facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
Pekin 2005: dziesiąta rocznica upamiętniająca Czwartą Konferencję do spraw Kobiet
Pekin, 29 sierpnia 2005 r.

wygłoszone przez Louise Arbour, Wysokiego Komisarza NZ do spraw Praw Człowieka

Czwarta Konferencja do spraw Kobiet była kamieniem milowym dla działań społeczności międzynarodowej mających na celu poprawę statusu kobiet i osiągnięcie równości płci na całym świecie. W Konferencji Pekińskiej i równoległym Forum Organizacji Pozarządowych w Huairou uczestniczyło prawie 47 000 kobiet i mężczyzn. Wydarzenia te pozostają największymi w historii zgromadzeniami przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sto osiemdziesiąt dziewięć państw jednogłośnie przyjęło Deklarację Pekińską i Platformę Działania, uznając równość płci oraz uwłasnowolnienie kobiet za kluczowe cele dla osiągnięcia rozwoju, pokoju i poszanowania praw człowieka. Platforma, opracowana jako plan działań na rzecz uwłasnowolnienia kobiet, podkreśla nie tylko konieczność osiągnięcia równości płci i eliminacji dyskryminacji, lecz również integracji kobiet jako pełnoprawnych uczestników życia. Rządy zobowiązały się do włączenia kwestii równości płci do głównego nurtu wszystkich polityk, planowania i procesów decyzyjnych.

Dziesięć lat, które minęło od czasu Konferencji Pekińskiej przyniosło dalszy postęp. Tak zwane “kwestie kobiet” stały się zagadnieniem najwyższej wagi na szczeblu państwowym i międzynarodowym. Powstały silniejsze sieci i sojusze kobiet, które wspólnie pracują nad wieloma problemami w różnych krajach. Rozumiemy dziś, lepiej niż kiedykolwiek, że cząstkowe polityki nie zapewnią równości płci – potrzebujemy raczej wszechstronnego podejścia. Przyjęcie takiego stanowiska będzie miało zasadnicze znaczenie w rozwiązywaniu istniejących problemów stojących na drodze do osiągnięcia celu równości płci.

Przyjmując Deklarację Milenijną pięć lat temu światowi przywódcy uznali, że osiągniecie równości płci i uwłasnowolnienia kobiet ma kluczowe znaczenie dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Na początku tego roku Komisja do spraw Statusu Kobiet stwierdziła, że w kwestii kobiet dokonał się duży postęp: mają one większy dostęp do zatrudnienia i w większym stopniu uczestniczą w procesach decyzyjnych, są lepiej wykształcone i żyją dłużej. Jednakże podkreślono, że wciąż nie rozwiązano dawnych problemów, w tym dyskryminacji i przemocy wobec kobiet oraz że powstały nowe niepokojące zagrożenia, takie jak zastraszający wzrost zachorowań na HIV/AIDS wśród kobiet oraz odrażająca i coraz bardziej powszechna praktyka handlu kobietami i dziećmi. Nie zapominajmy, że prawa kobiet są prawami człowieka. Dlatego ich pełne poszanowanie na szczeblu krajowym jest zobowiązaniem prawnym. Choć powinno to być oczywiste, musimy wciąż o tym mówić, aby system Narodów Zjednoczonych miał większą zdolność wspierania starań krajów na rzecz poszanowania praw człowieka i eliminacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet.

Przywódcy państw i rządów, którzy w przyszłym miesiącu będą uczestniczyć w Światowym Szczycie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku powinni nie tylko potwierdzić rolę kobiet jako równych partnerów w osiąganiu rozwoju, pokoju i w podejmowaniu decyzji, lecz także zobowiązać się do wspierania wszystkich działań mających przynieść zmiany, za jakimi dziesięć lat temu w Pekinie opowiedziały się rządy państw, organizacje międzynarodowe i społeczeństwo obywatelskie. Podejmijmy zdwojone starania, aby urzeczywistnić te obietnice. Podczas tego spotkania możecie pomóc właściwie je ukierunkować. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i życzę owocnej dyskusji.

2005-08-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×