatycznego pokazały, że istnieją rozwiązania.
To, co kiedyś było nie do pomyślenia, teraz jest nie do zatrzymania. Sektor prywatny już obecnie coraz więcej inwestuje w niskoemisyjną przyszłość. Rozwiązania na rzecz klimatu są coraz bardziej osiągalne i dostępne, a będzie ich coraz więcej, szczególnie po sukcesie w Paryżu.
 
Porozumienie klimatyczne dotyka wszystkich kluczowych aspektów, o których wielokrotnie mówiłem.  Rynki otrzymały jasny przekaz, że należy zwiększać inwestycje generujące niskoemisyjny rozwój, odporny na zmiany klimatyczne.
 
W Paryżu wszystkie państwa zgodziły się dążyć do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza. Co więcej, biorąc pod uwagę poważne ryzyka, będą one dokładać wszelkich starań, by poziom wzrostu nie przekroczył 1,5 stopnia Celsjusza. Jest to szczególnie istotne dla państw afrykańskich, rozwijających się małych państw wyspiarskich oraz najmniej rozwiniętych państw.
 
Na konferencji w Paryżu państwa uzgodniły długoterminowy cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w drugiej połowie 21. wieku i to najszybciej, jak jest to możliwe. Obecnie 188 państw przedłożyło planowane krajowe kontrybucje związane z ich zamierzonymi działaniami na rzecz ograniczenia emisji oraz budowy odporności klimatycznej.
 
Już dziś realizacja krajowych celów spowodowała zahamowanie i znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych. Mimo to, ciągle jesteśmy zagrożeni wzrostem globalnej temperatury o 3 stopnie Celsjusza, a takiej sytuacji nie możemy zaakceptować. Dlatego też wszystkie państwa zobowiązały się dokonywać przeglądu swoich krajowych planów klimatycznych co 5 lat, począwszy od roku 2018. To pozwoli im na dostosowywanie działań do nowych możliwości wynikających z rozwoju nauki.
 
Porozumienie paryskie zapewnia także wystarczające wsparcie na rzecz racjonalnego przystosowywania się do zmian klimatycznych oraz łagodzenia ich skutków, jakie mają otrzymać państwa rozwijające się, w szczególności te najbiedniejsze i najbardziej bezbronne. Pomoże to zwiększyć globalne wysiłki minimalizujące straty i zniszczenia spowodowane zmianami klimatycznymi.
 
Na konferencji uzgodniono wiążące, zdecydowane i przejrzyste zasady zapewniające, że wszystkie państwa wykonują to, do czego się zobowiązały. Państwa rozwijające się potwierdziły, iż przejmą wiodącą rolę w mobilizowaniu środków finansowych i zwiększaniu wsparcia technologicznego, a także w budowaniu zdolności poszczególnych krajów do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Państwa rozwijające się przyjęły na siebie większą odpowiedzialność za działania na rzecz zmian klimatycznych, zgodnie ze swoimi możliwościami.
 
Potwierdzając nasze historyczne osiągnięcie, nie mogę nie wspomnieć o wizji i przywództwie biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ich reprezentanci przedstawiali zarówno zagrożenia, jak i rozwiązania problemów. Chciałbym złożyć wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla ich wyjątkowej postawy obywatelskiej w kwestii zmian klimatycznych. 
 
Teraz, po przyjęciu porozumienia klimatycznego, jak najszybciej powinniśmy pomyśleć o jego implementacji. Przeciwdziałając zmianom klimatycznym, robimy postępy w realizacji Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Porozumienie klimatyczne korzystnie oddziałuje na wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy gotowi wejść w nową erę możliwości.  
 
Państwa, biznes oraz społeczeństwo obywatelskie utworzyli gigantyczny plan przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jednocześnie realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie wspierać państwa członkowskie we wszystkich działaniach na każdym etapie. Zgodnie z zapisami porozumienia oraz konwencji, 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku odbędzie się wysokiego szczebla uroczystość podpisania porozumienia paryskiego. Będzie to pierwszy krok w kierunku implementacji porozumienia paryskiego.  
 
Chciałbym zaprosić światowych przywódców, aby swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. Działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć nasze wspólne cele związane z wykorzenieniem ubóstwa, zaprowadzeniem pokoju na świecie oraz zapewnieniem godnego życia i nowych możliwości wszystkim ludziom.
 

2015-12-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×