facebook facebook instagram youtube

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ podczas 126. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Soczi, 6 lutego 2014 r.

W tym tygodniu oczy całego świata skierowane są na Soczi.

Sportowcy, kamery telewizyjne oraz kibice z całego świata są gotowi na niezwykłe wydarzenie - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014.

Bez Was Igrzyska Olimpijskie nie mogłyby się odbyć.

Dziękuję rządowi oraz narodowi Rosyjskiej Federacji, organizatorom i wszystkim mieszkańcom tego wspaniałego regionu za ciężką pracę i przygotowanie Olimpiady. 

W szczególności wyrażam uznanie panu prezydentowi Putinowi za zaangażowanie na rzecz pokoju, jedności i rozwoju poprzez sport.

Dziękuję MKOL oraz społeczności olimpijskiej za zjednoczenie świata tu w Soczi.

Panie przewodniczący Bach, ponieważ jest to moje pierwsze spotkanie z Panem po objęciu przez Pana przewodnictwa, jeszcze raz gorąco gratuluję wyboru. 

W swoim manifeście wyborczym „Jedność w róznorodności” słusznie Pan stwierdził, że “pilnie potrzebujemy solidarności, aby osiągnąć prawdziwą uniwersalność, dać każdemu członkowi naszej Rodziny Olimpijskiej równe szanse … oraz uwolnić nas od wszelkiej dyskryminacji.”  Ponieważ jest Pan już złotym medalistą olimpijskim, to tym bardziej jestem przekonany, że zapewni Pan również wiele zwycięstw naszej globalnej drużynie.

Drużyna ta, którą tworzy Organizacja Narodów Zjednoczonych i MKOL, nie rywalizuje na stokach narciarskich ani na lodowiskach. Łączymy nasze siły na rzecz wspólnych ideałów: zrównoważonego rozwoju, solidarności, braku dyskryminacji oraz fundamentalnej równości wszystkich ludzi.

Igrzyska Olimpijskie pokazują siłę sportu, który zbliża ludzi bez względu na wiek, rasę, przynależność społeczną, wyznanie,  sprawność, płeć, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Grupy różnych osób spotykają się na boisku sportowym, a nie na polu bitwy.

W ramach wykonywania swoich obowiązków uczestniczę w wielu wydarzeniach, które zbliżają kraje w obliczu wojny, ubóstwa, klęsk i innych problemów. 

Dziś jestem w Soczi i będę świadkiem łączenia się krajów w duchu przyjaznej rywalizacji i w dobrej wierze.

Jeszcze raz wzywam wszystkie walczące strony do złożenia broni i obietnicy pokoju na czas Igrzysk.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ponownie wzywa do odnowienia starożytnej tradycji olimpijskiego rozejmu. Głęboko cenię i popieram tę jakże wartościową ideę.

Tu sportowcy niosą flagi różnych narodów, ale pod wspólnym sztandarem równości, czystej gry oraz zrozumienia i wzajemnego szacunku. 

Ich historie, tradycje i codzienne życie to wielka parada różnorodności ludzkiej. Jednocześnie sportowcy przekazują nam wspólne przesłanie, że ludzie i narody mogą odłożyć na bok dzielące ich różnice.

Jeśli jest to możliwe na arenach sportowych w Soczi, powinno to być również możliwe dla przywódców walczących stron w strefach walk na świecie. Zawieszenie broni na czas igrzysk olimpijskich, do którego wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ, może umożliwić dotarcie ratującej życie pomocy humanitarnej dla osób cierpiących. Może to być początek trwałego pokoju. 

Jako Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jeszcze raz wzywam wszystkie strony konfliktów do poszanowania starożytnej tradycji zawieszenia broni na czas Igrzysk Olimpijskich, szczególnie w Syrii, Sudanie Południowym i Republice Środkowoafrykańskiej. 

Wiem, że jesteście mocno przywiązani do tej idei pokoju. Przyłączam się do Was głosząc i niosąc to przesłanie do całego świata.

Zacni Członkowie MKOL,

Szanowni Państwo,  

Podczas swojej wieloletniej służby publicznej miałem zaszczyt poznać wiele krajów. W każdym z nich, sport i aktywność fizyczna są częścią życia mieszkańców. Popularność sportu przełamuje bariery.

Sport ma niesamowitą siłę łączenia ludzi, którzy w spontanicznej solidarności stają się jednością. Jak powiedział jeden ze sportowców: “Wszyscy mówimy futbolem.”

Organizacja Narodów Zjednoczonych wykorzystuje tę ogromną siłę na rzecz rozwoju.

Naszą wizję pokoju i rozwoju poprzez wartości, jakie niesie sport, w pełni popierają wszystkie państwa członkowskie ONZ. A sam MKOL ma status obserwatora przy ONZ.

Jestem dumny, że jestem pierwszym Sekretarzem Generalnym ONZ, który podróżuje z przewodniczącym MKOL w ramach naszych wspólnych projektów sportowych. Centrum Olimpijskie Rozwoju Młodzieży w Zambii, które odwiedziłem wraz z poprzednim przewodniczącym MKOL, panem Jacquesem Roggem, pomaga tysiącom młodych ludzi. Nigdy nie zapomnę szesnastoletniego Bena. Pomyślicie, że zapamiętałem go ze względu na imię podobne do mojego. Lecz Ben zrobił na mnie wrażenie z innego powodu. Zanim się poznaliśmy, mieszkał na ulicy. Teraz w Lusace dzięki stworzeniu bezpiecznego miejsca do gry i treningów, Ben zaczął dążyć do spełnienia swojego marzenia – chce zostać lekarzem.

Ben jest jednym z wielu młodych ludzi na świecie, którzy pokazali, że inwestowanie w sport zapewnia rozwój i pokój.

 

Zgromadzenie Ogólne dostrzega tę wartość. Dlatego też w zeszłym roku ustanowiło 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju.

Dzień ten został wybrany ze względu na upamiętnienie dnia otwarcia pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Ta nowa międzynarodowa inicjatywa jest odzwierciedleniem coraz ściślejszej współpracy między Organizacją Narodów Zjednoczonych a MKOL. Szanowni Państwo,

Chciałbym powiedzieć teraz kilka słów o tym, jak wspólnie działamy na rzecz promocji rozwoju i pokoju poprzez sport.

Porozumienia z MKOL podpisało ponad dziesięć podmiotów ONZ. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), Program NZ ds. HIV/AIDS (UNAIDS), Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości (UNDOC), Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), Fundusz Ludnościowy NZ (UNFPA) oraz Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury  (UNESCO) - to tylko niektóre z podmiotów  ONZ współpracujących z  MKOL na rzecz osiągnięcia postępu w wielu obszarach. 

Pracujemy razem na rzecz promocji aktywności fizycznej i zdrowia. Tworzymy możliwości zachęcające młodzież do angażowania się w inicjatywy sportowe, a słynni sportowcy oferują swoją popularność, aby nieść nadzieję potrzebującym.

W ścisłej współpracy z Komitetem Paraolimpijskim, Ruch Olimpijski promuje również prawa człowieka, takie jak prawa wszystkich osób niepełnosprawnych.

Igrzyska Paraolimpijskie są istotną częścią Zimowych Igrzysk w Soczi.

Jestem jednym z miliona kibiców, którzy zostali zainspirowani przez sportowców niepełnosprawnych.

Igrzyska Olimpijskie przełamują negatywne stereotypy i budują pozytywne nastawienie. Cieszę się, że wielu sportowców olimpijskich jest orędownikami wartości promowanych przez ONZ: pokoju, rozwoju i praw człowieka.

Wszystkie te działania pomagają w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, takich jak: zlikwidowanie ubóstwa, chorób, zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska oraz eliminowanie nierówności. 

Sport jest bardzo połączony z Milenijnymi Celami Rozwoju.  W kwietniu ubiegłego roku, kiedy to pozostało dokładnie  tysiąc dni do ostatecznego terminu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju,  byłem na meczu piłki nożnej Realu Madryt z Levante w Hiszpanii. Moja koszulka miała niezwykły numer tysiąc, który symbolizował  ilość dni do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.  

Mój specjalny doradca ds. Sportu dla Rozwoju i Pokoju, pan Wilfred Lemke, wykonuje ogromną pracę budując partnerstwo na rzecz realizacji naszych wspólnych celów.

Nasz Program Przywództwa dla Młodzieży,  na czele którego stanął pan Wilfred Lemke, uczy młodych ludzi jak poprzez sport  można uczestniczyć w swoim środowisku.

Możemy jeszcze bardziej wykorzystywać sport na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i tym samym naszej długoterminowej agendy rozwoju.

Sport może przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet.

Tylko pomyślmy, po raz pierwszy w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich kobiety będą rywalizowały w skokach narciarskich. Oczywiście nie będę im kibicował na samej górze skoczni, ale z pewnością będę dopingował je z całego serca życząc im, aby skakały jak najwyżej i tak daleko, jak tylko talent im na to pozwoli. To są prawa kobiet w działaniu, a naszym zadaniem jest budowanie platform, aby kobiety mogły z nich korzystać.

Sport promuje również zdrowie, miedzy innymi poprzez przeciwdziałanie otyłości, cukrzycy i innych chorób niezakaźnych.

Panie Przewodniczący Bach, Wybitni Członkowie MKOL, Szanowni Państwo, Sport pomaga w walce o prawa człowieka.

W ubiegłym roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową koncentrując się właśnie na zagadnieniach związanych z rolą sportu. Wszyscy zgadzamy się, że walka z ohydnymi i przykrymi atakami rasistowskimi na meczach i zawodach sportowych jest konieczna.

Tylko w grudniu zeszłego roku hasło przewodnie Dnia Praw Człowieka brzmiało „Sport przeciw homofobii.”  

Wielu zawodowych sportowców, homo- i heteroseksualnych, występuje przeciwko uprzedzeniom.   

Wszyscy musimy głośno i otwarcie sprzeciwiać się atakom wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osoby biseksualne, transeksualne i interseksualne.  Musimy sprzeciwiać się aresztowaniom, przetrzymywaniu i dyskryminującym ograniczeniom, z jakimi spotykają się te osoby.

Znana jest mi zasada 6. Karty Olimpijskiej, która wyraża sprzeciw MKOL wobec wszelkiej formy dyskryminacji.   

Organizacja Narodów Zjednoczonych głęboko angażuje się w swoją kampanię “Wolni i równi”. Oczekuję współpracy z MKOL, rządami państw i innymi partnerami na świecie na rzecz budowania społeczeństw pełnych równości i tolerancji.   

Nie ma miejsca dla żadnej formy  nienawiści w  XXI wieku.     

Sport może również propagować trwały pokój i nieść nadzieję kruchym społecznościom.

Poruszyło mnie nagranie pokazane podczas konferencji poświęconej pomocy humanitarnej dla Syrii, która odbyła się w ubiegłym miesiącu. Pokazano trzynastoletniego Syryjczyka Abdullaha mieszkającego w obozie dla uchodźców w Jordanii. Zbiera czerstwy chleb i sprzedaje go rolnikom na karmę dla zwierząt.

Abdullah wpadł na pomysł, aby wraz z przyjaciółmi stworzyć drużynę piłkarską. Ci młodzi Syryjczycy mają tylko piłkę. Ich życie zostało dramatycznie wykolejone, ale gra w piłkę daje im przynajmniej pewne poczucie normalności, chwile zabawy, co jest ich prawem człowieka.

Pracujemy ciężko, aby pomoc trafiała do wszystkich ludzi dotkniętych tym strasznym konfliktem, aby doprowadzić do politycznego rozwiązania konfliktu. Angażujemy się w wiele innych przypadków bezsensownej przemocy na świecie, oferując pomoc pokrzywdzonym oraz zapobiegając przyszłym wybuchom konfliktów. Ruch Olimpijski jest naszym największym partnerem w tych działaniach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal współpracować z MKOL na rzecz budowy lepszego,  bardziej wolnego i równego świata. Liczę na Wasz udział i wsparcie. Pracujmy razem, aby zmieniać świat na lepsze z korzyścią dla wszystkich ludzi. Dziękuję.  

 

2014-02-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×